02 jul 2014 06:00

23 jan 2015 14:39

Fler läkare behövs till Skaraborg

Debatt:

Personer som får hjälp av sjukvården är ofta mycket nöjda. Skaraborg i stort har tillgång till en mycket bra och nära vård. Skövde och Gullspång visar störst nöjdhet i kvalitetsuppföljningar.
Tyvärr drar Skaraborg dock det kortaste strået i Västra Götaland att lättillgängligt rekrytera läkare till sjukvården.

Tre närhälsor/vårdcentraler är nu illa ute på grund av brist på läkare - Timmersdala, Floby och Kvänum. Psykiatrin håller på att krackelera på läkarsidan. Köerna i sjukvården ökar.

Vården ska vara jämställd och jämlik. Det betyder att invånarna i Skaraborg ska ha likvärdig tillgång till allt från den nära vården till den högspecialiserade vården.

- Invånarna i Skaraborg ska ha möjlighet att påverka hälso- och sjukvården.

- Invånarna i Skaraborg ska känna trygghet i att det finns en väl fungerande hälso- och sjukvård.

Fokus krävs

Detta är bara några av de strategiska mål som Hälso- och sjukvårdsnämnden antagit. Men målen går inte att praktiskt uppfylla om det är brist på läkare. Därför måste läkarrekryteringen till hela Västra Götaland fokuseras hos regionledningen.

Idag finns det runt 35 000 yrkesverksamma läkare i Sverige. Det utexamineras varje år drygt 1 000 läkare. Dessutom läser ett antal svenska studenter till läkare utomlands. De flesta av dessa återvänder till Sverige efter examen för att arbeta som läkare. Läkartätheten i Sverige är internationellt sett hög. Trots det har vi brist på cirka 1 500 allmänläkare, psykiatrer, radiologer, geriatriker m fl. Men frågan måste ställas varför läkarna väljer bort Skaraborg. Detta är allvarligt.

Målet om bästa folkhälsa i landet år 2020 borde vara en utmaning för läkare att söka sig till Skaraborg.

Svensk sjukvård kan vara ledande

Enligt Health Consumer Powerhouse årliga undersökning byggd på 48 olika parametrar har svensk vård och omsorg halkat från sjätte till elfte plats i Europa. Detta beror till stor del på väntetiderna. Nederländerna har bästa resultat och alla nordiska länder ligger före Sverige. Under 2013 tappade Sverige fem placeringar i en sammanställning över sjukvården i 35 europeiska länder. Bara Serbien och Lettland har längre väntetider. Detta är en sjukvårdens PISA-fråga, men får inte till närmelsevis den uppmärksamhet skolan får.

Utmaningen för Västra Götalandsregionens framtid är att hela regionens sjukvård ska leva och utvecklas. Då behövs ett bättre samarbete inom regionen för att stödja varandra. Min vädjan till ansvariga inom regionsjukvården är att analysera varför inte läkaruppdrag i Skaraborg fortfarande är lika attraktiva som tidigare. Med ett sådant underlag gäller det att hårdsatsa.

Ulla-Britt Hagström (FP)

Kandidat till regionfullmäktige

Tre närhälsor/vårdcentraler är nu illa ute på grund av brist på läkare - Timmersdala, Floby och Kvänum. Psykiatrin håller på att krackelera på läkarsidan. Köerna i sjukvården ökar.

Vården ska vara jämställd och jämlik. Det betyder att invånarna i Skaraborg ska ha likvärdig tillgång till allt från den nära vården till den högspecialiserade vården.

- Invånarna i Skaraborg ska ha möjlighet att påverka hälso- och sjukvården.

- Invånarna i Skaraborg ska känna trygghet i att det finns en väl fungerande hälso- och sjukvård.

Fokus krävs

Detta är bara några av de strategiska mål som Hälso- och sjukvårdsnämnden antagit. Men målen går inte att praktiskt uppfylla om det är brist på läkare. Därför måste läkarrekryteringen till hela Västra Götaland fokuseras hos regionledningen.

Idag finns det runt 35 000 yrkesverksamma läkare i Sverige. Det utexamineras varje år drygt 1 000 läkare. Dessutom läser ett antal svenska studenter till läkare utomlands. De flesta av dessa återvänder till Sverige efter examen för att arbeta som läkare. Läkartätheten i Sverige är internationellt sett hög. Trots det har vi brist på cirka 1 500 allmänläkare, psykiatrer, radiologer, geriatriker m fl. Men frågan måste ställas varför läkarna väljer bort Skaraborg. Detta är allvarligt.

Målet om bästa folkhälsa i landet år 2020 borde vara en utmaning för läkare att söka sig till Skaraborg.

Svensk sjukvård kan vara ledande

Enligt Health Consumer Powerhouse årliga undersökning byggd på 48 olika parametrar har svensk vård och omsorg halkat från sjätte till elfte plats i Europa. Detta beror till stor del på väntetiderna. Nederländerna har bästa resultat och alla nordiska länder ligger före Sverige. Under 2013 tappade Sverige fem placeringar i en sammanställning över sjukvården i 35 europeiska länder. Bara Serbien och Lettland har längre väntetider. Detta är en sjukvårdens PISA-fråga, men får inte till närmelsevis den uppmärksamhet skolan får.

Utmaningen för Västra Götalandsregionens framtid är att hela regionens sjukvård ska leva och utvecklas. Då behövs ett bättre samarbete inom regionen för att stödja varandra. Min vädjan till ansvariga inom regionsjukvården är att analysera varför inte läkaruppdrag i Skaraborg fortfarande är lika attraktiva som tidigare. Med ett sådant underlag gäller det att hårdsatsa.

Ulla-Britt Hagström (FP)

Kandidat till regionfullmäktige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.