09 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Ansvar och kompetens ska synas i plånboken

Debatt: Jämställdhet

Bristande jämställdhet visar sig på många sätt. Det finns strukturer och mönster som ofta missgynnar kvinnor. Det största missförhållandet är naturligtvis skillnaden i livslön mellan män och kvinnor.

Många kvinnor blir lärare, sjuksköterskor och sjukgymnaster med låga löner. Inom LO-grupperna är det likadant. Kvinnor arbetar i vård och omsorg - med låga löner - och män i bättre avlönad industri och byggsektor.

”Alla” konstaterar att det finns en orättvis lönesättning i kvinnodominerade yrken.

Inte så många har föreslagit lösningar på detta problem. Men Feministiskt Initiativ har gjort detta genom ett förslag som Gudrun Schyman presenterat.

Hon vill ”skärpa” Medlingsinstitutets uppdrag när det gäller aktiva åtgärder för jämställda löner.

Att statligt reglera lönerna är inte så lätt. Det räcker inte att bara höja löner. Det måste också vara möjligt att förhindra att mansdominerade yrkesgrupper tar ut lika mycket.

Vi är många som är tveksamma till möjligheterna att nå framgång denna väg. Folkpartiets förslag är mer realistiskt.

Regeringen inför nu förstelärartjänster för fullt. Folkpartiet vill alltså gå vidare med denna modell och föreslår inrättandet av förstelärartjänster också inom Förskolan. Successivt kan fler grupper nås. Detta är en modell, som kan byggas ut och som successivt drar upp kvinnors löner utan att man riskerar strejker med krav på kompensation.

Det måste också bli mer attraktivt att vidareutbilda sig. Att det saknas specialistsjuksköterskor trots att många vill gå vidare i karriären är ett stort problem. Har man vidareutbildat sig skall man tjäna mer, men idag är skillnaden så liten att det inte lönar sig.

Folkpartiet föreslår därför karriärtjänster inom vården för barnmorskor och specialistsjuksköterskor, som får 5000 extra i månaden.

För en effektiv och fungerande vård är tillgång till specialistutbildad personal helt avgörande.

Ulla-Britt Hagström (FP)

Anita Afzelius-Alm (FP)

kandidater till Regionfullmäktige

Många kvinnor blir lärare, sjuksköterskor och sjukgymnaster med låga löner. Inom LO-grupperna är det likadant. Kvinnor arbetar i vård och omsorg - med låga löner - och män i bättre avlönad industri och byggsektor.

”Alla” konstaterar att det finns en orättvis lönesättning i kvinnodominerade yrken.

Inte så många har föreslagit lösningar på detta problem. Men Feministiskt Initiativ har gjort detta genom ett förslag som Gudrun Schyman presenterat.

Hon vill ”skärpa” Medlingsinstitutets uppdrag när det gäller aktiva åtgärder för jämställda löner.

Att statligt reglera lönerna är inte så lätt. Det räcker inte att bara höja löner. Det måste också vara möjligt att förhindra att mansdominerade yrkesgrupper tar ut lika mycket.

Vi är många som är tveksamma till möjligheterna att nå framgång denna väg. Folkpartiets förslag är mer realistiskt.

Regeringen inför nu förstelärartjänster för fullt. Folkpartiet vill alltså gå vidare med denna modell och föreslår inrättandet av förstelärartjänster också inom Förskolan. Successivt kan fler grupper nås. Detta är en modell, som kan byggas ut och som successivt drar upp kvinnors löner utan att man riskerar strejker med krav på kompensation.

Det måste också bli mer attraktivt att vidareutbilda sig. Att det saknas specialistsjuksköterskor trots att många vill gå vidare i karriären är ett stort problem. Har man vidareutbildat sig skall man tjäna mer, men idag är skillnaden så liten att det inte lönar sig.

Folkpartiet föreslår därför karriärtjänster inom vården för barnmorskor och specialistsjuksköterskor, som får 5000 extra i månaden.

För en effektiv och fungerande vård är tillgång till specialistutbildad personal helt avgörande.

Ulla-Britt Hagström (FP)

Anita Afzelius-Alm (FP)

kandidater till Regionfullmäktige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.