04 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

(S)kolan är inte viktigare än vård och omsorg

debatt: Töreboda

Vi Socialdemokrater ställer inte de olika verksamheterna skola vård och omsorg emot varandra och jämför vad som är viktigast. För oss är skola vård och omsorg lika viktigt.

Ni säger att ni ska satsa på extra stöd för dem i de lägsta åldrarna. Detta har vi satsat på sedan flera år. Vi har till exempel samordnat barnutredarna på socialkontoret med skolhälsan för att hitta de barn som går i förskolan och i skolan som på ett eller annat sätt far illa i sin uppväxt och i skolan. Det kan vara att det är oroligt i hemmet med missbrukande föräldrar, eller att föräldrarna inte har någon försörjning. Det kan vara sjukdom, handikapp eller nysvenska barn som blir mobbade i skolan. Detta arbete vet vi kommer att generera mera fungerande barn som troligtvis klarar skolan med godkända betyg.

Arbetsmiljön på Centralskolan är inte den bästa, det skall erkännas. Det är en skola med flera olika byggnader. Vi Socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet förordar en nybyggd skoldel på Centralskolan. Det förslag som Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Sverigedemokraterna stöder, är en renovering av det så kallade D-Huset. Det kommer aldrig att bli billigare att bygga nytt än det är just nu. Bygger vi nytt kan vi anpassa lokalerna efter den verksamhet som dagens moderna skola kräver.

En renovering av D-Huset kan bli ett riskfyllt projekt. Vi vet inte idag vad som finns i dessa gamla väggar. Det kan finnas både mögel, blåbetong, radon och asbest. Vi vet inte idag vad denna gamla byggnad består av. Vi vill komma igång med projekterandet med en nybyggnation, men detta förhalar ni. Om det kommer att bli dyrare med nybyggnation vet vi inte idag, men detta påstår i alla fall moderaterna. Enligt Bengt Sjöberg så skulle skillnaden mellan en renovering och en nybyggnation kosta lika mycket som två lärartjänster om året. När vi i vår budget föreslog höjda löner för lärarna stod Bengt Sjöberg i senaste kommunfullmäktige och fnös åt det förslaget. Det är bara det att ni moderater inte lagt några resurser i er budget på att förtäta lärartjänster som vi gjort i vår budget, trots att vi förordar nybyggnation. Om det finns mögel, blåbetong radon eller asbest i byggnaden blir renoveringen troligen dyrare än att bygga nytt.

Vi vet idag anledningen till att den svenska skolan backar i utredning efter utredning. Vi vet idag att den svenska skolan är mer segregerad än den någonsin varit. Vi vet idag att den svenska skolan har fått minskade resurser åtta år i rad på grund av jobbskatteavdragen som den nuvarande regeringen har infört. Över 400 miljarder har jobbskatteavdraget kostat staten som istället kunde gå till skola vård och omsorg. Skillnaden mellan oss socialdemokrater och Moderater är att vi vill utveckla och förnya synen på skolan, medan den sittande regeringen verkar vilja avveckla eller behålla det gamla.

Lars-Åke Bergman (S)

Ann-Charlotte Karlsson (S)

Kenneth Carlsson (S)

Töreboda

Ni säger att ni ska satsa på extra stöd för dem i de lägsta åldrarna. Detta har vi satsat på sedan flera år. Vi har till exempel samordnat barnutredarna på socialkontoret med skolhälsan för att hitta de barn som går i förskolan och i skolan som på ett eller annat sätt far illa i sin uppväxt och i skolan. Det kan vara att det är oroligt i hemmet med missbrukande föräldrar, eller att föräldrarna inte har någon försörjning. Det kan vara sjukdom, handikapp eller nysvenska barn som blir mobbade i skolan. Detta arbete vet vi kommer att generera mera fungerande barn som troligtvis klarar skolan med godkända betyg.

Arbetsmiljön på Centralskolan är inte den bästa, det skall erkännas. Det är en skola med flera olika byggnader. Vi Socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet förordar en nybyggd skoldel på Centralskolan. Det förslag som Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Sverigedemokraterna stöder, är en renovering av det så kallade D-Huset. Det kommer aldrig att bli billigare att bygga nytt än det är just nu. Bygger vi nytt kan vi anpassa lokalerna efter den verksamhet som dagens moderna skola kräver.

En renovering av D-Huset kan bli ett riskfyllt projekt. Vi vet inte idag vad som finns i dessa gamla väggar. Det kan finnas både mögel, blåbetong, radon och asbest. Vi vet inte idag vad denna gamla byggnad består av. Vi vill komma igång med projekterandet med en nybyggnation, men detta förhalar ni. Om det kommer att bli dyrare med nybyggnation vet vi inte idag, men detta påstår i alla fall moderaterna. Enligt Bengt Sjöberg så skulle skillnaden mellan en renovering och en nybyggnation kosta lika mycket som två lärartjänster om året. När vi i vår budget föreslog höjda löner för lärarna stod Bengt Sjöberg i senaste kommunfullmäktige och fnös åt det förslaget. Det är bara det att ni moderater inte lagt några resurser i er budget på att förtäta lärartjänster som vi gjort i vår budget, trots att vi förordar nybyggnation. Om det finns mögel, blåbetong radon eller asbest i byggnaden blir renoveringen troligen dyrare än att bygga nytt.

Vi vet idag anledningen till att den svenska skolan backar i utredning efter utredning. Vi vet idag att den svenska skolan är mer segregerad än den någonsin varit. Vi vet idag att den svenska skolan har fått minskade resurser åtta år i rad på grund av jobbskatteavdragen som den nuvarande regeringen har infört. Över 400 miljarder har jobbskatteavdraget kostat staten som istället kunde gå till skola vård och omsorg. Skillnaden mellan oss socialdemokrater och Moderater är att vi vill utveckla och förnya synen på skolan, medan den sittande regeringen verkar vilja avveckla eller behålla det gamla.

Lars-Åke Bergman (S)

Ann-Charlotte Karlsson (S)

Kenneth Carlsson (S)

Töreboda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.