29 aug 2014 06:00

07 jan 2015 12:01

Hur ska Mariestads skolor bli ännu bättre?

Debatt:

Skola. Skolan diskuteras flitigt, speciellt nu i valtider. Vi matas med hur dåligt fungerande den svenska skolan är via media genom till exempel det starkt vinklade UR-programmet ”Den svenska skitskolan”.

Vi ges vallöften från olika partier om hur skolan ska bli bättre genom t ex ökade krav på blivande lärare, högre lärarlöner, ökad statlig styrning. Det diskuteras också kring kraven på de styrande skolpolitikerna i kommunerna. Att de som sitter och bestämmer i kommunen gällande våra skolor egentligen inte har rätt eller tillräcklig kompetens inom barn- och utbildningsfrågor.

Jag kom med i barn- och utbildningsnämnden våren 2011, då som ersättare för Morgan Forsberg som var ordinarie ledamot. Ganska snabbt därefter blev jag dock ordinarie ledamot eftersom det blev ett skifte i kommunen och vi i alliansen fick majoritet. Jag bytte då plats med Morgan som blev ordförande i kulturnämnden. Innan jag kom med i nämnden hade jag och min familj bott i Mariestad i drygt ett år. Mina barn hade inte börjat skolan. De gick då i förskolan och min erfarenhet av Mariestads skolor var obefintlig. Jag har dock en ganska stor erfarenhet av skolan eftersom jag har arbetat som skolkurator inom gymnasieskolan sedan 2007. Mina föräldrar och syskon är alla lärare.

Min bild av Mariestads skolor var först väldigt negativ. Främsta orsaken var den lokala tidningen. Jag blev förvånad och imponerad när jag för första gången träffade dåvarande grundskolechef Katarina Lindberg (nu utbildningschef) och förskolechefen Anna-Karin Yséus. De gav ett mycket proffsigt intryck på mig. Jag träffade kompetenta rektorer som gjorde sitt yttersta för att leda skolan på bästa sätt, samt lärare som brann för sitt yrke och som försökte vara med och forma skolan inför framtidens utmaningar. Det blev väldigt tydligt för mig att bilden jag hade av skolan i Mariestad inte alls stämde. Idag har jag två barn i skolan och har därför lite mer insyn även från det hållet.

I valtider matas vi med hur dåligt fungerande den svenska skolan är. Tänk då på att media framförallt lyfter fram negativa exempel. Så klart finns det negativa exempel från vår kommun, men varför inte lyfta fram det som fungerar lite mer? Exempelvis ligger elever i Mariestads kommun över snittet i riket när det gäller slutbetyg från åk 9. Vi har en högre andel elever som går ut med fullständigt slutbetyg från gymnasieskolan än snittet i riket. Vi är också föregångare när det gäller samrättning på de nationella proven. Sannolikt kommer många kommuner i Sverige ta efter vår kommuns arbetssätt. Är inte allt detta värt att lyfta fram ännu mer?

Jag vill också lyfta fram våra förskolor i kommunen. Vi har kommit väldigt långt på vilket sätt våra förskolor arbetar. Jag satt själv och hörde när skolinspektionen sa att skolorna bör ta förskolorna som förebild när det gällde det inkluderande arbetet och det systematiska kvalitetsarbetet.

Jag avslutar med det glädjande beskedet om att beslut har tagits om att bygga två helt nya grundskolor i Mariestads västra del. Ska lärare, elever och annan personal få möjlighet att göra ett så bra jobb som möjligt måste vi också ha ändamålsenliga lokaler. Det har vi inte idag. Därför ser jag optimistiskt fram emot bygget av två nya, välanpassade skolor som är byggda för dagens skola, och fritidsverksamhet inte att förglömma.

Som kristdemokrat vill jag betona att vi föräldrar måste komma ihåg vårt föräldraansvar. Vi kan inte lägga allt ansvar på skolan! Istället för att prata om hur dåligt fungerande våra skolor är bör vi lyfta blicken och prata med barnen om vad som är bra. Är det något som du som förälder funderar på, kontakta barnens lärare, rektor eller någon från elevhälsan. Även jag som skolpolitiker är intresserad.

Jag ser med tillförsikt fram emot fyra år som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Vill du ge mig chansen att vara med och leda skolan i Mariestad framåt de kommande åren? Rösta då på Kristdemokraterna.

Emma Sjögren, Kristdemokraterna

Ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt

nr två på listan till kommunfullmäktige​

Vi ges vallöften från olika partier om hur skolan ska bli bättre genom t ex ökade krav på blivande lärare, högre lärarlöner, ökad statlig styrning. Det diskuteras också kring kraven på de styrande skolpolitikerna i kommunerna. Att de som sitter och bestämmer i kommunen gällande våra skolor egentligen inte har rätt eller tillräcklig kompetens inom barn- och utbildningsfrågor.

Jag kom med i barn- och utbildningsnämnden våren 2011, då som ersättare för Morgan Forsberg som var ordinarie ledamot. Ganska snabbt därefter blev jag dock ordinarie ledamot eftersom det blev ett skifte i kommunen och vi i alliansen fick majoritet. Jag bytte då plats med Morgan som blev ordförande i kulturnämnden. Innan jag kom med i nämnden hade jag och min familj bott i Mariestad i drygt ett år. Mina barn hade inte börjat skolan. De gick då i förskolan och min erfarenhet av Mariestads skolor var obefintlig. Jag har dock en ganska stor erfarenhet av skolan eftersom jag har arbetat som skolkurator inom gymnasieskolan sedan 2007. Mina föräldrar och syskon är alla lärare.

Min bild av Mariestads skolor var först väldigt negativ. Främsta orsaken var den lokala tidningen. Jag blev förvånad och imponerad när jag för första gången träffade dåvarande grundskolechef Katarina Lindberg (nu utbildningschef) och förskolechefen Anna-Karin Yséus. De gav ett mycket proffsigt intryck på mig. Jag träffade kompetenta rektorer som gjorde sitt yttersta för att leda skolan på bästa sätt, samt lärare som brann för sitt yrke och som försökte vara med och forma skolan inför framtidens utmaningar. Det blev väldigt tydligt för mig att bilden jag hade av skolan i Mariestad inte alls stämde. Idag har jag två barn i skolan och har därför lite mer insyn även från det hållet.

I valtider matas vi med hur dåligt fungerande den svenska skolan är. Tänk då på att media framförallt lyfter fram negativa exempel. Så klart finns det negativa exempel från vår kommun, men varför inte lyfta fram det som fungerar lite mer? Exempelvis ligger elever i Mariestads kommun över snittet i riket när det gäller slutbetyg från åk 9. Vi har en högre andel elever som går ut med fullständigt slutbetyg från gymnasieskolan än snittet i riket. Vi är också föregångare när det gäller samrättning på de nationella proven. Sannolikt kommer många kommuner i Sverige ta efter vår kommuns arbetssätt. Är inte allt detta värt att lyfta fram ännu mer?

Jag vill också lyfta fram våra förskolor i kommunen. Vi har kommit väldigt långt på vilket sätt våra förskolor arbetar. Jag satt själv och hörde när skolinspektionen sa att skolorna bör ta förskolorna som förebild när det gällde det inkluderande arbetet och det systematiska kvalitetsarbetet.

Jag avslutar med det glädjande beskedet om att beslut har tagits om att bygga två helt nya grundskolor i Mariestads västra del. Ska lärare, elever och annan personal få möjlighet att göra ett så bra jobb som möjligt måste vi också ha ändamålsenliga lokaler. Det har vi inte idag. Därför ser jag optimistiskt fram emot bygget av två nya, välanpassade skolor som är byggda för dagens skola, och fritidsverksamhet inte att förglömma.

Som kristdemokrat vill jag betona att vi föräldrar måste komma ihåg vårt föräldraansvar. Vi kan inte lägga allt ansvar på skolan! Istället för att prata om hur dåligt fungerande våra skolor är bör vi lyfta blicken och prata med barnen om vad som är bra. Är det något som du som förälder funderar på, kontakta barnens lärare, rektor eller någon från elevhälsan. Även jag som skolpolitiker är intresserad.

Jag ser med tillförsikt fram emot fyra år som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Vill du ge mig chansen att vara med och leda skolan i Mariestad framåt de kommande åren? Rösta då på Kristdemokraterna.

Emma Sjögren, Kristdemokraterna

Ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt

nr två på listan till kommunfullmäktige​

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.