17 jun 2014 06:00

07 jan 2015 12:12

Vi tar ansvar för sjukvården, jobben och ekonomin

:

Regionen. Sjukvården i allmänhet, patienter och personal i synnerhet, riskerar att få en kalldusch om de rödgröna får fortsätta styra regionen efter höstens val. Den rödgröna budget som nu antagits för Västra Götalandsregionen innebär nämligen ett budgethål på totalt 1842 miljoner kronor! (S), (MP) och (V) lovar allt till alla utan att ha pengarna på fickan. Men alla som sett Lyxfällan på TV3 vet att allt förr eller senare måste betalas.

Politik handlar om att ta ansvar och prioritera. Vi moderater prioriterar som alltid sjukvården. Men vi tar också ansvar för ekonomin. I vår budget har vi valt att fokusera på de områden inom sjukvården där människor upplever att problemen är speciellt stora: akutsjukvården, ambulanssjukvården och den planerade vården t ex cancervården. Det är inte acceptabelt med långa väntetider i något led inom sjukvården. Är man sjuk ska man få vård.

Sjukvården måste ses som en kedja där varje länk måste stärkas för att helheten ska fungera och vara stark. För att korta väntetiderna på akuten krävs breda insatser. Vi vill se fler erfarna läkare på akuten, snabbspår förbi akutmottagningen och fler primärvårdsjourmottagningar i anslutning till akuten, men också välriktade satsningar i andra delar av hälso- och sjukvården. En stärkt primärvård och väl fungerande kommunal omsorg är delar i helheten som måste fungera för att akuten ska kunna ge vård inom rimlig tid. För att korta väntetiderna på ambulans vill vi se ytterligare en ambulanshelikopter samt utveckling av konceptet I-väntan-på-ambulans (IVPA).

Under många år har politiker från höger och vänster uttryckt stor oro för den psykiska ohälsan bland barn och unga. Allianspartierna har presenterat en mängd förslag för att söka minska den psykiska ohälsan men de konkreta förslagen från de rödgröna har lyst med sin frånvaro och köerna för att få hjälp är inte sällan uppemot ett år. Det är lång tid för en flicka eller pojke i tolvårsåldern. Problemen måste upptäckas tidigt och hjälpen måste komma i tid.

Utan medarbetare stannar sjukvården. Trots erfarenheter från tidigare somrar pekar allt mot att också årets sommarsituation inom sjukvården blir svår. Varningssignaler har kommit från flera håll men mest akut är bristen på sjuksköterskor och barnmorskor. Ändå uttrycker företrädare för den rödgröna ledningen att man är nöjd med det arbete som görs för att klara personalbemanningen. För oss står det klart att personalfrågorna måste högre upp på den politiska agendan.

Regionens möjligheter att erbjuda en god sjukvård och övrig service är helt beroende av att medborgarna har jobb och betalar skatt. Jobbskatteavdragen har bidragit till att fler har sysselsättning och skatteintäkterna till regionen har stigit rejält men vi vill göra ytterligare insatser, inte minst för att ungdomarna ska komma in på arbetsmarknaden, och för att öka möjligheterna till arbetspendling genom en utvecklad kollektivtrafik med hög kvalitet och investeringar i vägar och järnvägar.

Vi lovar inte allt till alla. Men vi tar ansvar för sjukvården, jobben och ekonomin.

Gunilla Levén (M)

Oppositionsråd

Västra Götalandsregionen

Linn Brandström (M)

Ersättare i Regionstyrelsen

Politik handlar om att ta ansvar och prioritera. Vi moderater prioriterar som alltid sjukvården. Men vi tar också ansvar för ekonomin. I vår budget har vi valt att fokusera på de områden inom sjukvården där människor upplever att problemen är speciellt stora: akutsjukvården, ambulanssjukvården och den planerade vården t ex cancervården. Det är inte acceptabelt med långa väntetider i något led inom sjukvården. Är man sjuk ska man få vård.

Sjukvården måste ses som en kedja där varje länk måste stärkas för att helheten ska fungera och vara stark. För att korta väntetiderna på akuten krävs breda insatser. Vi vill se fler erfarna läkare på akuten, snabbspår förbi akutmottagningen och fler primärvårdsjourmottagningar i anslutning till akuten, men också välriktade satsningar i andra delar av hälso- och sjukvården. En stärkt primärvård och väl fungerande kommunal omsorg är delar i helheten som måste fungera för att akuten ska kunna ge vård inom rimlig tid. För att korta väntetiderna på ambulans vill vi se ytterligare en ambulanshelikopter samt utveckling av konceptet I-väntan-på-ambulans (IVPA).

Under många år har politiker från höger och vänster uttryckt stor oro för den psykiska ohälsan bland barn och unga. Allianspartierna har presenterat en mängd förslag för att söka minska den psykiska ohälsan men de konkreta förslagen från de rödgröna har lyst med sin frånvaro och köerna för att få hjälp är inte sällan uppemot ett år. Det är lång tid för en flicka eller pojke i tolvårsåldern. Problemen måste upptäckas tidigt och hjälpen måste komma i tid.

Utan medarbetare stannar sjukvården. Trots erfarenheter från tidigare somrar pekar allt mot att också årets sommarsituation inom sjukvården blir svår. Varningssignaler har kommit från flera håll men mest akut är bristen på sjuksköterskor och barnmorskor. Ändå uttrycker företrädare för den rödgröna ledningen att man är nöjd med det arbete som görs för att klara personalbemanningen. För oss står det klart att personalfrågorna måste högre upp på den politiska agendan.

Regionens möjligheter att erbjuda en god sjukvård och övrig service är helt beroende av att medborgarna har jobb och betalar skatt. Jobbskatteavdragen har bidragit till att fler har sysselsättning och skatteintäkterna till regionen har stigit rejält men vi vill göra ytterligare insatser, inte minst för att ungdomarna ska komma in på arbetsmarknaden, och för att öka möjligheterna till arbetspendling genom en utvecklad kollektivtrafik med hög kvalitet och investeringar i vägar och järnvägar.

Vi lovar inte allt till alla. Men vi tar ansvar för sjukvården, jobben och ekonomin.

Gunilla Levén (M)

Oppositionsråd

Västra Götalandsregionen

Linn Brandström (M)

Ersättare i Regionstyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.