01 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:02

Allékonst och skördefest i ett perspektiv

Debatt:

Kultur. Det är mycket glädjande att Allékonst och Kultur- och Skördefesten under den gångna helgen åter blev en stor succé. Evenemanget har verkligen tagits emot positivt av Mariestadsborna.

Upprinnelsen till evenemanget kan spåras till två händelser. Det första var att konstnären Kjell Fristedt redan 1998 kom på idén att arrangera Allékonst i stadsparken. Inte år 2004 som det stod i Mariestadstidningens utmärkta bilaga. Det felaktiga årtalet har mindre betydelse. Det viktiga var att första upplagan av Allékonst blev av och samlade så många lokala konstnärer!

Det andra ursprungsspåret var att undertecknad som projektledare för ”Möts i Mariestad” tog hit Skördefesten som ett evenemang för att stödja handeln i Mariestad. På Öland hade det arrangerats skördefest några år och vi gjorde om det till ett stadsevenemang. Därmed var det inte svårt att koppla ihop Allékonst med Skördefest för att få en helhet.

Redan 1999 arrangerades Allékonst i ny regi med en entusiastisk arrangörskommitté. Gunilla Broberg, dåvarande kulturchef, lyckades få loss kommunala pengar. Möts i Mariestad och därmed näringslivet i Mariestad stod också för ekonomiska insatser.

År 2000 flyttades Allékonst till Esplanaden och fick därmed sin rätta plats. Det stora formatet ersattes till dagens format år 2002 och belysningen tillkom samma år.

Det är därmed ett långlivat evenemang. Bildandet av en särskild förening för Allékonst ökade stabiliteten i arrangemanget markant.

Är Allékonst viktig för Mariestad? Ja, självklart. Det har blivit ett årligt höstinslag i gatubilden där många får uppleva konst, som kryper direkt inpå! Visst kan kvaliteten vara si och så, men var gör det? Det har funnits personer med finkultur som sett ned på Allékonst. Jag tycker de ska hålla sig borta. Det viktiga är att många känner sig kallade att delta och än viktigare att människor vandrar i Esplanaden och skaffar sig en egen upplevelse. Jag är övertygad om att många har fått en kick av Allékonst. Ett exempel: sent en kväll (jag tror det var år 2001) ringde en god vän till mig och berättade att han hade varit i Esplanaden och därefter besökt utställningen på Berta Petterssons hus och var på väg till Trädgårdens skola för att se nästa utställning. Han sa: Det är inte klokt vad mycket folk som rör sig på stan och du ska veta att det är första gången som jag besöker ett konstgalleri!

Kultur är viktigt för ett samhälles utveckling. I Lidköping pågår en diskussion om hur man ska utveckla Kultur- och Porslinsfestivalen som en del av sitt platsvarumärke. I Borås, som under många år kännetecknades av en ganska förfallen stadskärna, har levt upp med jättestatyer i stadsparken och nu i år med muralmålningar på husfasader. Alingsås har sitt ljusevenemang varje höst och Skövde Stad i ljus. Mariestad har mycket av kultur i sin stadskärna, ja hela stadskärnan är kultur med gamla staden och den nya stenstaden. Stig Dahlins omvandling av Esplanaden och Stadsparken är ytterligare exempel på kulturutveckling. För att inte tala om den nya Universitetsparken.

Men det är beklagligt att vi har en teater utan teaterutbud och ett bibliotek som sett sina bästa dagar och som inte uppfyller moderna krav och allra värst: nedmonteringen av vårt museum!

En stad som Mariestad behöver ett rikt utbud av kulturaktiviteter och kulturinstitutioner. Allékonst har sin givna plats! Kulturen - oavsett hur den definieras – är grundstommen för all utveckling, inklusive den kommersiella delen av ett samhälle. Vi vill alla leva i ett kultursamhälle, motsatsen – okulturellt samhälle – finns det? Finns ordet över huvud taget? Vill någon bo och verka i ett sådant samhälle?

Thomas Aldén

Upprinnelsen till evenemanget kan spåras till två händelser. Det första var att konstnären Kjell Fristedt redan 1998 kom på idén att arrangera Allékonst i stadsparken. Inte år 2004 som det stod i Mariestadstidningens utmärkta bilaga. Det felaktiga årtalet har mindre betydelse. Det viktiga var att första upplagan av Allékonst blev av och samlade så många lokala konstnärer!

Det andra ursprungsspåret var att undertecknad som projektledare för ”Möts i Mariestad” tog hit Skördefesten som ett evenemang för att stödja handeln i Mariestad. På Öland hade det arrangerats skördefest några år och vi gjorde om det till ett stadsevenemang. Därmed var det inte svårt att koppla ihop Allékonst med Skördefest för att få en helhet.

Redan 1999 arrangerades Allékonst i ny regi med en entusiastisk arrangörskommitté. Gunilla Broberg, dåvarande kulturchef, lyckades få loss kommunala pengar. Möts i Mariestad och därmed näringslivet i Mariestad stod också för ekonomiska insatser.

År 2000 flyttades Allékonst till Esplanaden och fick därmed sin rätta plats. Det stora formatet ersattes till dagens format år 2002 och belysningen tillkom samma år.

Det är därmed ett långlivat evenemang. Bildandet av en särskild förening för Allékonst ökade stabiliteten i arrangemanget markant.

Är Allékonst viktig för Mariestad? Ja, självklart. Det har blivit ett årligt höstinslag i gatubilden där många får uppleva konst, som kryper direkt inpå! Visst kan kvaliteten vara si och så, men var gör det? Det har funnits personer med finkultur som sett ned på Allékonst. Jag tycker de ska hålla sig borta. Det viktiga är att många känner sig kallade att delta och än viktigare att människor vandrar i Esplanaden och skaffar sig en egen upplevelse. Jag är övertygad om att många har fått en kick av Allékonst. Ett exempel: sent en kväll (jag tror det var år 2001) ringde en god vän till mig och berättade att han hade varit i Esplanaden och därefter besökt utställningen på Berta Petterssons hus och var på väg till Trädgårdens skola för att se nästa utställning. Han sa: Det är inte klokt vad mycket folk som rör sig på stan och du ska veta att det är första gången som jag besöker ett konstgalleri!

Kultur är viktigt för ett samhälles utveckling. I Lidköping pågår en diskussion om hur man ska utveckla Kultur- och Porslinsfestivalen som en del av sitt platsvarumärke. I Borås, som under många år kännetecknades av en ganska förfallen stadskärna, har levt upp med jättestatyer i stadsparken och nu i år med muralmålningar på husfasader. Alingsås har sitt ljusevenemang varje höst och Skövde Stad i ljus. Mariestad har mycket av kultur i sin stadskärna, ja hela stadskärnan är kultur med gamla staden och den nya stenstaden. Stig Dahlins omvandling av Esplanaden och Stadsparken är ytterligare exempel på kulturutveckling. För att inte tala om den nya Universitetsparken.

Men det är beklagligt att vi har en teater utan teaterutbud och ett bibliotek som sett sina bästa dagar och som inte uppfyller moderna krav och allra värst: nedmonteringen av vårt museum!

En stad som Mariestad behöver ett rikt utbud av kulturaktiviteter och kulturinstitutioner. Allékonst har sin givna plats! Kulturen - oavsett hur den definieras – är grundstommen för all utveckling, inklusive den kommersiella delen av ett samhälle. Vi vill alla leva i ett kultursamhälle, motsatsen – okulturellt samhälle – finns det? Finns ordet över huvud taget? Vill någon bo och verka i ett sådant samhälle?

Thomas Aldén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.