13 jun 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

Behöver Västra Götalandsregionen tvångsförvaltas?

Debatt:

Regionen. Hårda ord i rubriken, men det finns skäl att ställa denna drastiska fråga.
Regionen och dess regionfullmäktige tycks ha tappat förmågan att, för folkets(!) räkning , utveckla och förvalta de uppgifter som lagts på regionen, vars verksamheter och ekonomi tycks leva i en egen självväxande bubbla.

De senaste yttringarna på detta faktum är det fartblinda beslutet att ge grönt ljus för ett nytt Regionens hus i Skövde. Trots att en alldeles utmärkt regionbyggnad redan finns i Mariestad insisterar regionpolitikerna på att fortsätta koncentrera verksamheter och arbetstillfällen allt närmare Göteborg! Har någon medborgare sett regionen presentera en sammanvägd regionalekonomisk kalkyl som visar att koncentreringssträvandena lever upp till en god ekonomisk hushållning, det vill säga är ekonomiskt försvarbara, och tar hänsyn till miljöekonomiska aspekter och sysselsättning? Jag gissar att svaret är ett tydligt nej!

Ett annat skäl, bland flera, där regionens skötsel måste ifrågasättas är hanteringen av regionens budget för år 2015. Här tycks man ha agerat utifrån ett systemfel som ingen privat person kan tillåta sig. Utgiftssidan är fastställd, men hur utgifterna ska finansieras skjuts på till efter valet...Så ska vi ha´t men var ska vi ta´t? Allt tyder på en skattehöjning för regionens medborgare – fattiga som rika. Så tycks regionledningen kunna agera utifrån, den lättsinniga (?) vetskapen om att man kan kräva in mer skatt av medborgarna med ett tämligen enkelt klubbslag i regionfullmäktige...

Var ska detta sluta? Upprepat över tid finner regionen anledningar till små, men sammantaget betydande ökningar av skatteuttag från medborgarna i regionen. Finns det över huvud taget någon övre gräns för regionens (och kommunernas) skatteuttag? Frågan är onekligen berättigad! Och inte kan väl de som inte åtnjuter jobbskatteavdraget skonas i detta fall heller...?

Nej, det är i högsta grad dags att i första hand se över utgiftssidan och att prioritera kärnverksamheterna i regionen, kanske främst hälso- och sjukvården, inkl psykiatrin!

I Västra Götalandsregionens egen Budget 2014 står att läsa (sid. 59) att ett generellt effektiviseringskrav anges på 0.6% år 2014, 0.5% år 2015 och 0.3 % år 2016, som i första hand riktas till utförarna! Detta är i sig inte märkligt, men vad som krävs nu är sannolikt att beställarna själva (regionfullmäktige ytterst) tar ett strukturellt ansvar och grepp över vad regionen ska prioritera. Vad kan vi uträtta med de ekonomiska förutsättningar vi rimligen har? Inte utifrån förvissningen att regionen har en gränslös beskattningsrätt!

Dessa frågor kan inte fullt ut inrymmas i en enkel insändare. Jag vill utöver det skrivna hänvisa till redaktör Karin Erikssons utmärkta ledare i MT den 18 oktober 2013, som i en högst personlig tolkning av mig kan sammanfattas på detta sätt: Lutar sig regionens politiker bekvämt tillbaka och låter tjänstemännen styra? Då har man kapitalt missförstått och svikit sitt medborgaruppdrag! Frågan är berättigad tills den möjligen kan motbevisas!

Finns det en möjlighet att åstadkomma en förbättring till det bättre i kommande val i september?

Östen Ohlsson

Mariestad

De senaste yttringarna på detta faktum är det fartblinda beslutet att ge grönt ljus för ett nytt Regionens hus i Skövde. Trots att en alldeles utmärkt regionbyggnad redan finns i Mariestad insisterar regionpolitikerna på att fortsätta koncentrera verksamheter och arbetstillfällen allt närmare Göteborg! Har någon medborgare sett regionen presentera en sammanvägd regionalekonomisk kalkyl som visar att koncentreringssträvandena lever upp till en god ekonomisk hushållning, det vill säga är ekonomiskt försvarbara, och tar hänsyn till miljöekonomiska aspekter och sysselsättning? Jag gissar att svaret är ett tydligt nej!

Ett annat skäl, bland flera, där regionens skötsel måste ifrågasättas är hanteringen av regionens budget för år 2015. Här tycks man ha agerat utifrån ett systemfel som ingen privat person kan tillåta sig. Utgiftssidan är fastställd, men hur utgifterna ska finansieras skjuts på till efter valet...Så ska vi ha´t men var ska vi ta´t? Allt tyder på en skattehöjning för regionens medborgare – fattiga som rika. Så tycks regionledningen kunna agera utifrån, den lättsinniga (?) vetskapen om att man kan kräva in mer skatt av medborgarna med ett tämligen enkelt klubbslag i regionfullmäktige...

Var ska detta sluta? Upprepat över tid finner regionen anledningar till små, men sammantaget betydande ökningar av skatteuttag från medborgarna i regionen. Finns det över huvud taget någon övre gräns för regionens (och kommunernas) skatteuttag? Frågan är onekligen berättigad! Och inte kan väl de som inte åtnjuter jobbskatteavdraget skonas i detta fall heller...?

Nej, det är i högsta grad dags att i första hand se över utgiftssidan och att prioritera kärnverksamheterna i regionen, kanske främst hälso- och sjukvården, inkl psykiatrin!

I Västra Götalandsregionens egen Budget 2014 står att läsa (sid. 59) att ett generellt effektiviseringskrav anges på 0.6% år 2014, 0.5% år 2015 och 0.3 % år 2016, som i första hand riktas till utförarna! Detta är i sig inte märkligt, men vad som krävs nu är sannolikt att beställarna själva (regionfullmäktige ytterst) tar ett strukturellt ansvar och grepp över vad regionen ska prioritera. Vad kan vi uträtta med de ekonomiska förutsättningar vi rimligen har? Inte utifrån förvissningen att regionen har en gränslös beskattningsrätt!

Dessa frågor kan inte fullt ut inrymmas i en enkel insändare. Jag vill utöver det skrivna hänvisa till redaktör Karin Erikssons utmärkta ledare i MT den 18 oktober 2013, som i en högst personlig tolkning av mig kan sammanfattas på detta sätt: Lutar sig regionens politiker bekvämt tillbaka och låter tjänstemännen styra? Då har man kapitalt missförstått och svikit sitt medborgaruppdrag! Frågan är berättigad tills den möjligen kan motbevisas!

Finns det en möjlighet att åstadkomma en förbättring till det bättre i kommande val i september?

Östen Ohlsson

Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.