07 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Från banker till barn

Debatt: Ekonomisk politik

Under den moderatledda regeringens tid vid makten har stora skattesänkningar gått före barnens bästa. Regeringen har lagt 20 gånger mer på sänkt skatt än på hela utbildningssystemet. Så kan det inte få fortsätta.

När skolresultaten sjunker, ojämlikheten i skolan ökar och läraryrket inte är tillräckligt attraktivt behövs investeringar – inte fler stora ofinansierade skattesänkningar.

Januari 2013 sänkte regeringen skatten för de svenska bankerna med 4 miljarder kronor. Om Socialdemokraterna får förtroendet att bilda regeringen i höst kommer vi att höja beskattningen av finanssektorn med 4 miljarder. De ökade skatteintäkterna ska gå till en bättre förskola och skola. Vi vill göra en växling – från banker till barn.

Det viktigaste för att höja skolresultaten är att investera tidigt i barnen – i förskolan och i de första åren i skolan. Därför kommer en socialdemokratiskt ledd regering att införa mindre klasser från förskoleklass till årskurs tre, så att eleverna får mer tid med sin lärare och studiero i klassrummet. Vi kommer också utbilda och anställa 1000 fler speciallärare och specialpedagoger med fokus på de yngsta eleverna.

Det behövs även kraftfulla investeringar i förskolan. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med stora barngrupper i förskolan. Särskilt oroväckande är att allt fler av de yngsta barnen går i stora förskolegrupper. Sedan 2006 har antalet riktigt stora småbarnsgrupper ökat med 83 procent. I dag går över 23 000 förskolebarn i åldern 1-3 år i en grupp med minst 17 barn.

Vi vet att stora barngrupper påverkar de små barnen negativt. I stora barngrupper riskerar barn att inte bli sedda och inte få den tid de behöver med förskollärare och barnskötare. Stora grupper leder också till en orimlig arbetsbelastning för personalen och minskade möjligheter att planera och utveckla verksamheten.

Vi socialdemokrater kommer att sätta stopp för de växande barngrupperna i förskolan och införa ett maxtak. Här i Västra Götalands län har nästan 20 procent av småbarnsgrupperna (1-3 år) 17 barn eller fler. Vårt löfte är att inget barn i den åldern ska gå i en förskolegrupp med fler än 15 barn. För att nå dit kommer vi att investera 1,1 miljarder kronor nationellt i fler lokaler och mer personal. Det krävs för att skapa en trygg, bra och lärorik förskola.

Det svenska folket står nu inför ett viktigt vägval. När de borgerliga partierna har nya program med skattesänkningar på 70-100 miljarder kronor, väljer vi socialdemokrater att göra de investeringar som behövs i förskolan och skolan. Så tar vi ansvar för varje barns rätt till en bra start i livet.

Magdalena Andersson

Ekonomisk-politisk talesperson

Socialdemokraterna

Monica Green

Riksdagsledamot (S)

Skaraborg

När skolresultaten sjunker, ojämlikheten i skolan ökar och läraryrket inte är tillräckligt attraktivt behövs investeringar – inte fler stora ofinansierade skattesänkningar.

Januari 2013 sänkte regeringen skatten för de svenska bankerna med 4 miljarder kronor. Om Socialdemokraterna får förtroendet att bilda regeringen i höst kommer vi att höja beskattningen av finanssektorn med 4 miljarder. De ökade skatteintäkterna ska gå till en bättre förskola och skola. Vi vill göra en växling – från banker till barn.

Det viktigaste för att höja skolresultaten är att investera tidigt i barnen – i förskolan och i de första åren i skolan. Därför kommer en socialdemokratiskt ledd regering att införa mindre klasser från förskoleklass till årskurs tre, så att eleverna får mer tid med sin lärare och studiero i klassrummet. Vi kommer också utbilda och anställa 1000 fler speciallärare och specialpedagoger med fokus på de yngsta eleverna.

Det behövs även kraftfulla investeringar i förskolan. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med stora barngrupper i förskolan. Särskilt oroväckande är att allt fler av de yngsta barnen går i stora förskolegrupper. Sedan 2006 har antalet riktigt stora småbarnsgrupper ökat med 83 procent. I dag går över 23 000 förskolebarn i åldern 1-3 år i en grupp med minst 17 barn.

Vi vet att stora barngrupper påverkar de små barnen negativt. I stora barngrupper riskerar barn att inte bli sedda och inte få den tid de behöver med förskollärare och barnskötare. Stora grupper leder också till en orimlig arbetsbelastning för personalen och minskade möjligheter att planera och utveckla verksamheten.

Vi socialdemokrater kommer att sätta stopp för de växande barngrupperna i förskolan och införa ett maxtak. Här i Västra Götalands län har nästan 20 procent av småbarnsgrupperna (1-3 år) 17 barn eller fler. Vårt löfte är att inget barn i den åldern ska gå i en förskolegrupp med fler än 15 barn. För att nå dit kommer vi att investera 1,1 miljarder kronor nationellt i fler lokaler och mer personal. Det krävs för att skapa en trygg, bra och lärorik förskola.

Det svenska folket står nu inför ett viktigt vägval. När de borgerliga partierna har nya program med skattesänkningar på 70-100 miljarder kronor, väljer vi socialdemokrater att göra de investeringar som behövs i förskolan och skolan. Så tar vi ansvar för varje barns rätt till en bra start i livet.

Magdalena Andersson

Ekonomisk-politisk talesperson

Socialdemokraterna

Monica Green

Riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.