16 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

S och MP säger Nej, Nej och åter Nej

Debatt: Kommunpolitik

Mariestads kommun behöver en uppryckning efter flera år av eftersatt underhåll.

Hamnen/småbåtshamnen har varit nedsliten en längre tid och behövde rustas upp. Julbelysningen var utsliten och beslutade om att införskaffa en ny. Kommunen har diskuterat om att anlägga en offentlig toalett i centrum under 20 års tid, nu är detta problem löst och toaletten står på plats. Tennisbanorna i Allhagen har länge varit nedslitna och i behov av dränering. Esplanaden var nersliten och vi anställde Stig Dahlin för att gestalta kommunens parker. Vilket lyft det blev i Esplanaden.

Listan kan göras lång på vad som genomförts i kommunen de senaste två åren med Alliansen i majoritet. Listan går att göras nästan lika lång på de satsningar i kommunen som oppositionen har sagt nej till, alternativt har oppositionen sagt ja till förslaget men nej till att tillskjuta de pengar som varit nödvändiga. Ett exempel på detta är renoveringen av Stockholmsvägens etapp 2 där oppositionen sa ja till gestaltningen men nej till finansieringen. Utan finansiering blir det ingen renovering och omgestaltning, det borde oppositionen förstå.

Senast i raden av nej från oppositionen var utegymmet vid lekplatsen på Karlsholme. Alliansens tanke med dessa satsningar är att knyta ihop centrum, hamnen och Karlsholme så att det blir ett gångstråk och en naturlig mötesplats. Vi anser därmed att det är lämpligt med ett utegym vid en lekplats. Till skillnad mot Marianne Kjellkvist (S) som anser att utegymmet ska ligga vid ett elljusspår. Kjellquist (S) sa därför Nej till även detta utvecklingsförslag.

Även kommunens parker har präglats av eftersatt underhåll. Alliansen har därför anslaget ansenliga summor de senaste åren för att lyfta kommunens grönområden. Tyvärr kommer vi inte att hinna åtgärda allt det eftersatta underhållet under innevarande år. Det kommer att krävas ytterligare fyra år innan hela kommunen kan bli en pärla igen.

Via insändare i tidningen, diskussioner på sociala medier och samtal ”på stan” framträder en tydlig bild av att arbetet äntligen påbörjats med att underhålla och utveckla kommunens parker och fastigheter - Mariestad är återigen en vacker stad. Exempel på detta är Esplanaden, Gärdesparken, lekplatsen i Stadsparken och tennisbanorna. Vi i Alliansen hoppas på ett fortsatt förtroende för att styra och utveckla hela kommunen i minst fyra år till.

Man kan undra om Marianne Kjellquist (S) och oppositionen nu ångrar att de har sagt nej till den utveckling som skett i kommunen de senaste två åren. Det går inte att komma i efterhand och säga att man var med på besluten när protokollen tydligt visar det motsatta.

Det räcker med att läsa Socialdemokraternas budgetförslag för år 2015 som Marianne Kjellqvist (S) presenterade i kommunfullmäktige i juni. I detta förslag minskar Socialdemokraterna anslaget för skötsel och fastighetsunderhåll ner till en nivå som innebär en återgång till den kapitalförstöring som var ett signum för den tid ni styrde och ställde senast i kommunen.

Valet i september står mellan en enad allians för Mariestad som vill fortsätta tillsammans eller en splittrad opposition. Per Rosengren (V) vill inte samarbeta med någon och Marianne Kjellqvist (S) vill inte samarbeta med Per Rosengren, för det går inte. Detta är deras egna ord om varandra som framförts i Mariestads-Tidningen. Är detta ett alternativ för att utveckla vår kommun? Det avgör invånarna i Mariestad den 14 september.

Den 15 september vet vi om invånarna i Mariestad har uppskattat den påbörjade utvecklingen av kommunen. Alliansen vill mer och söker ditt stöd i valet för att fortsätta på den inslagna linjen.

PS: Jens Söders (S) insändare räcker att kommentera på följande sätt: Enligt nuvarande förslag ska Kinnekullebanan elektrifieras från Göteborg till Lidköping. Det innebär att dieseltågen ska fortsätta att tuffa och gå mellan Örebro och Lidköping i ytterligare ca 20 år. Hur klokt är detta Jens?

Vi anser att hela Kinnekullebanan, från Göteborg till Örebro, ska elektrifieras samtidigt och det är detta som vår skrivning till Regionen och Trafikverket handlar om. Vi hoppas, och förutsätter, att regionen kommer att stödja oss i denna fråga.

Avslutningsvis vill jag framföra till Jens Söder att Mariestadsborna vill få tillbaka Rondenbussen.

Johan Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Hamnen/småbåtshamnen har varit nedsliten en längre tid och behövde rustas upp. Julbelysningen var utsliten och beslutade om att införskaffa en ny. Kommunen har diskuterat om att anlägga en offentlig toalett i centrum under 20 års tid, nu är detta problem löst och toaletten står på plats. Tennisbanorna i Allhagen har länge varit nedslitna och i behov av dränering. Esplanaden var nersliten och vi anställde Stig Dahlin för att gestalta kommunens parker. Vilket lyft det blev i Esplanaden.

Listan kan göras lång på vad som genomförts i kommunen de senaste två åren med Alliansen i majoritet. Listan går att göras nästan lika lång på de satsningar i kommunen som oppositionen har sagt nej till, alternativt har oppositionen sagt ja till förslaget men nej till att tillskjuta de pengar som varit nödvändiga. Ett exempel på detta är renoveringen av Stockholmsvägens etapp 2 där oppositionen sa ja till gestaltningen men nej till finansieringen. Utan finansiering blir det ingen renovering och omgestaltning, det borde oppositionen förstå.

Senast i raden av nej från oppositionen var utegymmet vid lekplatsen på Karlsholme. Alliansens tanke med dessa satsningar är att knyta ihop centrum, hamnen och Karlsholme så att det blir ett gångstråk och en naturlig mötesplats. Vi anser därmed att det är lämpligt med ett utegym vid en lekplats. Till skillnad mot Marianne Kjellkvist (S) som anser att utegymmet ska ligga vid ett elljusspår. Kjellquist (S) sa därför Nej till även detta utvecklingsförslag.

Även kommunens parker har präglats av eftersatt underhåll. Alliansen har därför anslaget ansenliga summor de senaste åren för att lyfta kommunens grönområden. Tyvärr kommer vi inte att hinna åtgärda allt det eftersatta underhållet under innevarande år. Det kommer att krävas ytterligare fyra år innan hela kommunen kan bli en pärla igen.

Via insändare i tidningen, diskussioner på sociala medier och samtal ”på stan” framträder en tydlig bild av att arbetet äntligen påbörjats med att underhålla och utveckla kommunens parker och fastigheter - Mariestad är återigen en vacker stad. Exempel på detta är Esplanaden, Gärdesparken, lekplatsen i Stadsparken och tennisbanorna. Vi i Alliansen hoppas på ett fortsatt förtroende för att styra och utveckla hela kommunen i minst fyra år till.

Man kan undra om Marianne Kjellquist (S) och oppositionen nu ångrar att de har sagt nej till den utveckling som skett i kommunen de senaste två åren. Det går inte att komma i efterhand och säga att man var med på besluten när protokollen tydligt visar det motsatta.

Det räcker med att läsa Socialdemokraternas budgetförslag för år 2015 som Marianne Kjellqvist (S) presenterade i kommunfullmäktige i juni. I detta förslag minskar Socialdemokraterna anslaget för skötsel och fastighetsunderhåll ner till en nivå som innebär en återgång till den kapitalförstöring som var ett signum för den tid ni styrde och ställde senast i kommunen.

Valet i september står mellan en enad allians för Mariestad som vill fortsätta tillsammans eller en splittrad opposition. Per Rosengren (V) vill inte samarbeta med någon och Marianne Kjellqvist (S) vill inte samarbeta med Per Rosengren, för det går inte. Detta är deras egna ord om varandra som framförts i Mariestads-Tidningen. Är detta ett alternativ för att utveckla vår kommun? Det avgör invånarna i Mariestad den 14 september.

Den 15 september vet vi om invånarna i Mariestad har uppskattat den påbörjade utvecklingen av kommunen. Alliansen vill mer och söker ditt stöd i valet för att fortsätta på den inslagna linjen.

PS: Jens Söders (S) insändare räcker att kommentera på följande sätt: Enligt nuvarande förslag ska Kinnekullebanan elektrifieras från Göteborg till Lidköping. Det innebär att dieseltågen ska fortsätta att tuffa och gå mellan Örebro och Lidköping i ytterligare ca 20 år. Hur klokt är detta Jens?

Vi anser att hela Kinnekullebanan, från Göteborg till Örebro, ska elektrifieras samtidigt och det är detta som vår skrivning till Regionen och Trafikverket handlar om. Vi hoppas, och förutsätter, att regionen kommer att stödja oss i denna fråga.

Avslutningsvis vill jag framföra till Jens Söder att Mariestadsborna vill få tillbaka Rondenbussen.

Johan Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.