12 jun 2014 06:00

23 jan 2015 14:38

Dags att ta ansvar för Västra Götalands regionen

:

Den politiska ledningen med S, V och MP har lagt en budget i regionen som inte är i balans. För de kommande tre åren saknas 1,8 miljarder på intäktssidan.

”Det är en budget som har satt utgifterna”, säger regionstyrelsen ordförande Gert-Inge Andersson.

Intäkterna väntar man med att sätta efter valet och tar därmed inte ansvar för den egna verksamheten, utan väntar på mer pengar från staten. Det andas förslag om skattehöjning. Men det vill Socialdemokraterna inte prata om innan valet. Men miljöpartiets Birgitta Losman pratar om skattehöjning.

Vi tycker det är en skymf att man inte tar ansvar. Det är en budget som haltar rejält och som kommer påverka planeringen framåt för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, regionutveckling, personalsituationen med mera. Politiken handlar om att våga prioritera. Den här budgeten visar att de tre styrande partierna inte har samma bild hur man ska lösa sina intäkter, utan man skjuter slutgiltigt beslut efter höstens val.

Det är tydligt att regionen behöver ha en ny ledning som tar ansvar.

Centerpartiet har lagt en budget som är i balans och har ett överskott på 367 miljoner under tre år. Det klarar vi utan skattehöjning. Men vi har prioriterat de sjuka, framför stöd till insatser för friska. Fri tandvård för unga upp till 25 år kostar 145 miljoner, en satsning som gör att man inte tar ansvar för sin tandhälsa, vilket personalen tydligt signalerar att detta är en felsatsning. Samtidigt vill vi sänka Folktandvårdens priser, eftersom Västra Götalands folktandvård ligger oskäligt högt i förhållande till andra landsting.

Centerpartiets budget ger utrymme för satsningar inom hälso- och sjukvård såsom att öka tillgängligheten 200 mkr, fler vårdplatser 125 mkr, ge verksamheten arbetsro med ständiga förbättringar 310 mkr, framtidens vårdinformationssystem 100 mkr.

Dessutom vill vi prioritera kollektivtrafiken med 200 mkr extra för att möta den ökande resandeutvecklingen och ge en god service för hela regionen.

Centerpartiet vill också lyfta fram sociala investeringar, men också satsningar för jobb och företagande, en satsning på 60 mkr. Jobbskapande åtgärder är vägen till en god hälsa och ett gott liv i Västra Götaland.

Centerpartiet tar ansvar för vår region!

Gunilla Druve Jansson (C)

Linnea Hultmark (C)

Regionledamöter för Centerpartiet och Skaraborg

”Det är en budget som har satt utgifterna”, säger regionstyrelsen ordförande Gert-Inge Andersson.

Intäkterna väntar man med att sätta efter valet och tar därmed inte ansvar för den egna verksamheten, utan väntar på mer pengar från staten. Det andas förslag om skattehöjning. Men det vill Socialdemokraterna inte prata om innan valet. Men miljöpartiets Birgitta Losman pratar om skattehöjning.

Vi tycker det är en skymf att man inte tar ansvar. Det är en budget som haltar rejält och som kommer påverka planeringen framåt för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, regionutveckling, personalsituationen med mera. Politiken handlar om att våga prioritera. Den här budgeten visar att de tre styrande partierna inte har samma bild hur man ska lösa sina intäkter, utan man skjuter slutgiltigt beslut efter höstens val.

Det är tydligt att regionen behöver ha en ny ledning som tar ansvar.

Centerpartiet har lagt en budget som är i balans och har ett överskott på 367 miljoner under tre år. Det klarar vi utan skattehöjning. Men vi har prioriterat de sjuka, framför stöd till insatser för friska. Fri tandvård för unga upp till 25 år kostar 145 miljoner, en satsning som gör att man inte tar ansvar för sin tandhälsa, vilket personalen tydligt signalerar att detta är en felsatsning. Samtidigt vill vi sänka Folktandvårdens priser, eftersom Västra Götalands folktandvård ligger oskäligt högt i förhållande till andra landsting.

Centerpartiets budget ger utrymme för satsningar inom hälso- och sjukvård såsom att öka tillgängligheten 200 mkr, fler vårdplatser 125 mkr, ge verksamheten arbetsro med ständiga förbättringar 310 mkr, framtidens vårdinformationssystem 100 mkr.

Dessutom vill vi prioritera kollektivtrafiken med 200 mkr extra för att möta den ökande resandeutvecklingen och ge en god service för hela regionen.

Centerpartiet vill också lyfta fram sociala investeringar, men också satsningar för jobb och företagande, en satsning på 60 mkr. Jobbskapande åtgärder är vägen till en god hälsa och ett gott liv i Västra Götaland.

Centerpartiet tar ansvar för vår region!

Gunilla Druve Jansson (C)

Linnea Hultmark (C)

Regionledamöter för Centerpartiet och Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.