09 jul 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

Dubbelfel av S

Replik: Törebodapolitik

Svar till Lars-Åke Bergman, Ann-Charlotte Karlsson (s) m.fl. ang. skolans finansiering.

Nu blev det dubbelfel igen. För det första så har vi aldrig fnyst åt varken lärare eller lärarnas löner, oavsett vad ni påstår. Vi tycker lärarna i Töreboda gör ett mycket bra jobb, och för andra året i följd så har kommunfullmäktige antagit M, C och FP:s budget som tillfört skolan mer pengar än vad ni anslagit i er budget.

För det andra så är skolan fortfarande ett kommunalt ansvar och det trodde vi inte man behövde förklara för kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i utbildning och kulturutskottet. Det är den kommunala budgeten som bestämmer vilken ambitionsnivå som skolan ska ha. Att påstå att jobbskatteavdraget har gett mindre pengar till skolan och vård och omsorg är att ljuga, när det i verkligheten har inneburit att 250,000 personer fått nya jobb och därmed ökat skatteintäkterna.

Och så till sist, vem har förhalat Centralskolans renovering? Ni har styrt Töreboda i snart åtta år utan att ha kommit till skott med vad som ska göras. Istället har ni lagt motioner och startat utredningar och dragit allt i långbänk vilket fått till följd att ingenting har hänt med den dåliga arbetsmiljön på Centralskolan.

Bengt Sjöberg (M)

Linn Brandström (M)

Mikael Faleke (M)

Svar till Lars-Åke Bergman, Ann-Charlotte Karlsson (s) m.fl. ang. skolans finansiering.

Nu blev det dubbelfel igen. För det första så har vi aldrig fnyst åt varken lärare eller lärarnas löner, oavsett vad ni påstår. Vi tycker lärarna i Töreboda gör ett mycket bra jobb, och för andra året i följd så har kommunfullmäktige antagit M, C och FP:s budget som tillfört skolan mer pengar än vad ni anslagit i er budget.

För det andra så är skolan fortfarande ett kommunalt ansvar och det trodde vi inte man behövde förklara för kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i utbildning och kulturutskottet. Det är den kommunala budgeten som bestämmer vilken ambitionsnivå som skolan ska ha. Att påstå att jobbskatteavdraget har gett mindre pengar till skolan och vård och omsorg är att ljuga, när det i verkligheten har inneburit att 250,000 personer fått nya jobb och därmed ökat skatteintäkterna.

Och så till sist, vem har förhalat Centralskolans renovering? Ni har styrt Töreboda i snart åtta år utan att ha kommit till skott med vad som ska göras. Istället har ni lagt motioner och startat utredningar och dragit allt i långbänk vilket fått till följd att ingenting har hänt med den dåliga arbetsmiljön på Centralskolan.

Bengt Sjöberg (M)

Linn Brandström (M)

Mikael Faleke (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.