18 jul 2014 06:00

23 jan 2015 14:39

Folktandvården arbetar offensivt

Replik: Angående beslut i regionfullmäktige

Svar på kommunstyrelsen/Johan Abrahamssons inlägg i MT 10/7 angående Folktandvårdens verksamhetsförändring i Mariestad. För mig som verksam inom tandvården känns det tvunget att reagera.

Folktandvården Västra Götaland lever i en konkurrensutsatt verklighet och förmodas också jobba utifrån detta. Det är något som tydliggjorts i ett särskilt beslut om konkurrensneutralitet i regionfullmäktige. Johan Abrahamsson, som är en del av regionfullmäktige, borde mycket väl känna till detta förhållande då han är med och beslutar i dessa frågor.

Folktandvården i Västra Götaland arbetar offensivt för att utveckla och förbättra verksamheten i vår region. Att göra samma förändring som på Bråten hade kostat en miljon kronor mer per år bara i hyreskostnader på Mariestads sjukhus. Folktandvården i Västra Götaland jobbar ständigt med att se över sina lokaler och var vi ska etablera oss utifrån vårt uppdrag, oftast hamnar vi då i centrumdelarna där våra kunder finns.

Jag blir därför förvånad att nu kommunstyrelsen i Mariestad i form av dess ordförande har synpunkter på att vi ökar tillgängligheten för kommunens invånare och därmed servicegraden. Kan hända att kommunstyrelsen nu blivit ett politiskt slagträ för moderaten Johan Abrahamsson?

Vi från Tandvårdsstyrelsen kommer därför gärna upp och informerar kommunstyrelsen om hur vi aktivt jobbar med den förebyggande tandvården (FRAMM) för våra ungdomar. Vi berättar då också gärna om det uppdrag gällande förskolan vi fått från Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

I fråga om äldretandvård så ligger Mariestad i framkant med det unika pilotprojekt som bedrivs här. Ett projekt som inom tandvårdskretsar omtalas för hur tandvård ska bedrivas/erbjudas för äldre både från offentlig och privat sida.

Jens Söder

Tandvårdsstyrelsen Västra Götaland

Folktandvården Västra Götaland lever i en konkurrensutsatt verklighet och förmodas också jobba utifrån detta. Det är något som tydliggjorts i ett särskilt beslut om konkurrensneutralitet i regionfullmäktige. Johan Abrahamsson, som är en del av regionfullmäktige, borde mycket väl känna till detta förhållande då han är med och beslutar i dessa frågor.

Folktandvården i Västra Götaland arbetar offensivt för att utveckla och förbättra verksamheten i vår region. Att göra samma förändring som på Bråten hade kostat en miljon kronor mer per år bara i hyreskostnader på Mariestads sjukhus. Folktandvården i Västra Götaland jobbar ständigt med att se över sina lokaler och var vi ska etablera oss utifrån vårt uppdrag, oftast hamnar vi då i centrumdelarna där våra kunder finns.

Jag blir därför förvånad att nu kommunstyrelsen i Mariestad i form av dess ordförande har synpunkter på att vi ökar tillgängligheten för kommunens invånare och därmed servicegraden. Kan hända att kommunstyrelsen nu blivit ett politiskt slagträ för moderaten Johan Abrahamsson?

Vi från Tandvårdsstyrelsen kommer därför gärna upp och informerar kommunstyrelsen om hur vi aktivt jobbar med den förebyggande tandvården (FRAMM) för våra ungdomar. Vi berättar då också gärna om det uppdrag gällande förskolan vi fått från Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

I fråga om äldretandvård så ligger Mariestad i framkant med det unika pilotprojekt som bedrivs här. Ett projekt som inom tandvårdskretsar omtalas för hur tandvård ska bedrivas/erbjudas för äldre både från offentlig och privat sida.

Jens Söder

Tandvårdsstyrelsen Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.