21 jul 2014 06:00

23 jan 2015 14:39

E20 – Sveriges första elväg

debatt: Kommunikationer

Sverige är ett stort och glesbefolkat land som har behov av transporter och lastbilar för att klara logistiken.
För att hantera framtidens transporter och samtidigt minska utsläppen krävs nya idéer och nya lösningar.

Oppositionspartierna tycks tro att allt går att lösa med tåg och räls men då har man inte riktigt förstått hur Sveriges transportlogistik fungerar. Vi behöver både vägar och lastbilar i Sverige.

Vad som idag ses som science fiction av många, kan inom loppet av några år bli verklighet. Tunga fordon som kör på elnätsvägar kan snart vara ett faktum i Sverige. Idag jobbar bland annat Volvo, Scania och Siemens tillsammans med Trafikverket för att hitta lösningar på hur en elväg ska konstrueras. Ett genombrott inom detta område skulle betyda många nya jobb i Sverige, inte minst hos våra lastbilstillverkare Scania och Volvo.

Elvägen skulle kunna bli en viktig bidragande faktor för minskade utsläpp, samtidigt som den kan lösa den ökande efterfrågan på vägtransporter. En lösning som både är miljövänlig och kostnadseffektiv. En lastbil som väger 60 ton och som kör 20 000 mil om året skulle vid användning av direktel minska de direkta bränslekostnaderna med 35-38 kronor per mil eller med omkring 700 000 kronor per år. (Diesel: 45 kronor per mil, direktel: 7-10 kronor per mil). Detta är enkel uträkning men visar ändå på en stor utvecklingspotential.

Ett införande av lastbilar som kan köra på direktel på vissa sträckor i Sverige, skulle ge svensk industri och svenska företag sänkta transportkostnader. Det skulle också öka konkurrenskraften för både svenska åkerier och företag, och därmed underlätta för företagen att växa och utvecklas i Sverige.

Utvecklingen av elvägen har kommit långt och olika elvägar ska nu testas på några demonstrationsanläggningari landet. De tre sätt som har studerats är luftledningar, vägskena och trådlös överföring. Den teknik som utvecklats längst, och som därmed snabbast kan bli verklighet är luftledningar. Den kan jämföras med dagens järnvägsdrift med skillnaden att detta är en helt ny och modern teknik, där dagens problem med till exempel kontaktledningsbrott har arbetats bort. De lastbilar som utvecklas i takt med elvägen ska drivas av en hybridmotor som kan gå både på direktel, men även på diesel eller biogas där elvägar inte finns.

Regeringen satsar 100 miljoner kronor på testprojekten och Sverige har utmärkta förutsättningar att bli ett föregångsland på området.

Samtidigt som nu E20 byggs ut bör man planera, anpassa och projektera vägen till en av landets första elvägar. Detta eftersom E20 är en av landets viktigaste transportvägar för gods- och persontrafik och är ett huvudstråk mellan Stockholm och Göteborg. E20 binder dessutom samman våra stora lastbilstillverkare Volvo i Göteborg och Scania i Södertälje. Nordens största hamn ligger i Göteborg och kräver många godstransporter dagligen. Det är nu viktigt att vi tar vara på dessa nya möjligheter och jobbar för att E20 blir både testväg för denna nya teknik men också Sveriges första elväg!

Oppositionspartierna föreslår en kraftig ökad beskattning våra lastbilar och åkerier. Beskattningen kommer också i förlängningen drabba transportkostnaderna för våra företag och våra lastbilstillverkare. Vi behöver inga nya lastbilsskatter och bränsleskatter. Framtiden är istället att fortsätta utveckla våra fordon och våra vägar så att de både är miljövänliga, konkurrenskraftiga och kan skapa nya jobb i Sverige.

Sten Bergheden (M)

Trafikutskottet

Moderaternas talesperson i väg och fordonsfrågor

Riksdagsledamot Skaraborg

Oppositionspartierna tycks tro att allt går att lösa med tåg och räls men då har man inte riktigt förstått hur Sveriges transportlogistik fungerar. Vi behöver både vägar och lastbilar i Sverige.

Vad som idag ses som science fiction av många, kan inom loppet av några år bli verklighet. Tunga fordon som kör på elnätsvägar kan snart vara ett faktum i Sverige. Idag jobbar bland annat Volvo, Scania och Siemens tillsammans med Trafikverket för att hitta lösningar på hur en elväg ska konstrueras. Ett genombrott inom detta område skulle betyda många nya jobb i Sverige, inte minst hos våra lastbilstillverkare Scania och Volvo.

Elvägen skulle kunna bli en viktig bidragande faktor för minskade utsläpp, samtidigt som den kan lösa den ökande efterfrågan på vägtransporter. En lösning som både är miljövänlig och kostnadseffektiv. En lastbil som väger 60 ton och som kör 20 000 mil om året skulle vid användning av direktel minska de direkta bränslekostnaderna med 35-38 kronor per mil eller med omkring 700 000 kronor per år. (Diesel: 45 kronor per mil, direktel: 7-10 kronor per mil). Detta är enkel uträkning men visar ändå på en stor utvecklingspotential.

Ett införande av lastbilar som kan köra på direktel på vissa sträckor i Sverige, skulle ge svensk industri och svenska företag sänkta transportkostnader. Det skulle också öka konkurrenskraften för både svenska åkerier och företag, och därmed underlätta för företagen att växa och utvecklas i Sverige.

Utvecklingen av elvägen har kommit långt och olika elvägar ska nu testas på några demonstrationsanläggningari landet. De tre sätt som har studerats är luftledningar, vägskena och trådlös överföring. Den teknik som utvecklats längst, och som därmed snabbast kan bli verklighet är luftledningar. Den kan jämföras med dagens järnvägsdrift med skillnaden att detta är en helt ny och modern teknik, där dagens problem med till exempel kontaktledningsbrott har arbetats bort. De lastbilar som utvecklas i takt med elvägen ska drivas av en hybridmotor som kan gå både på direktel, men även på diesel eller biogas där elvägar inte finns.

Regeringen satsar 100 miljoner kronor på testprojekten och Sverige har utmärkta förutsättningar att bli ett föregångsland på området.

Samtidigt som nu E20 byggs ut bör man planera, anpassa och projektera vägen till en av landets första elvägar. Detta eftersom E20 är en av landets viktigaste transportvägar för gods- och persontrafik och är ett huvudstråk mellan Stockholm och Göteborg. E20 binder dessutom samman våra stora lastbilstillverkare Volvo i Göteborg och Scania i Södertälje. Nordens största hamn ligger i Göteborg och kräver många godstransporter dagligen. Det är nu viktigt att vi tar vara på dessa nya möjligheter och jobbar för att E20 blir både testväg för denna nya teknik men också Sveriges första elväg!

Oppositionspartierna föreslår en kraftig ökad beskattning våra lastbilar och åkerier. Beskattningen kommer också i förlängningen drabba transportkostnaderna för våra företag och våra lastbilstillverkare. Vi behöver inga nya lastbilsskatter och bränsleskatter. Framtiden är istället att fortsätta utveckla våra fordon och våra vägar så att de både är miljövänliga, konkurrenskraftiga och kan skapa nya jobb i Sverige.

Sten Bergheden (M)

Trafikutskottet

Moderaternas talesperson i väg och fordonsfrågor

Riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.