29 sep 2014 16:34

07 jan 2015 12:15

Vänerskärgården med Kinnekulle – en modell för hållbar utveckling

Miljö. Den 19 augusti inträffade Overshoot Day, den dag då vi konsumerat jordens ekologiska resurser för det här året. Det innebär att vi lever över jordens tillgångar under resten av året. Overshoot Day infaller årligen, fast tyvärr tidigare för varje år.

Det är inte många som i dag skulle ifrågasätta den påverkan som människan har haft och fortsätter att ha på världens ekosystem. Lika självklart är att miljöutmaningar har många dimensioner, de är såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga, och kräver både globala och lokala svar.

Här har Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle en viktig roll att spela. Det handlar om att skapa platser där olika aktörer kan diskutera lösningar som tar hänsyn till alla individer i våra ekosystem.

FN-organet Unescos biosfärnätverk bildades i just det syftet. Genom Man and the Biosphere Programme (MAB) vill Unesco främja utbyte mellan biosfärområdena. I juni hölls för första gången i Sverige ett internationellt FN-möte inom nätverket. Fler än 150 medverkande från över 50 länder träffades för att diskutera olika utvecklingsfrågor. I dag består nätverket av 631 biosfärområden i 119 olika länder.

Vänerskärgården med Kinnekulle är ett av Sveriges fem biosfärområden. Biosfärområdet är en ideell förening som driver och är delaktig i en rad olika projekt med fokus på hållbar utveckling. Detta har bidragit till nya samarbeten som tidigare inte sågs som givna.

När aktörer inom besöksnäringen ifrågasatte hur regionens mål om ökad turism kan gå hand i hand med hållbarhet, initierades en satsning för hållbar ekoturism. Biosfärområdet erbjöd en plattform där offentliga aktörer och den privata turistnäringen kunde mötas för att tillsammans staka ut vägen framåt.

Resultatet blev sju mil vandringsled, sju mil cykelled, utbildade guider, kartor och en hemsida som underlättar för besökare att välja hållbara upplevelser.

Ett nätverk för gröna ekoturistföretag etablerades som kontinuerligt stärker sin hållbarhetsprofil genom att exempelvis ta fram hållbara upplevelsepaket. Samarbetet startade 2007 och fortsätter att utvecklas, bland annat genom en ny satsning på ridleder som vi hoppas kunna inviga nästa år.

Allmänhetens engagemang är centralt för att lyckas med modellområdets uppgift. Biosfärområdet har därför sedan 2007 utbildat biosfärambassadörer. Ambassadörerna har bland annat fokuserat på att sprida kunskap om hållbar utveckling hos yngre. I samarbete med förskolor har de utbildat miniambassadörer. I dag är 70 barn diplomerade miniambassadörer och ytterligare 50 väntas bli diplomerade i höst.

Statliga bidrag är en viktig förutsättning för att bedriva arbete med hållbar utveckling. De senaste sju åren har Vänerskärgården med Kinnekulle fått 30 miljoner kronor beviljade. Pengar för att skapa förutsättningar för ett utvecklat fiske i Vänern, en hållbar besöksnäring, ett näringsliv som skapar samhällsnytta med mera. Studier visar att de kronor som investeras i områdena ger hög avkastning. Beslutsfattare och enskilda givare behöver agera efter den kunskapen.

För att möta de globala utmaningarna måste vi börja nerifrån och upp, skala upp projekt som fungerar och bygga vidare på goda lokala erfarenheter.

Biosfärområdena är utmärkta platser att göra just det.

Johanna MacTaggart

biosfärkoordinator och nationell MAB-koordinator

Mats Djurberg

generalsekreterare Svenska Unescorådet

Det är inte många som i dag skulle ifrågasätta den påverkan som människan har haft och fortsätter att ha på världens ekosystem. Lika självklart är att miljöutmaningar har många dimensioner, de är såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga, och kräver både globala och lokala svar.

Här har Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle en viktig roll att spela. Det handlar om att skapa platser där olika aktörer kan diskutera lösningar som tar hänsyn till alla individer i våra ekosystem.

FN-organet Unescos biosfärnätverk bildades i just det syftet. Genom Man and the Biosphere Programme (MAB) vill Unesco främja utbyte mellan biosfärområdena. I juni hölls för första gången i Sverige ett internationellt FN-möte inom nätverket. Fler än 150 medverkande från över 50 länder träffades för att diskutera olika utvecklingsfrågor. I dag består nätverket av 631 biosfärområden i 119 olika länder.

Vänerskärgården med Kinnekulle är ett av Sveriges fem biosfärområden. Biosfärområdet är en ideell förening som driver och är delaktig i en rad olika projekt med fokus på hållbar utveckling. Detta har bidragit till nya samarbeten som tidigare inte sågs som givna.

När aktörer inom besöksnäringen ifrågasatte hur regionens mål om ökad turism kan gå hand i hand med hållbarhet, initierades en satsning för hållbar ekoturism. Biosfärområdet erbjöd en plattform där offentliga aktörer och den privata turistnäringen kunde mötas för att tillsammans staka ut vägen framåt.

Resultatet blev sju mil vandringsled, sju mil cykelled, utbildade guider, kartor och en hemsida som underlättar för besökare att välja hållbara upplevelser.

Ett nätverk för gröna ekoturistföretag etablerades som kontinuerligt stärker sin hållbarhetsprofil genom att exempelvis ta fram hållbara upplevelsepaket. Samarbetet startade 2007 och fortsätter att utvecklas, bland annat genom en ny satsning på ridleder som vi hoppas kunna inviga nästa år.

Allmänhetens engagemang är centralt för att lyckas med modellområdets uppgift. Biosfärområdet har därför sedan 2007 utbildat biosfärambassadörer. Ambassadörerna har bland annat fokuserat på att sprida kunskap om hållbar utveckling hos yngre. I samarbete med förskolor har de utbildat miniambassadörer. I dag är 70 barn diplomerade miniambassadörer och ytterligare 50 väntas bli diplomerade i höst.

Statliga bidrag är en viktig förutsättning för att bedriva arbete med hållbar utveckling. De senaste sju åren har Vänerskärgården med Kinnekulle fått 30 miljoner kronor beviljade. Pengar för att skapa förutsättningar för ett utvecklat fiske i Vänern, en hållbar besöksnäring, ett näringsliv som skapar samhällsnytta med mera. Studier visar att de kronor som investeras i områdena ger hög avkastning. Beslutsfattare och enskilda givare behöver agera efter den kunskapen.

För att möta de globala utmaningarna måste vi börja nerifrån och upp, skala upp projekt som fungerar och bygga vidare på goda lokala erfarenheter.

Biosfärområdena är utmärkta platser att göra just det.

Johanna MacTaggart

biosfärkoordinator och nationell MAB-koordinator

Mats Djurberg

generalsekreterare Svenska Unescorådet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.