21 maj 2014 06:00

23 jan 2015 14:37

Töreboda mot en hållbar framtid

Debatt:

Töreboda. När man tar del av samhällsplanerarnas syn på framtiden för östra Skaraborg så är det en dyster bild som ges. Lidköping och Skövde spås en positiv utveckling. Områden öster därom anses få gå kräftgång mot framtiden. Prognoserna missgynnar oss därför att de styr och det avspeglas i de hämmande, låga belåningsnivåer som bostäder och industrifastigheter har i Töreboda.

Töreboda har så mycket som är till vår fördel. Här finns en bra livsmiljö med tillgång till ren luft, friskt vatten och nära till naturen. Vi har ett livaktigt civilsamhälle. Järnvägen är också betydelsefull för att lätt nå centralorter. Det går att leva ett bra liv i kommunen.

Överraskande positivt är att det finns en stor önskan hos många människor att bo utanför storstäder på landsbygd och i mindre samhällen. Vi har i Töreboda driftiga och framgångsrika industri- och lantbruksföretagare och många yrkesskickliga hantverkare samt en utbyggd handel och service som sammantaget ger en bra grund. Besöksnäringen fortsätter att växa.

Utmaningen är att utvecklingen inte står stilla. Den fortsätter i snabb takt med stordrift och automatiseringar. Politisk, ekonomisk och medial kraft koncentreras till storstäderna. I första hand är det Stockholm som suger till sig makt, inflyttning och verksamheter. Om vi inser problemen vi har att möta är de hanterbara så att orten kan blomstra men då krävs åtgärder.

* Kunskap och bildning ska stå i fokus. Skolan måste styras så att fler når kunskapsmålen. Det är nödvändigt i första hand för elever och skolpersonal. Det är viktigt om vi vill ha inflyttning och hindra utflyttning av barnfamiljer. Näringslivet behöver väl utbildad ungdom. Det ska vara attraktivt att leva i Töreboda och samhället fungerar i långa stycken utmärkt. Det är att önskvärt att även skolan levererar så att våra unga vill slå sig ner här efter slutförd utbildning.

* Goda kommunikationer är ett måste. Järnvägstrafiken bör utvecklas. Snabbtågsstopp i båda riktningar morgon och kväll. Utbyggnad av tredje spår i vart fall ställvis så att lokal tågtrafik blir möjlig och att person- och godstrafiken kan möta ökad efterfrågan. Det ska bli möjligt att lossa och lasta gods här på järnvägsstationen.

* Utbyggnad av vägen från Otterbäcken-Hova- Skövde-Falköping till Borås med 90-standard bör genomföras. Det kommer att ge skjuts åt utveckling i länet och särskilt i norra delen av Östra Skaraborg.

* Kommunens framförhållning ska vara sådan att byggfärdig mark kan anvisas för industri- och för bostadsändamål så att projekt kan starta när behov uppstår.

* Tillgång på bredband i hela kommunen och bra, finmaskigt vägnät som möjliggör ett decentraliserat, attraktivt boende. Livskraft i alla kommundelar är något vi tjänar på. Ingen blir vinnare om allt skall dras till centralorten. Alliansregeringen har lagt en grund för utveckling av näringslivet med justering av regelverk, avgifter och skatter till gagn för alla. Den politiken måste få en fortsättning. Kommuner med skickliga politiker och en bra organisation har visat att det går att vända en negativ trend. Vi kan nå framgång genom förändringar:

* Den lokala politiken måste få större engagemang från fler. Politik kan inte skötas av en tynande skara. Alla måste göra sitt för det allmänna efter förmåga. Att vara med i ett parti och delta är utvecklande för den enskilde och samhället.

* Om man nu inte vill vara med i ett parti så bör man i vart fall sätta sig in i vad partierna står för lokalt. Aktiva val i kommunvalet och röster på kandidater man har förtroende för är också att bidra och det vitaliserar den lokala politiken.

* Töreboda måste ha en effektiv kommunledning. I dag består kommunstyrelse och suppleanter av 30 personer. Det är bara en mindre än i hela kommunfullmäktige. Vi bör verka för att ha ett styre om fem personer som leder och kan driva utvecklingen åt rätt håll. Därutöver behövs nämnder i samma storlek för skola, social omsorg samt kultur och fritid. Ansvaret blir tydligt och kommunfullmäktige får makt och inflytande.

* Revisionen ska vara oberoende och inte som nu då granskningen görs av dem som fattat besluten.

En bro över kanalen är möjligen önskvärd men viktigare är ändå att bygga broar för unga till ett bra liv så att de får inträde i arbetsgemenskapen. Näringslivet har goda föredömen och glädjande nog bygger fler företagare för framtida verksamhet i kommunen. Vi kan skapa möjligheter till försörjning och ett gott liv om vi tillsammans riktar våra krafter för en hållbar framtid i Töreboda.

Lars Frändberg C

Töreboda har så mycket som är till vår fördel. Här finns en bra livsmiljö med tillgång till ren luft, friskt vatten och nära till naturen. Vi har ett livaktigt civilsamhälle. Järnvägen är också betydelsefull för att lätt nå centralorter. Det går att leva ett bra liv i kommunen.

Överraskande positivt är att det finns en stor önskan hos många människor att bo utanför storstäder på landsbygd och i mindre samhällen. Vi har i Töreboda driftiga och framgångsrika industri- och lantbruksföretagare och många yrkesskickliga hantverkare samt en utbyggd handel och service som sammantaget ger en bra grund. Besöksnäringen fortsätter att växa.

Utmaningen är att utvecklingen inte står stilla. Den fortsätter i snabb takt med stordrift och automatiseringar. Politisk, ekonomisk och medial kraft koncentreras till storstäderna. I första hand är det Stockholm som suger till sig makt, inflyttning och verksamheter. Om vi inser problemen vi har att möta är de hanterbara så att orten kan blomstra men då krävs åtgärder.

* Kunskap och bildning ska stå i fokus. Skolan måste styras så att fler når kunskapsmålen. Det är nödvändigt i första hand för elever och skolpersonal. Det är viktigt om vi vill ha inflyttning och hindra utflyttning av barnfamiljer. Näringslivet behöver väl utbildad ungdom. Det ska vara attraktivt att leva i Töreboda och samhället fungerar i långa stycken utmärkt. Det är att önskvärt att även skolan levererar så att våra unga vill slå sig ner här efter slutförd utbildning.

* Goda kommunikationer är ett måste. Järnvägstrafiken bör utvecklas. Snabbtågsstopp i båda riktningar morgon och kväll. Utbyggnad av tredje spår i vart fall ställvis så att lokal tågtrafik blir möjlig och att person- och godstrafiken kan möta ökad efterfrågan. Det ska bli möjligt att lossa och lasta gods här på järnvägsstationen.

* Utbyggnad av vägen från Otterbäcken-Hova- Skövde-Falköping till Borås med 90-standard bör genomföras. Det kommer att ge skjuts åt utveckling i länet och särskilt i norra delen av Östra Skaraborg.

* Kommunens framförhållning ska vara sådan att byggfärdig mark kan anvisas för industri- och för bostadsändamål så att projekt kan starta när behov uppstår.

* Tillgång på bredband i hela kommunen och bra, finmaskigt vägnät som möjliggör ett decentraliserat, attraktivt boende. Livskraft i alla kommundelar är något vi tjänar på. Ingen blir vinnare om allt skall dras till centralorten. Alliansregeringen har lagt en grund för utveckling av näringslivet med justering av regelverk, avgifter och skatter till gagn för alla. Den politiken måste få en fortsättning. Kommuner med skickliga politiker och en bra organisation har visat att det går att vända en negativ trend. Vi kan nå framgång genom förändringar:

* Den lokala politiken måste få större engagemang från fler. Politik kan inte skötas av en tynande skara. Alla måste göra sitt för det allmänna efter förmåga. Att vara med i ett parti och delta är utvecklande för den enskilde och samhället.

* Om man nu inte vill vara med i ett parti så bör man i vart fall sätta sig in i vad partierna står för lokalt. Aktiva val i kommunvalet och röster på kandidater man har förtroende för är också att bidra och det vitaliserar den lokala politiken.

* Töreboda måste ha en effektiv kommunledning. I dag består kommunstyrelse och suppleanter av 30 personer. Det är bara en mindre än i hela kommunfullmäktige. Vi bör verka för att ha ett styre om fem personer som leder och kan driva utvecklingen åt rätt håll. Därutöver behövs nämnder i samma storlek för skola, social omsorg samt kultur och fritid. Ansvaret blir tydligt och kommunfullmäktige får makt och inflytande.

* Revisionen ska vara oberoende och inte som nu då granskningen görs av dem som fattat besluten.

En bro över kanalen är möjligen önskvärd men viktigare är ändå att bygga broar för unga till ett bra liv så att de får inträde i arbetsgemenskapen. Näringslivet har goda föredömen och glädjande nog bygger fler företagare för framtida verksamhet i kommunen. Vi kan skapa möjligheter till försörjning och ett gott liv om vi tillsammans riktar våra krafter för en hållbar framtid i Töreboda.

Lars Frändberg C

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.