08 aug 2014 06:00

07 jan 2015 12:14

Har ni redan glömt oredan under S-styret?

Debatt:

Replik. Svar på Marianne Kjellquists och Ida Ekeroths debattartikel i MT den 6 augusti angående tydliga mål i politiken för (S).

Efter socialdemokraternas majoritetsstyre år 2011 och Marianne Kjellquist som ordförande i socialnämnden avstyrkte revisorerna att kommunfullmäktige skulle bevilja socialnämnden ansvarsfrihet på grund av dess bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Allt enligt Revisionsberättelsen för detta verksamhetsår 2011. Budgetavvikelsen var också för socialnämndens del hela - 23,1 miljoner kronor, mycket beroende på dessa av revisorerna påpekade brister.

Det är inte länge sedan detta skedde så det är lite märkligt att Marianne redan glömt bort dessa så viktiga frågeställningar med ordning och reda i verksamheterna. I debattartikeln nämner hon enbart frågor som infrastruktur och trafik , vilket Regionen har ansvar för. I Regionen sitter (S) i majoritet så det borde kännas tryggt för henne.

När Mariestadsalliansen tog över styret i kommunen 2012 och undertecknad blev ordförande i socialnämnden var det budgetstringens och ordning och reda i de båda förvaltningarnas verksamheter som gällde. Så redan detta år byttes det stora underskottet från 2011 till ett överskott på 2,6 miljoner och Socialnämnden samt dess ledamöter föreslogs av revisorerna att nu beviljas ansvarsfrihet av fullmäktige.

Marianne skriver om hur viktigt det är att vi arbetar för mer fast anställd personal i vår kommun, i stället för timvikarier. Det är precis detta som Alliansen redan börjat med inom Socialnämnden och anställde därmed 30 stycken tillsvidareanställda undersköterskor i hemtjänsten under 2014. Det var just för att minska på antalet timvikarier men också för att skapa en bättre kontinuitet och kvalitet ute hos vårdtagarna.

Vi kommer att arbeta vidare med frågor som förbättrar arbetet inom vården, genom bland annat avskaffandet av delade turer och vidareutvecklade planeringsrutiner inom hemtjänsten. Syftet är att ge mer tid ute hos brukarna.

En röst på Moderaterna i höstens val säkerställer en god och trygg socialtjänst om man så är vuxen, barn eller en ungdom i skolsystemet.

Björn Fagerlund (M)

Ordförande i Socialnämnden

Efter socialdemokraternas majoritetsstyre år 2011 och Marianne Kjellquist som ordförande i socialnämnden avstyrkte revisorerna att kommunfullmäktige skulle bevilja socialnämnden ansvarsfrihet på grund av dess bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Allt enligt Revisionsberättelsen för detta verksamhetsår 2011. Budgetavvikelsen var också för socialnämndens del hela - 23,1 miljoner kronor, mycket beroende på dessa av revisorerna påpekade brister.

Det är inte länge sedan detta skedde så det är lite märkligt att Marianne redan glömt bort dessa så viktiga frågeställningar med ordning och reda i verksamheterna. I debattartikeln nämner hon enbart frågor som infrastruktur och trafik , vilket Regionen har ansvar för. I Regionen sitter (S) i majoritet så det borde kännas tryggt för henne.

När Mariestadsalliansen tog över styret i kommunen 2012 och undertecknad blev ordförande i socialnämnden var det budgetstringens och ordning och reda i de båda förvaltningarnas verksamheter som gällde. Så redan detta år byttes det stora underskottet från 2011 till ett överskott på 2,6 miljoner och Socialnämnden samt dess ledamöter föreslogs av revisorerna att nu beviljas ansvarsfrihet av fullmäktige.

Marianne skriver om hur viktigt det är att vi arbetar för mer fast anställd personal i vår kommun, i stället för timvikarier. Det är precis detta som Alliansen redan börjat med inom Socialnämnden och anställde därmed 30 stycken tillsvidareanställda undersköterskor i hemtjänsten under 2014. Det var just för att minska på antalet timvikarier men också för att skapa en bättre kontinuitet och kvalitet ute hos vårdtagarna.

Vi kommer att arbeta vidare med frågor som förbättrar arbetet inom vården, genom bland annat avskaffandet av delade turer och vidareutvecklade planeringsrutiner inom hemtjänsten. Syftet är att ge mer tid ute hos brukarna.

En röst på Moderaterna i höstens val säkerställer en god och trygg socialtjänst om man så är vuxen, barn eller en ungdom i skolsystemet.

Björn Fagerlund (M)

Ordförande i Socialnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.