12 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

M vill skärpa straffen för inbrott

Debatt: Rättsväsendet

I semestertider vet kriminella att många hus och lägenheter runt om i Skaraborg står tomma och utnyttjar detta till att göra inbrott. Bostadsinbrott är det brott som flest svenskar oroar sig för. De som har råkat ut för den här typen av brott beskriver ofta hur de känner sig otrygga i sitt eget hem långt efter det att inbrottet ägt rum.

Förra året anmäldes enligt preliminära siffror 3 713 bostadsinbrott i Västra Götaland län. Ett inbrott där det ekonomiska värdet av det som stjäls är lågt leder ofta till låga straff. Det kan vi moderater inte acceptera. Vi vill därför prioritera kampen mot bostadsinbrott genom att införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, där straffskalan ska vara högre än i dag.

Dagens lagstiftning utgår mer från själva stölden och det ekonomiska värdet av det stulna, än den kränkning som inbrottet i sig innebär när påföljden ska dömas ut. Vi anser att även om förövaren inte får med sig den nya datorn, mormors gamla smycken, tv:n eller pengarna är själva inbrottet – att någon har varit inne i ens hem och inkräktat på ens egendom – ett allvarligt brott i sig.

I dag bedöms ett bostadsinbrott i regel som grov stöld. I praktiken innebär det att straffet blir fängelse i mellan sex och tio månader. Den som döms för första gången slipper ofta helt fängelse som påföljd och därmed även fotboja. Detta vill vi ändra på. Vi vill skärpa straffen för inbrott.

För en inbrottsstöld bör minimistraffet vara fängelse ett år. Det skulle medföra att fängelse väljs som påföljd i betydligt större omfattning än i dag. Straffet ska stå i bättre proportion till brottets allvar och till den kränkning som det innebär för brottsoffren.

I dag klaras bara några få procent av de anmälda bostadsinbrotten upp. I Västra Götaland ligger uppklarningsprocenten kring 5 procent, vilket är helt oacceptabelt. En straffskärpning skickar en tydlig signal till polis och övriga rättsväsendet om att prioritera arbetet mot den här typen av mängdbrottslighet. Polisen måste ha mer resurser och fler lokala poliser i Skaraborg för att klara sitt uppdrag.

Med mindre än tre månader kvar till valet ser vi dessutom att frågorna kring rättsväsendet splittrar partierna till vänster. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycks totalt ointresserade av rättsfrågorna. Vänsterpartiet vill införa halvtidsfrigivning för alla fängelsedömda, oavsett vilket brott de dömts för. Miljöpartiet vill göra stora nedskärningar på polisen. Detta innebär ännu färre uppklarade brott, en mindre närvarande polis och fler frigivningar i förtid.

Moderaterna vill istället ha längre straff för inbrott, större resurser till polisen och fler lokala poliser. Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga i Skaraborg.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot, Skaraborg

I semestertider vet kriminella att många hus och lägenheter runt om i Skaraborg står tomma och utnyttjar detta till att göra inbrott. Bostadsinbrott är det brott som flest svenskar oroar sig för. De som har råkat ut för den här typen av brott beskriver ofta hur de känner sig otrygga i sitt eget hem långt efter det att inbrottet ägt rum.

Förra året anmäldes enligt preliminära siffror 3 713 bostadsinbrott i Västra Götaland län. Ett inbrott där det ekonomiska värdet av det som stjäls är lågt leder ofta till låga straff. Det kan vi moderater inte acceptera. Vi vill därför prioritera kampen mot bostadsinbrott genom att införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, där straffskalan ska vara högre än i dag.

Dagens lagstiftning utgår mer från själva stölden och det ekonomiska värdet av det stulna, än den kränkning som inbrottet i sig innebär när påföljden ska dömas ut. Vi anser att även om förövaren inte får med sig den nya datorn, mormors gamla smycken, tv:n eller pengarna är själva inbrottet – att någon har varit inne i ens hem och inkräktat på ens egendom – ett allvarligt brott i sig.

I dag bedöms ett bostadsinbrott i regel som grov stöld. I praktiken innebär det att straffet blir fängelse i mellan sex och tio månader. Den som döms för första gången slipper ofta helt fängelse som påföljd och därmed även fotboja. Detta vill vi ändra på. Vi vill skärpa straffen för inbrott.

För en inbrottsstöld bör minimistraffet vara fängelse ett år. Det skulle medföra att fängelse väljs som påföljd i betydligt större omfattning än i dag. Straffet ska stå i bättre proportion till brottets allvar och till den kränkning som det innebär för brottsoffren.

I dag klaras bara några få procent av de anmälda bostadsinbrotten upp. I Västra Götaland ligger uppklarningsprocenten kring 5 procent, vilket är helt oacceptabelt. En straffskärpning skickar en tydlig signal till polis och övriga rättsväsendet om att prioritera arbetet mot den här typen av mängdbrottslighet. Polisen måste ha mer resurser och fler lokala poliser i Skaraborg för att klara sitt uppdrag.

Med mindre än tre månader kvar till valet ser vi dessutom att frågorna kring rättsväsendet splittrar partierna till vänster. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycks totalt ointresserade av rättsfrågorna. Vänsterpartiet vill införa halvtidsfrigivning för alla fängelsedömda, oavsett vilket brott de dömts för. Miljöpartiet vill göra stora nedskärningar på polisen. Detta innebär ännu färre uppklarade brott, en mindre närvarande polis och fler frigivningar i förtid.

Moderaterna vill istället ha längre straff för inbrott, större resurser till polisen och fler lokala poliser. Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga i Skaraborg.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot, Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.