03 jun 2014 06:00

07 jan 2015 12:12

Ni måste dra ert strå till stacken

Replik:

Svar till Ulla Göthager, MT 30/5

Våren 2011 blev jag informerad av din efterträdare tillika kommunstyrelsens ordförande Jens Söder i Mariestads kommun, om att en dialog fördes mellan Mariestads kommun och Skövde kommun gällande ett nytt Regionens hus. Dåvarande kommunstyrelsens ordförande i Mariestad och kommunstyrelsens ordförande i Skövde ordnade sedermera en träff mellan presidierna och tjänstemän i Skövde. Under detta möte presenterades bygget av ”nya regionens hus” för mig för första gången. Det är svaret på din första fråga. Visste inte du Ulla Göthager om att denna förhandling fördes mellan Jens Söder (S) och Katharina Jonsson (M)?

Jag blev mycket sent informerad om att det pågick en förhandling om ett Nytt Regionens Hus men efter det att Jens Söder avgått fick jag ärva detta ärende. Vid detta tillfälle var det mycket nära att Regional verksamhet skulle vara ett minne blott för Mariestad, då frågan lämnat kommunerna och ägdes helt av regionpolitikerna.

För mig har frågan hela tiden handlat om att vi måste slå vakt om en administrativ verksamhet i vårt Regionens Hus samt att ha kvar denna arbetsplats i Mariestad. Att flytta på personal från Regionens hus får inte fortsätta. Ingen har väl missat att Mariestad är förlorare på grund av regionbildningen? Eftersom man helt enkelt inte levt upp till den uppgörelse som gjordes vid bildandet. Jag kan inte sitta och acceptera den strategi som ni inom S har fört. Ingen har vela ta ansvar för uppgörelsen vare sig före eller efter 2006. Hade Jens Söder varit kvar tror jag inte ens att ett enda ljus varit tänt i Regionens hus i skrivandets stund. Det är bara att titta in i Folktandvårdens lokaler i Sjukhuset som han nu ansvarar för inom regionen, där man nu flyttat från egna ägda lokaler till hyrda lokaler på Bråten. Detta har lämnat ett stort tomrum med minskade hyresintäkter som följd, istället för att stärka sjukhuset med lokalisering av all tandvård dit.

Jag vill särskilt trycka på det beslut som finns i regionfullmäktige som vi idag jobbar efter:

”Särskilt uppdrag till servicenämnden:

Det finns särskilda skäl för Västra Götalandsregionen att bidra till arbetsmarknadsläget i nordöstra länet. Utredningen föreslår mot denna bakgrund att servicenämnden ges i uppdrag att lokalisera administrativ verksamhet till Mariestad. Verksamheten kan vara av regiongemensam karaktär och inte beroende av närhet till kunder/lokal efterfrågan. Uppdragets omfattning och innehåll ska kommuniceras med regionstyrelsen”.

Ett beslut där regionfullmäktige äntligen pekar med hela handen och talar om att man ska flytta verksamhet till Mariestad och ta särskild hänsyn till arbetsmarknadsläget i den nordöstra delen av vårt län. Klart att jag blir lite förvånad över ditt utspel, för nu gäller det att ni som sitter i majoritet i regionen lever upp till detta beslut! Ni har vårt stöd och jag tänker fortsätta med att arbeta för att fylla Regionens hus i Mariestad med verksamhet. Kommer vi att får er hjälp?

Läste i onsdagens tidning att administrativ verksamhet var på gång till Mariestad (Bra för Mariestad). När var det senast en sådan artikel i Mariestads-Tidningen? Vi har alla ett gemensamt ansvar att fylla Regionens hus med verksamhet igen och då måste ni som har inflytande hjälpa till att dra ert strå till stacken.

Johan Abrahamsson (M)

Svar till Ulla Göthager, MT 30/5

Våren 2011 blev jag informerad av din efterträdare tillika kommunstyrelsens ordförande Jens Söder i Mariestads kommun, om att en dialog fördes mellan Mariestads kommun och Skövde kommun gällande ett nytt Regionens hus. Dåvarande kommunstyrelsens ordförande i Mariestad och kommunstyrelsens ordförande i Skövde ordnade sedermera en träff mellan presidierna och tjänstemän i Skövde. Under detta möte presenterades bygget av ”nya regionens hus” för mig för första gången. Det är svaret på din första fråga. Visste inte du Ulla Göthager om att denna förhandling fördes mellan Jens Söder (S) och Katharina Jonsson (M)?

Jag blev mycket sent informerad om att det pågick en förhandling om ett Nytt Regionens Hus men efter det att Jens Söder avgått fick jag ärva detta ärende. Vid detta tillfälle var det mycket nära att Regional verksamhet skulle vara ett minne blott för Mariestad, då frågan lämnat kommunerna och ägdes helt av regionpolitikerna.

För mig har frågan hela tiden handlat om att vi måste slå vakt om en administrativ verksamhet i vårt Regionens Hus samt att ha kvar denna arbetsplats i Mariestad. Att flytta på personal från Regionens hus får inte fortsätta. Ingen har väl missat att Mariestad är förlorare på grund av regionbildningen? Eftersom man helt enkelt inte levt upp till den uppgörelse som gjordes vid bildandet. Jag kan inte sitta och acceptera den strategi som ni inom S har fört. Ingen har vela ta ansvar för uppgörelsen vare sig före eller efter 2006. Hade Jens Söder varit kvar tror jag inte ens att ett enda ljus varit tänt i Regionens hus i skrivandets stund. Det är bara att titta in i Folktandvårdens lokaler i Sjukhuset som han nu ansvarar för inom regionen, där man nu flyttat från egna ägda lokaler till hyrda lokaler på Bråten. Detta har lämnat ett stort tomrum med minskade hyresintäkter som följd, istället för att stärka sjukhuset med lokalisering av all tandvård dit.

Jag vill särskilt trycka på det beslut som finns i regionfullmäktige som vi idag jobbar efter:

”Särskilt uppdrag till servicenämnden:

Det finns särskilda skäl för Västra Götalandsregionen att bidra till arbetsmarknadsläget i nordöstra länet. Utredningen föreslår mot denna bakgrund att servicenämnden ges i uppdrag att lokalisera administrativ verksamhet till Mariestad. Verksamheten kan vara av regiongemensam karaktär och inte beroende av närhet till kunder/lokal efterfrågan. Uppdragets omfattning och innehåll ska kommuniceras med regionstyrelsen”.

Ett beslut där regionfullmäktige äntligen pekar med hela handen och talar om att man ska flytta verksamhet till Mariestad och ta särskild hänsyn till arbetsmarknadsläget i den nordöstra delen av vårt län. Klart att jag blir lite förvånad över ditt utspel, för nu gäller det att ni som sitter i majoritet i regionen lever upp till detta beslut! Ni har vårt stöd och jag tänker fortsätta med att arbeta för att fylla Regionens hus i Mariestad med verksamhet. Kommer vi att får er hjälp?

Läste i onsdagens tidning att administrativ verksamhet var på gång till Mariestad (Bra för Mariestad). När var det senast en sådan artikel i Mariestads-Tidningen? Vi har alla ett gemensamt ansvar att fylla Regionens hus med verksamhet igen och då måste ni som har inflytande hjälpa till att dra ert strå till stacken.

Johan Abrahamsson (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.