06 aug 2014 06:00

07 jan 2015 12:00

Socialdemokraternas tydliga mål

Debatt:

Politik. I vårt handlingsprogram har vi Socialdemokrater tydliggjort vilka frågor som vi kommer att prioritera om vi får förtroendet i höst.

Av förståeliga skäl fanns inte hela vårt program med tidigare debattartikel den 24 juli. Vi kommer att presentera vårt program i olika kanaler ända fram till valet, bland annat vid våra torgmöten och med personlig kontakt vid dörren.

Om det enda angreppsmålet är att man inte vet vilka vi i S ska samarbeta med så är det viktigt för oss att presentera vad vi vill och kommer att arbeta med. Vi kommer att göra vårt bästa för att göra det så tydligt som det bara är möjligt, ingen ska tveka om vilka frågor som vi kommer att prioritera.

Samarbetet med övriga partier är naturligtvis viktigt och där ska finnas samsyn om frågorna och ansvar för ekonomin och vår politik ska gynna alla kommuninnevånarna, hela kommunen ska leva. Därför behövs en ansvarsfull politik med tydliga mål.

För att Mariestad ska vara en bra kommun att bo och leva i krävs en infrastruktur som gör det möjligt för alla att ta sig till sjukhus, utbildning och arbete både inom regionen och Örebro, Karlstad, Jönköping och Göteborg. Därför är det viktigt i det fortsatta arbetet att påverka både region och bussföretag att trafikera den här sidan om Vättern också.

Bussförbindelsen till våra sjukhus ska vara tillgängliga för alla. Kinnekullebanan har vi stridit för tidigare under vår mandatperiod, liksom bussförbindelserna och det gör vi fortfarande tillsammans med övriga partier i dag. Kommunens anställningar ska som tidigare sagts ses över för att få fler fasta anställningar och inte timanställningar där främst unga får sitta och vänta vid mobilen ifall de ska jobba samma dag eller inte.

Det är inga bra arbetsförhållanden som en modern kommun och kommunens största arbetsgivare ska stå för. För oss är även ett rikt kultur- och friluftsliv mycket viktigt för vår kommuns utveckling. Det bidrar till att människor trivs och att nya invånare attraheras att flytta hit till vår fantastiska natur.

Vårt mål är att Mariestad för en politik som gynnar kommuninnevånarna där hela kommunen är levande.

Marianne Kjellquist

Oppositionsråd (S)

Ida Ekeroth

Riksdags- och kommunfullmäktigekandidat (S)

Av förståeliga skäl fanns inte hela vårt program med tidigare debattartikel den 24 juli. Vi kommer att presentera vårt program i olika kanaler ända fram till valet, bland annat vid våra torgmöten och med personlig kontakt vid dörren.

Om det enda angreppsmålet är att man inte vet vilka vi i S ska samarbeta med så är det viktigt för oss att presentera vad vi vill och kommer att arbeta med. Vi kommer att göra vårt bästa för att göra det så tydligt som det bara är möjligt, ingen ska tveka om vilka frågor som vi kommer att prioritera.

Samarbetet med övriga partier är naturligtvis viktigt och där ska finnas samsyn om frågorna och ansvar för ekonomin och vår politik ska gynna alla kommuninnevånarna, hela kommunen ska leva. Därför behövs en ansvarsfull politik med tydliga mål.

För att Mariestad ska vara en bra kommun att bo och leva i krävs en infrastruktur som gör det möjligt för alla att ta sig till sjukhus, utbildning och arbete både inom regionen och Örebro, Karlstad, Jönköping och Göteborg. Därför är det viktigt i det fortsatta arbetet att påverka både region och bussföretag att trafikera den här sidan om Vättern också.

Bussförbindelsen till våra sjukhus ska vara tillgängliga för alla. Kinnekullebanan har vi stridit för tidigare under vår mandatperiod, liksom bussförbindelserna och det gör vi fortfarande tillsammans med övriga partier i dag. Kommunens anställningar ska som tidigare sagts ses över för att få fler fasta anställningar och inte timanställningar där främst unga får sitta och vänta vid mobilen ifall de ska jobba samma dag eller inte.

Det är inga bra arbetsförhållanden som en modern kommun och kommunens största arbetsgivare ska stå för. För oss är även ett rikt kultur- och friluftsliv mycket viktigt för vår kommuns utveckling. Det bidrar till att människor trivs och att nya invånare attraheras att flytta hit till vår fantastiska natur.

Vårt mål är att Mariestad för en politik som gynnar kommuninnevånarna där hela kommunen är levande.

Marianne Kjellquist

Oppositionsråd (S)

Ida Ekeroth

Riksdags- och kommunfullmäktigekandidat (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.