02 jun 2014 06:00

23 jan 2015 14:37

Småföretagaren en ren vinst för Sverige AB

:

De små företagen är Sveriges jobbskapare. Trots det anses företagarfrågan inte vara en valfråga. Istället är det vård, skola och omsorg som toppar svenskarnas viktigaste frågor inför höstens val. Men vem är det som egentligen skapar förutsättningarna för vår välfärd? Vem är det som står för notan när vård, skola och omsorg skall betalas?

I Västra Götaland står småföretagaren och dennes anställda för 31 procent av de kommunala skatteintäkterna. Det gör småföretagare, det vill säga företagare med färre än 50 anställda, till kommunens viktigaste inkomstkälla. Att skapa goda förutsättningar för företagande är därför avgörande.

Under våren har Företagarna landat på närmare 25 orter i Västra Götaland med vår valturné. Vi har träffat cirka 300 lokalpolitiker och samlat 500 företagare för att diskutera de små företagens förutsättningar. Utgångspunkten har varit 4 av 5 jobb skapas i småföretagen. Hur skapar vi bättre förutsättningar för dessa?.

På flera av dessa möten har vi mött argument om att företagarens förutsättningar sätts i Stockholm. Trots det kan lokala politiker förändra och förbättra företagsklimatet avsevärt! För att fler jobbtillfällen skall skapas i framtiden behövs bättre och enklare service från kommunerna, effektivare handläggning av ärenden, bättre infrastruktur, rättvisa och enkla regler och attityderna till företag och företagare måste förbättras. Dessutom måste lokala politiker sträva efter sund och öppen marknad!

Företagare är dessutom en ren vinst för Sverige AB eftersom de sällan belastar omsorgssystemen, det vill säga de tar inte ut sjuk- eller föräldraledigt och så vidare. Om politikerna vill, kan jobben bli flera och skatteintäkterna öka. Vår uppmaning till dig är därför, att den 14 september rösta på de politiker som står upp för småföretagen, för med företagare av världsklass kan vi skapa en förstklassig välfärd!

Kerstin Söderberg, ordförande

Företagarna Töreboda

Björn Mossberg, ordförande

Företagarna Mariestad

Maria Derner, regionchef

Företagarna Västra Götaland

De små företagen är Sveriges jobbskapare. Trots det anses företagarfrågan inte vara en valfråga. Istället är det vård, skola och omsorg som toppar svenskarnas viktigaste frågor inför höstens val. Men vem är det som egentligen skapar förutsättningarna för vår välfärd? Vem är det som står för notan när vård, skola och omsorg skall betalas?

I Västra Götaland står småföretagaren och dennes anställda för 31 procent av de kommunala skatteintäkterna. Det gör småföretagare, det vill säga företagare med färre än 50 anställda, till kommunens viktigaste inkomstkälla. Att skapa goda förutsättningar för företagande är därför avgörande.

Under våren har Företagarna landat på närmare 25 orter i Västra Götaland med vår valturné. Vi har träffat cirka 300 lokalpolitiker och samlat 500 företagare för att diskutera de små företagens förutsättningar. Utgångspunkten har varit 4 av 5 jobb skapas i småföretagen. Hur skapar vi bättre förutsättningar för dessa?.

På flera av dessa möten har vi mött argument om att företagarens förutsättningar sätts i Stockholm. Trots det kan lokala politiker förändra och förbättra företagsklimatet avsevärt! För att fler jobbtillfällen skall skapas i framtiden behövs bättre och enklare service från kommunerna, effektivare handläggning av ärenden, bättre infrastruktur, rättvisa och enkla regler och attityderna till företag och företagare måste förbättras. Dessutom måste lokala politiker sträva efter sund och öppen marknad!

Företagare är dessutom en ren vinst för Sverige AB eftersom de sällan belastar omsorgssystemen, det vill säga de tar inte ut sjuk- eller föräldraledigt och så vidare. Om politikerna vill, kan jobben bli flera och skatteintäkterna öka. Vår uppmaning till dig är därför, att den 14 september rösta på de politiker som står upp för småföretagen, för med företagare av världsklass kan vi skapa en förstklassig välfärd!

Kerstin Söderberg, ordförande

Företagarna Töreboda

Björn Mossberg, ordförande

Företagarna Mariestad

Maria Derner, regionchef

Företagarna Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.