11 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Skaraborg är vårt flaggskepp

Debatt:

Sveriges ekonomi står starkare än på flera decennier. Arbetsmarknaden har trots krisen utvecklats bra. Sedan 2006 har över 250 000 fler människor fått ett jobb att gå till. Men Urban Ahlin (S) blundar för detta och vill backa in i framtiden.

Svar till Urban Ahlin (S) i Mt 4 juni

Förbättringsförslag för Skaraborg lyser med sin frånvaro från (S). Sveriges sysselsättningsgrad är högst i EU. Men det är bara början. Vi vill nu gå vidare och bygga Sverige och Skaraborg ännu starkare.

Alliansens mål är att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till 2020. Fler bostäder ska byggas. Infrastrukturen och kollektivtrafiken ska förbättras och byggas ut.

Alliansen satsar därför historiskt och möjliggör fortsatt utbyggnad av E 20, precis som Skaraborgarna vill se. Så lägger vi grund för jobb och tillväxt under lång tid framöver. Sverigebygget skapar bättre förutsättningar för människor att bo och arbeta i Skaraborg och stärker arbetet för en hållbar utveckling.

Alliansen vill därför fortsätta utveckla Skaraborg. Vi jobbar med bland annat att:

- Historiskt stärka Skaraborgs infrastruktur med total satsning på 522 miljarder kronor fram till år 2025. En förstärkt satsning på 2,7 miljarder och möjliggörande av medfinansiering med kommuner, gör att äntligen förverkligas fortsatt utbyggnad av E20 genom Skaraborg.

- Stärka högskolor med ökade anslag för utveckling och expansion, inte minst har vi möjliggjort forskningsprofiler för Högskolan i Skövde i syfte att erbjuda konkurrenskraftiga forskarutbildningar.

- Ytterligare förstärkt bredbandsinvesteringen med 2,2 miljarder för att stärka landsbygden ytterligare. 75 000 fler hushåll på landsbygden har försetts med snabbt bredband. Nu dubbleras den fortsatta bredbandsutbyggnad.

- Skaraborg är ett av svenska försvarets nav. Historisk satsning för att stärka Sveriges försvarsförmåga de kommande åren med 28 miljarder. I Skaraborg växer försvaret med 1 500 heltidsjobb och 2 500 deltidsjobb.

- Flera framsteg för att minska regelkrångel för Skaraborgs bönder pågår, med över 35 % minskning eller över 4 miljarder i lättnader, fortsätter förenklingsarbetet för att ytterligare stärka bonden som företagare och inte som administratör.

- Restaurangmomsen och skatten för att anställa unga människor har sänkts. I Skaraborg har de lägre anställningskostnader för unga lett till kostnadssänkning på drygt 60 miljoner och många fler unga anställda. Detta vill vi förstärka ytterligare genom att fortsätta sänka för fler unga.

- Skaraborgs poliser, sjuksköterskor, lärare och metallarbetare har bland flera fått över 1500 kronor per månad i jobbskatteavdrag. Låg- och medelinkomsttagare har gynnats mest. Flertalet Skaraborgare har fått en hel extra månadslön om året kvar att leva av.

Så lägger vi grunden för Sverige och Skaraborgs jobb och utveckling. Nu vill vi gå vidare. Mot detta står en splittrad opposition. Ahlin (S) har inget regeringsunderlag. Samlat föreslår man ökade kostnader att anställa, fördyringar, en snedvriden syn på landsbygden med ökade fordons- och lastbilsskatter som direkt slår mot jobben i Skaraborg. Ahlin och socialdemokraterna blir svaret skyldig. Hur kan högre kostnader leda till fler jobb i Skaraborg? Varför säger ni nej till sänkta kostnader för att anställa unga? Med vem ska ni genomföra era förslag med?

Vi i alliansen vill fortsatt utveckla, bygga och stärka Skaraborg. Så bygger vi Sverige och Skaraborg starkare.

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Christer Winbäck (FP)

Annika Eclund (KD)

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Svar till Urban Ahlin (S) i Mt 4 juni

Förbättringsförslag för Skaraborg lyser med sin frånvaro från (S). Sveriges sysselsättningsgrad är högst i EU. Men det är bara början. Vi vill nu gå vidare och bygga Sverige och Skaraborg ännu starkare.

Alliansens mål är att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till 2020. Fler bostäder ska byggas. Infrastrukturen och kollektivtrafiken ska förbättras och byggas ut.

Alliansen satsar därför historiskt och möjliggör fortsatt utbyggnad av E 20, precis som Skaraborgarna vill se. Så lägger vi grund för jobb och tillväxt under lång tid framöver. Sverigebygget skapar bättre förutsättningar för människor att bo och arbeta i Skaraborg och stärker arbetet för en hållbar utveckling.

Alliansen vill därför fortsätta utveckla Skaraborg. Vi jobbar med bland annat att:

- Historiskt stärka Skaraborgs infrastruktur med total satsning på 522 miljarder kronor fram till år 2025. En förstärkt satsning på 2,7 miljarder och möjliggörande av medfinansiering med kommuner, gör att äntligen förverkligas fortsatt utbyggnad av E20 genom Skaraborg.

- Stärka högskolor med ökade anslag för utveckling och expansion, inte minst har vi möjliggjort forskningsprofiler för Högskolan i Skövde i syfte att erbjuda konkurrenskraftiga forskarutbildningar.

- Ytterligare förstärkt bredbandsinvesteringen med 2,2 miljarder för att stärka landsbygden ytterligare. 75 000 fler hushåll på landsbygden har försetts med snabbt bredband. Nu dubbleras den fortsatta bredbandsutbyggnad.

- Skaraborg är ett av svenska försvarets nav. Historisk satsning för att stärka Sveriges försvarsförmåga de kommande åren med 28 miljarder. I Skaraborg växer försvaret med 1 500 heltidsjobb och 2 500 deltidsjobb.

- Flera framsteg för att minska regelkrångel för Skaraborgs bönder pågår, med över 35 % minskning eller över 4 miljarder i lättnader, fortsätter förenklingsarbetet för att ytterligare stärka bonden som företagare och inte som administratör.

- Restaurangmomsen och skatten för att anställa unga människor har sänkts. I Skaraborg har de lägre anställningskostnader för unga lett till kostnadssänkning på drygt 60 miljoner och många fler unga anställda. Detta vill vi förstärka ytterligare genom att fortsätta sänka för fler unga.

- Skaraborgs poliser, sjuksköterskor, lärare och metallarbetare har bland flera fått över 1500 kronor per månad i jobbskatteavdrag. Låg- och medelinkomsttagare har gynnats mest. Flertalet Skaraborgare har fått en hel extra månadslön om året kvar att leva av.

Så lägger vi grunden för Sverige och Skaraborgs jobb och utveckling. Nu vill vi gå vidare. Mot detta står en splittrad opposition. Ahlin (S) har inget regeringsunderlag. Samlat föreslår man ökade kostnader att anställa, fördyringar, en snedvriden syn på landsbygden med ökade fordons- och lastbilsskatter som direkt slår mot jobben i Skaraborg. Ahlin och socialdemokraterna blir svaret skyldig. Hur kan högre kostnader leda till fler jobb i Skaraborg? Varför säger ni nej till sänkta kostnader för att anställa unga? Med vem ska ni genomföra era förslag med?

Vi i alliansen vill fortsatt utveckla, bygga och stärka Skaraborg. Så bygger vi Sverige och Skaraborg starkare.

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Christer Winbäck (FP)

Annika Eclund (KD)

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.