29 jun 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

S-styre slår mot välfärden

Debatt:

Socialdemokraternas politik försvagar vården. Men Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, försöker förmedla en annan bild.

I en debattartikel i DN (17/6) lovar socialdemokratiska företrädare från Sveriges samtliga regioner och landsting, däribland Gert-Inge Andersson, att stärka vården. Debattörerna deklarerar att de vill låta landets regioner och landsting, som ansvarar för hälso- och sjukvården, dela på två miljarder kronor extra. Men i realiteten leder S politik till att resurserna på området minskar.

För att fortsätta stärka välfärdssektorn krävs goda skatteintäkter. Med en rödgrön regering som för en jobbförstörande linje med chockhöjda arbetsgivaravgifter varvat med MP: s tillväxtmotstånd och krav på arbetstidsförkortning skulle dessa intäkter bli kraftigt lidande.

Summan på två miljarder presenterade Socialdemokraterna i sin budgetmotion i höstas det rör sig alltså inte om några nya resurser. Vad pengarna specifikt ska användas till lämnas helt öppet eftersom de inte är märkta för specifika ändamål. När S satt i regeringsställning sköts pengar till landstingen och regionerna under många år på detta vis. Därmed uteblev konkreta resultat.

Kristdemokraterna föredrar att stimulera utvecklingen i vården med riktade satsningar. Bland annat har regeringen satsat 4,3 miljarder kronor på att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Som exempel kan också nämnas att allianspartierna avsätter två miljarder på fyra år på att korta väntetider inom cancervården.

De rödgröna partierna styr Västra Götalandsregionen och har stått för en bristande ledning som skapat instabilitet inom hälso- och sjukvården. Bland annat brottas många sjukhus i regionen med växande ekonomiska underskott.

För en kort tid sedan antog regionfullmäktige den rödgröna koalitionens budgetförslag för Västra Götalandsregionen. Det är en budget som ger ett underskott på 1,8 miljarder över planperioden 2015-2017. Så även om Västra Götalandsregionen får ta del av omkring 300 miljoner från S satsning kvarstår ett enormt finansieringshål. Men detta har Gert-Inge Andersson hittills vägrat att svara på hur han konkret vill lösa.

I Kristdemokraternas förslag till budget för Västra Götalandsregionen, som inte fick bifall, undviks en underbalansering. För perioden 2015-2017 skulle vårt förslag ge 1,8 miljarder kronor mer till hälso- och sjukvården i regionen än vad de rödgröna har avsatt. Vi vill ha en heltäckande finansiering och en höjning av regionskatten med 25 öre.

Satsningarna på vården ska vara finansierade och ge konkreta resultat. Med S-styre på såväl regional som nationell nivå minskar vårdens resurser.

Monica Selin (KD), regionråd

I en debattartikel i DN (17/6) lovar socialdemokratiska företrädare från Sveriges samtliga regioner och landsting, däribland Gert-Inge Andersson, att stärka vården. Debattörerna deklarerar att de vill låta landets regioner och landsting, som ansvarar för hälso- och sjukvården, dela på två miljarder kronor extra. Men i realiteten leder S politik till att resurserna på området minskar.

För att fortsätta stärka välfärdssektorn krävs goda skatteintäkter. Med en rödgrön regering som för en jobbförstörande linje med chockhöjda arbetsgivaravgifter varvat med MP: s tillväxtmotstånd och krav på arbetstidsförkortning skulle dessa intäkter bli kraftigt lidande.

Summan på två miljarder presenterade Socialdemokraterna i sin budgetmotion i höstas det rör sig alltså inte om några nya resurser. Vad pengarna specifikt ska användas till lämnas helt öppet eftersom de inte är märkta för specifika ändamål. När S satt i regeringsställning sköts pengar till landstingen och regionerna under många år på detta vis. Därmed uteblev konkreta resultat.

Kristdemokraterna föredrar att stimulera utvecklingen i vården med riktade satsningar. Bland annat har regeringen satsat 4,3 miljarder kronor på att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Som exempel kan också nämnas att allianspartierna avsätter två miljarder på fyra år på att korta väntetider inom cancervården.

De rödgröna partierna styr Västra Götalandsregionen och har stått för en bristande ledning som skapat instabilitet inom hälso- och sjukvården. Bland annat brottas många sjukhus i regionen med växande ekonomiska underskott.

För en kort tid sedan antog regionfullmäktige den rödgröna koalitionens budgetförslag för Västra Götalandsregionen. Det är en budget som ger ett underskott på 1,8 miljarder över planperioden 2015-2017. Så även om Västra Götalandsregionen får ta del av omkring 300 miljoner från S satsning kvarstår ett enormt finansieringshål. Men detta har Gert-Inge Andersson hittills vägrat att svara på hur han konkret vill lösa.

I Kristdemokraternas förslag till budget för Västra Götalandsregionen, som inte fick bifall, undviks en underbalansering. För perioden 2015-2017 skulle vårt förslag ge 1,8 miljarder kronor mer till hälso- och sjukvården i regionen än vad de rödgröna har avsatt. Vi vill ha en heltäckande finansiering och en höjning av regionskatten med 25 öre.

Satsningarna på vården ska vara finansierade och ge konkreta resultat. Med S-styre på såväl regional som nationell nivå minskar vårdens resurser.

Monica Selin (KD), regionråd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.