12 jul 2014 06:00

23 jan 2015 14:39

Därför känner vi oss svikna

Replik: Regiondebatten

2014-08-07 skriver fyra regionpolitiker från Skaraborg i Mariestads Tidningen att de anser att tonläget har varit skarpt mot regionpolitikerna. Är det konstigt då ni endast bryr er om regionens verksamheter i Mariestad och Mariestads sjukhus i valrörelsen vart fjärde år?

Tandvården har flyttat från sjukhuset till lokaler på Bråten. Det kommer att innebära dubbla hyror och egna lokaler som står tomma. Och allt ni gör är att konstatera att ni/regionen har tomma lokaler på sjukhuset.

Att bygga om sjukhuset till kontor är rent vansinne. Ni har ett beslut från regionfullmäktige att följa och det är att fylla Regionens Hus i Mariestad. Allt ni fyra regionpolitiker från Skaraborg gör är att vara nöjda och skriva insändare.

Vart tog Rondenbussen vägen Linnea? Syftet med att införa Rondenbussen var att slippa en massa taxiresor. Vad händer nu? Det blir en återgång till taxiresor och anledningen till det är att ni/regionen inte hade med Rondenbussen i upphandlingen. Nu skall ni tvinga personen som har ett rörelsehandikapp att åka 500-bussen till Skövde, alternativt sjukresa med taxi. Det är lätt att konstatera att 500-bussen till Skövde inte är handikappanpassad. Detta är en kraftig försämring för invånarna i norra Skaraborg. Därav det hårda tonläget.

Mariestads kommun har skickat en skrivelse till Trafikverket och regionen om att hela Kinnekullebanan ska elektrifieras, inte bara sträckan mellan Göteborg och Lidköping. Är vi i norra Skaraborg inte lika mycket värda eftersom ni som är våra representanter i regionen inte agerar i denna fråga? Ska Kinnekullebanan elektrifieras är det för mig självklart att det gäller hela banan på en gång och inte bara fram till Lidköping. Här hade jag hoppats på stöd från Miljöpartiet men inte ens miljöpartisterna har reagerat på vår skrivelse.

Listan kan göras lång på varför vi känner oss svikna. Ni har suttit nio år i majoritet och bär det fulla ansvarat för sjukhusets avveckling i Mariestad. När inte ens ni regionpolitiker från Mariestads kommun arbetar för denna del av regionen är det svårt att undvika att använda ett hårt tonläge.

Vi moderater var mycket tveksamma till att bilda en region. Vi ansåg att dragningen till Göteborg var så stor att vi i norra Skaraborg skulle bli förlorare. Vi kan dock inte riva upp beslutet om att bilda regionen, även vi måste acceptera detta. Vi saknar Hans Aronsson (S), han var den siste socialdemokratiske politiker som värnade om norra Skaraborg. Han stod upp för Mariestad och norra Skaraborg.

Jag vill att ni arbetar för att få tillbaka Rondenbussen, elektrifiering av hela Kinnekullebanan och framför allt att sjukhuset i Mariestad fylls med sjukvård, inte administratörer.

Johan Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande

Mariestad

Tandvården har flyttat från sjukhuset till lokaler på Bråten. Det kommer att innebära dubbla hyror och egna lokaler som står tomma. Och allt ni gör är att konstatera att ni/regionen har tomma lokaler på sjukhuset.

Att bygga om sjukhuset till kontor är rent vansinne. Ni har ett beslut från regionfullmäktige att följa och det är att fylla Regionens Hus i Mariestad. Allt ni fyra regionpolitiker från Skaraborg gör är att vara nöjda och skriva insändare.

Vart tog Rondenbussen vägen Linnea? Syftet med att införa Rondenbussen var att slippa en massa taxiresor. Vad händer nu? Det blir en återgång till taxiresor och anledningen till det är att ni/regionen inte hade med Rondenbussen i upphandlingen. Nu skall ni tvinga personen som har ett rörelsehandikapp att åka 500-bussen till Skövde, alternativt sjukresa med taxi. Det är lätt att konstatera att 500-bussen till Skövde inte är handikappanpassad. Detta är en kraftig försämring för invånarna i norra Skaraborg. Därav det hårda tonläget.

Mariestads kommun har skickat en skrivelse till Trafikverket och regionen om att hela Kinnekullebanan ska elektrifieras, inte bara sträckan mellan Göteborg och Lidköping. Är vi i norra Skaraborg inte lika mycket värda eftersom ni som är våra representanter i regionen inte agerar i denna fråga? Ska Kinnekullebanan elektrifieras är det för mig självklart att det gäller hela banan på en gång och inte bara fram till Lidköping. Här hade jag hoppats på stöd från Miljöpartiet men inte ens miljöpartisterna har reagerat på vår skrivelse.

Listan kan göras lång på varför vi känner oss svikna. Ni har suttit nio år i majoritet och bär det fulla ansvarat för sjukhusets avveckling i Mariestad. När inte ens ni regionpolitiker från Mariestads kommun arbetar för denna del av regionen är det svårt att undvika att använda ett hårt tonläge.

Vi moderater var mycket tveksamma till att bilda en region. Vi ansåg att dragningen till Göteborg var så stor att vi i norra Skaraborg skulle bli förlorare. Vi kan dock inte riva upp beslutet om att bilda regionen, även vi måste acceptera detta. Vi saknar Hans Aronsson (S), han var den siste socialdemokratiske politiker som värnade om norra Skaraborg. Han stod upp för Mariestad och norra Skaraborg.

Jag vill att ni arbetar för att få tillbaka Rondenbussen, elektrifiering av hela Kinnekullebanan och framför allt att sjukhuset i Mariestad fylls med sjukvård, inte administratörer.

Johan Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande

Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.