08 jul 2014 06:00

23 jan 2015 14:39

Regionen gör nytta för alla invånare

Debatt:

Tonläget från vissa insändare i Mariestads-Tidningen om regionens roll i norra Skaraborg har stundtals varit hård.

Någon går så långt att man hävdar att invånarna i Mariestad, Töreboda och Gullspång inte har någon som helst nytta av Västra Götalandsregionen.

Låt oss först slå fast att Västra Götalandsregionen har ett tydligt uppdrag att verka på olika sätt i och för varje kommun. Närvaron märks kanske tydligast när du besöker vårdcentral, sjukhus, familjecentral eller går till folktandvården. Verksamheter som alla får mycket positiva omdömen. Mindre uppenbart men likväl viktigt är de kultur- och regionutvecklingsstöd som går till kammarmusikfestival, rekonstruktion av Södra Råda gamla kyrka, kultursamordnaruppdrag och mycket annat. Därutöver driver regionen också det mycket uppskattade naturbruksgymnasiet Sötåsen i Mariestad-Töreboda-Gullspångsområdet.

Vi jobbar ständigt för ökad turtäthet, men Västtrafik har också tvingats effektivisera i området, samtidigt som andra bussbolag - utanför Västtrafiks ansvar - har dragit ner på sina linjer. Detta har drabbat bland annat Hova/Gullspång och tyvärr har inte Västtrafik förmått kompensera för de linjerna. För linje 500 mellan Skövde och Mariestad har vi däremot sett en positiv utveckling. Norra Skaraborg kommer också att ha nytta av satsningen på Kinnekullebanan. Planer finns på att först elektrifiera banan fram till Lidköping, därefter till Gårdsjö. Regionen har också helt nyligen tillsammans med kommunerna i Skaraborg varit en avgörande aktör, både i påverkansarbete och medfinansiering, för att E20 till slut skulle byggas ut.

Många har uttryckt oro för vad som händer kring Regionens hus i Mariestad, där framför allt regionservice haft en stor roll hittills. I dag planeras en förläggning av hela regionens centrala redovisningsverksamhet till Mariestads sjukhus vilket innebär att antalet administrativa tjänster blir lika många, vissa tjänster flyttas till Skövde men andra flyttas till Mariestad.

En sak ska man dock noga hålla i minnet; Moderaterna i regionens servicenämnd har lagt ett förslag om benchmarking av regionservices administrativa tjänster. Skulle alliansen få något att säga till om efter valet, försvinner administrationen därifrån innan Skaraborgarna hinner uttala ordet outsourcing. Till regionens hus planeras för en flytt av Migrationsverkets verksamhet som idag ligger i Skövde.

Här har vi räknat upp en bråkdel av de aktiviteter och verksamheter som vi regionpolitiker är engagerade i för att utveckla norra Skaraborg. Det betyder inte att allt är bra och att vi kan lägga armarna i kors. Men det betyder att de som hävdar att regionen inte gör nytta i norra Skaraborg har fel. Som socialdemokrater kommer vi att även i framtiden ta ansvar för fortsatt utveckling. Vi satsar på sjukvård, kollektivtrafik och på regional tillväxt. För alla kommuner. I hela Västra Götalandsregionen.

Alex Bergström (S)

Regionråd

Linnea Wall (S)

Regionfullmäktigeledamot

Carina Gullberg (S)

Regionfullmäktigeledamot

Anne-Charlotte Karlsson (S)

Regionfullmäktigeledamot

Någon går så långt att man hävdar att invånarna i Mariestad, Töreboda och Gullspång inte har någon som helst nytta av Västra Götalandsregionen.

Låt oss först slå fast att Västra Götalandsregionen har ett tydligt uppdrag att verka på olika sätt i och för varje kommun. Närvaron märks kanske tydligast när du besöker vårdcentral, sjukhus, familjecentral eller går till folktandvården. Verksamheter som alla får mycket positiva omdömen. Mindre uppenbart men likväl viktigt är de kultur- och regionutvecklingsstöd som går till kammarmusikfestival, rekonstruktion av Södra Råda gamla kyrka, kultursamordnaruppdrag och mycket annat. Därutöver driver regionen också det mycket uppskattade naturbruksgymnasiet Sötåsen i Mariestad-Töreboda-Gullspångsområdet.

Vi jobbar ständigt för ökad turtäthet, men Västtrafik har också tvingats effektivisera i området, samtidigt som andra bussbolag - utanför Västtrafiks ansvar - har dragit ner på sina linjer. Detta har drabbat bland annat Hova/Gullspång och tyvärr har inte Västtrafik förmått kompensera för de linjerna. För linje 500 mellan Skövde och Mariestad har vi däremot sett en positiv utveckling. Norra Skaraborg kommer också att ha nytta av satsningen på Kinnekullebanan. Planer finns på att först elektrifiera banan fram till Lidköping, därefter till Gårdsjö. Regionen har också helt nyligen tillsammans med kommunerna i Skaraborg varit en avgörande aktör, både i påverkansarbete och medfinansiering, för att E20 till slut skulle byggas ut.

Många har uttryckt oro för vad som händer kring Regionens hus i Mariestad, där framför allt regionservice haft en stor roll hittills. I dag planeras en förläggning av hela regionens centrala redovisningsverksamhet till Mariestads sjukhus vilket innebär att antalet administrativa tjänster blir lika många, vissa tjänster flyttas till Skövde men andra flyttas till Mariestad.

En sak ska man dock noga hålla i minnet; Moderaterna i regionens servicenämnd har lagt ett förslag om benchmarking av regionservices administrativa tjänster. Skulle alliansen få något att säga till om efter valet, försvinner administrationen därifrån innan Skaraborgarna hinner uttala ordet outsourcing. Till regionens hus planeras för en flytt av Migrationsverkets verksamhet som idag ligger i Skövde.

Här har vi räknat upp en bråkdel av de aktiviteter och verksamheter som vi regionpolitiker är engagerade i för att utveckla norra Skaraborg. Det betyder inte att allt är bra och att vi kan lägga armarna i kors. Men det betyder att de som hävdar att regionen inte gör nytta i norra Skaraborg har fel. Som socialdemokrater kommer vi att även i framtiden ta ansvar för fortsatt utveckling. Vi satsar på sjukvård, kollektivtrafik och på regional tillväxt. För alla kommuner. I hela Västra Götalandsregionen.

Alex Bergström (S)

Regionråd

Linnea Wall (S)

Regionfullmäktigeledamot

Carina Gullberg (S)

Regionfullmäktigeledamot

Anne-Charlotte Karlsson (S)

Regionfullmäktigeledamot

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.