27 okt 2014 07:30

07 jan 2015 12:03

Pensionärsskatt

Snart pensionär

En undran om detta med höjd skatt.

Ett exempel: om en pensionär betalar 25 kronor i skatt och jag som löntagare betalar 25 kronor i skatt, och så får jag som löntagare sänkt skatt med 10 kronor medan pensionären fortfarande betalar 25 kronor. Vem har då fått höjd skatt? Ingen såvitt jag kan se. Pensionären betalar fortfarande samma skatt, eller hur?

Ett exempel: om en pensionär betalar 25 kronor i skatt och jag som löntagare betalar 25 kronor i skatt, och så får jag som löntagare sänkt skatt med 10 kronor medan pensionären fortfarande betalar 25 kronor. Vem har då fått höjd skatt? Ingen såvitt jag kan se. Pensionären betalar fortfarande samma skatt, eller hur?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.