04 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Förtroende söks varje dag

Debatt:

Förtroendevald. Att varje dag vara nyfiken och sökande för att förtjäna andras förtroende, är grunden för att vara förtroendevald. Förtroenderollen är, att efter bästa förmåga representera andra och att lyssna blir då bästa redskapet.

Skaraborgare är mycket aktiva. Man är medmänniskor och många engagerar sig för att utveckla vårt gemensamma samhälle. Det är glädjande för oss som söker Skaraborgarnas förtroende. Detta är också mitt och Nya Moderaternas förhållningssätt till politiken. Att ständigt utvecklas, att vara i rörelse och att hela tiden utmana, för att morgondagens samhälle skall bli starkare, bättre sammanhållning och att var och en skall ges möjligheter att utveckla sina livsdrömmar. Så ser jag också på det förnyade stärkta förtroende som givits mig och det utgår jag ifrån varje dag. Tack, för alla kloka råd, tips och synpunkter.

Därför kommer jag fortsätta att fylla vardagen med samtal, möta människor och lyssna på skildringar av vardagsutmaningar. Det är där i mötet med morgondagens verkliga utmaningar som vi Nya Moderater skall fortsätta söka lösningar, lägga konkreta förslag och utvecklas. Att vara i rörelse är att klara att möta framtidens utmaningar. En bättre framtid för Skaraborg och Skaraborgarna ligger i att ständigt sökande kring demokratins färskvara –förtroende.

Som omvald och personvald för fjärden gången som riksdagsledamot är jag oerhört tacksam, stolt och ödmjuk över det starka och växande förtroende som Skaraborgarna fortsätter att ge mig. Valdagen och de personliga kryssen är demokratins viktigaste utvärdering man erhåller som förtroendevald. På mitt trettonde år i riksdagen erhåller jag 3 402 kryss, starkast och brett i Skaraborgs alla 15 kommuner. Det krävs en moderat partiledare och statsminister att erhålla starkare förtroende.

Samtalen med Skaraborgare kontinuerligt, i vardagen, under hela mandatperioden ger ett starkt lokalt stöd. Förtroende är färskvara och måste därför hela tiden upprätthållas i mitt fortsatta arbete för ett bättre Skaraborg och Sverige.

Skaraborg har enorm potential att utvecklas för framtiden. Det vet vi som lever, verkar och bor här. Men förutsättningarna ser olika ut, och det är i olikheten vi nu skall förutsättningar skapas. Vi vet inte hur morgondagens problem ser ut och måste därför rusta och stå redo inför nya utmaningar. Det ställer krav på oss förtroendevalda att ständigt vara i rörelse, vara nyfikna, sökande och förändra våra förslag och åtgärder när verkligheten kräver det.

Sverige fick i veckan en historiskt svag regering, med enbart 38 % stöd, vilket gör att den rödgröna politikröran kommer att bli rörig och dyr. Det ser vi redan, innan man ens tillträtt.

Det finns ett par sätt att se på oppositionsrollen. Den ena är att granska, ifrågasätta och att säga nej. Den andra som tilltalar mig och Moderaterna mer, är att utveckla, konkretisera och vara relevant i den samtid vi lever i. Presentera konkreta och bärande förslag för framtiden med våra allianskollegor.

Vi får inte låsa oss i en verklighetsbild som inte delas av Skaraborgarna. Att hela tiden förnya förståelsen för Skaraborgarnas vardag och behoven är uppgifter som inte är möjlig utan att ständigt vara närvarande i Skaraborgarnas vardag i 15 kommuner. Som Skaraborgsk riksdagsledamot ser jag förtroende som färskvara som skall förtjänas och förnyas varje dag utifrån att vara lyssnande och nyfiken.

Cecilia Widegren (M)

personvald riksdagsledamot fjärde gången

Skaraborg

Skaraborgare är mycket aktiva. Man är medmänniskor och många engagerar sig för att utveckla vårt gemensamma samhälle. Det är glädjande för oss som söker Skaraborgarnas förtroende. Detta är också mitt och Nya Moderaternas förhållningssätt till politiken. Att ständigt utvecklas, att vara i rörelse och att hela tiden utmana, för att morgondagens samhälle skall bli starkare, bättre sammanhållning och att var och en skall ges möjligheter att utveckla sina livsdrömmar. Så ser jag också på det förnyade stärkta förtroende som givits mig och det utgår jag ifrån varje dag. Tack, för alla kloka råd, tips och synpunkter.

Därför kommer jag fortsätta att fylla vardagen med samtal, möta människor och lyssna på skildringar av vardagsutmaningar. Det är där i mötet med morgondagens verkliga utmaningar som vi Nya Moderater skall fortsätta söka lösningar, lägga konkreta förslag och utvecklas. Att vara i rörelse är att klara att möta framtidens utmaningar. En bättre framtid för Skaraborg och Skaraborgarna ligger i att ständigt sökande kring demokratins färskvara –förtroende.

Som omvald och personvald för fjärden gången som riksdagsledamot är jag oerhört tacksam, stolt och ödmjuk över det starka och växande förtroende som Skaraborgarna fortsätter att ge mig. Valdagen och de personliga kryssen är demokratins viktigaste utvärdering man erhåller som förtroendevald. På mitt trettonde år i riksdagen erhåller jag 3 402 kryss, starkast och brett i Skaraborgs alla 15 kommuner. Det krävs en moderat partiledare och statsminister att erhålla starkare förtroende.

Samtalen med Skaraborgare kontinuerligt, i vardagen, under hela mandatperioden ger ett starkt lokalt stöd. Förtroende är färskvara och måste därför hela tiden upprätthållas i mitt fortsatta arbete för ett bättre Skaraborg och Sverige.

Skaraborg har enorm potential att utvecklas för framtiden. Det vet vi som lever, verkar och bor här. Men förutsättningarna ser olika ut, och det är i olikheten vi nu skall förutsättningar skapas. Vi vet inte hur morgondagens problem ser ut och måste därför rusta och stå redo inför nya utmaningar. Det ställer krav på oss förtroendevalda att ständigt vara i rörelse, vara nyfikna, sökande och förändra våra förslag och åtgärder när verkligheten kräver det.

Sverige fick i veckan en historiskt svag regering, med enbart 38 % stöd, vilket gör att den rödgröna politikröran kommer att bli rörig och dyr. Det ser vi redan, innan man ens tillträtt.

Det finns ett par sätt att se på oppositionsrollen. Den ena är att granska, ifrågasätta och att säga nej. Den andra som tilltalar mig och Moderaterna mer, är att utveckla, konkretisera och vara relevant i den samtid vi lever i. Presentera konkreta och bärande förslag för framtiden med våra allianskollegor.

Vi får inte låsa oss i en verklighetsbild som inte delas av Skaraborgarna. Att hela tiden förnya förståelsen för Skaraborgarnas vardag och behoven är uppgifter som inte är möjlig utan att ständigt vara närvarande i Skaraborgarnas vardag i 15 kommuner. Som Skaraborgsk riksdagsledamot ser jag förtroende som färskvara som skall förtjänas och förnyas varje dag utifrån att vara lyssnande och nyfiken.

Cecilia Widegren (M)

personvald riksdagsledamot fjärde gången

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.