19 aug 2014 06:00

07 jan 2015 12:14

Framtidens kärnkraft ger ren energi

Debatt:

Kärnkraft. Under nästan 20 år med den så kallade tankeförbudsparagrafen har Sverige hamnat efter i utvecklingen av kärnkraft, både ur ett anläggningsperspektiv och sett till kärnteknisk forskning. Utifrån att kärnkraften står för nästan hälften av vår el-försörjning så har det statliga stödet till forskning på kärnteknikområdet under lång tid varit ytterst blygsamt.

Synen på använt kärnbränsle har handlat om de mycket långa tiderna för slutförvaring. Detta synsätt tar dock inte hänsyn till den tekniska utvecklingen. Idag utnyttjar vi endast drygt 1 % av potentialen i det uran som grävts upp medan återstående 99 % avses grävas ned som avfall. Flera lovande projekt med olika typer av snabba kärnkraftsreaktorer, som även kallas för 4:e generationens kärnkraft, pågår just nu. I denna typ av reaktorer kan det sedan tidigare använda kärnbränslet istället återanvändas. Detta öppnar helt nya perspektiv.

Med 4:e generationens kärnkraft skulle vi kunna fortsätta producera kärnkrafts-el i oförminskad eller höjd effekt under tusentals år. Detta utan att behöva bryta något nytt uran överhuvudtaget. Vi minskar avfallsmängden med uppemot 99 % och minskar dessutom behovet av slutförvar från 100 000 år till under ca 1000 år.

Detta innebär inte att behovet av slutförvar försvinner. Det är alltjämt viktigt att vi fortsätter forskningen i Sverige kring slutförvar av använt kärnbränsle, men tidsperspektivet förändras dramatiskt.

Sverigedemokraterna kommer under kommande mandatperiod att arbeta för att de första stegen tas mot en svensk forskningsreaktor kring 4:e generationens kärnkraft. En lämplig plats för en forskningsreaktor skulle kunna vara Oskarshamn, där det idag använda kärnbränslet finns. För att kunna uppnå ny, modern och än mer säker kärnkraft i Sverige behövs också en hög nationell kompetens och för detta behövs ökat stöd till kärnkraftsforskningen.

Vi kommer att rikta anslag till kärnkraftsforskningen för att möta de behov av kompetens som är nödvändiga. Framtiden kräver ren energi till rimliga priser och i det perspektivet måste forskningen få fart.

Josef Fransson (SD) Energipolitisk talesman

Mattias Bäckström Johansson (SD) Reaktoroperatör och kandidat till riksdagen

Synen på använt kärnbränsle har handlat om de mycket långa tiderna för slutförvaring. Detta synsätt tar dock inte hänsyn till den tekniska utvecklingen. Idag utnyttjar vi endast drygt 1 % av potentialen i det uran som grävts upp medan återstående 99 % avses grävas ned som avfall. Flera lovande projekt med olika typer av snabba kärnkraftsreaktorer, som även kallas för 4:e generationens kärnkraft, pågår just nu. I denna typ av reaktorer kan det sedan tidigare använda kärnbränslet istället återanvändas. Detta öppnar helt nya perspektiv.

Med 4:e generationens kärnkraft skulle vi kunna fortsätta producera kärnkrafts-el i oförminskad eller höjd effekt under tusentals år. Detta utan att behöva bryta något nytt uran överhuvudtaget. Vi minskar avfallsmängden med uppemot 99 % och minskar dessutom behovet av slutförvar från 100 000 år till under ca 1000 år.

Detta innebär inte att behovet av slutförvar försvinner. Det är alltjämt viktigt att vi fortsätter forskningen i Sverige kring slutförvar av använt kärnbränsle, men tidsperspektivet förändras dramatiskt.

Sverigedemokraterna kommer under kommande mandatperiod att arbeta för att de första stegen tas mot en svensk forskningsreaktor kring 4:e generationens kärnkraft. En lämplig plats för en forskningsreaktor skulle kunna vara Oskarshamn, där det idag använda kärnbränslet finns. För att kunna uppnå ny, modern och än mer säker kärnkraft i Sverige behövs också en hög nationell kompetens och för detta behövs ökat stöd till kärnkraftsforskningen.

Vi kommer att rikta anslag till kärnkraftsforskningen för att möta de behov av kompetens som är nödvändiga. Framtiden kräver ren energi till rimliga priser och i det perspektivet måste forskningen få fart.

Josef Fransson (SD) Energipolitisk talesman

Mattias Bäckström Johansson (SD) Reaktoroperatör och kandidat till riksdagen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.