17 maj 2014 06:00

23 jan 2015 14:36

Dags för bindande klimatmål i EU

Debatt:

Miljö. Den 25 maj är det val till EU-parlamentet. Det är därför hög tid att göra de politiska vägvalen tydliga. Enligt en SIFO-undersökning från tidigare i våras har klimatet seglat upp som en av de viktigaste frågorna inför valet. Det är egentligen inte så konstigt. Klimatet är en av vår tids absolut största utmaningar och hur vi väljer tacka omställningen är direkt avgörande för såväl Mariestad som hela Europas framtid.

Hur väl samhället lyckas genomföra klimatomställningen kommer att vara avgörande för miljarder människors möjlighet att leva ett gott liv. Under 15 års högerstyre i EU har miljöfrågorna prioriterats långt ner. Till exempel har de svenska Moderaterna i EU konsekvent röstat nej till en aktiv miljöpolitik. Istället hoppas de på och hänvisar till marknadens påstådda förmåga att lösa alla världens problem. Med en sådan politik kommer Mariestad, Sverige och EU att halka efter i omställningsarbetet.

Ska vi klara miljöproblematiken krävs gemensamma lösningar. Det är dags för samhället och EU att ändra färdriktning. Vi vill att EU inför bindande klimatmål senast år 2020. Det är viktigt att målen är omfattande och ambitiösa; med de frivilliga halvmesyrer till lösningar som högern föreslår skulle klimatet vara förlorat. EU har fantastiska förutsättningar, förmodligen de bästa i världen, för att ta täten och visa vägen för framtiden. Men då krävs en ambitiös klimatpolitik. Vi vill se investeringar i klimatomställningen, skyddandet av biologisk mångfald och främjande av ekologisk produktion. Detta kan göras genom att rikta om subventionerna till jordbruket så att de skapar incitament för en mer klimatsmart produktion.

Vi vill dessutom stärka djurskyddsreglerna i EU för att komma till rätta med den asymmetriska konkurrenssituationen mellan Sverige och andra europeiska länder. Vid sidan av detta vill vi att EU ökar investeringarna i infrastruktur, teknologi, energi och bostäder. Att sätta upp mål för en hållbar utveckling är ett viktigt steg på vägen, men ska de ha en chans att bli verklighet måste de också backas upp med offentliga satsningar. Genom en sådan politik skulle dessutom hundratusentals jobb kunna skapas, samtidigt som klimatomställning skulle få en ordentlig vitamininjektion.

För Socialdemokratin går klimatomställning hand i hand med kampen för social och ekonomisk rättvisa. Med gemensamma satsningar kan en hållbar utveckling säkras, miljön räddas och jobb skapas i Mariestad, Sverige och Europa. I högerns Europa är klimatet en lyx vi inte har råd med. I Socialdemokraternas Europa är klimatomställningen garanten för vår gemensamma framtid.

Rösta på socialdemokraterna den 25 maj

Ida Ekeroth (S) Riksdagskandidat

Erik Ezelius (S) Riksdagskandidat

Hur väl samhället lyckas genomföra klimatomställningen kommer att vara avgörande för miljarder människors möjlighet att leva ett gott liv. Under 15 års högerstyre i EU har miljöfrågorna prioriterats långt ner. Till exempel har de svenska Moderaterna i EU konsekvent röstat nej till en aktiv miljöpolitik. Istället hoppas de på och hänvisar till marknadens påstådda förmåga att lösa alla världens problem. Med en sådan politik kommer Mariestad, Sverige och EU att halka efter i omställningsarbetet.

Ska vi klara miljöproblematiken krävs gemensamma lösningar. Det är dags för samhället och EU att ändra färdriktning. Vi vill att EU inför bindande klimatmål senast år 2020. Det är viktigt att målen är omfattande och ambitiösa; med de frivilliga halvmesyrer till lösningar som högern föreslår skulle klimatet vara förlorat. EU har fantastiska förutsättningar, förmodligen de bästa i världen, för att ta täten och visa vägen för framtiden. Men då krävs en ambitiös klimatpolitik. Vi vill se investeringar i klimatomställningen, skyddandet av biologisk mångfald och främjande av ekologisk produktion. Detta kan göras genom att rikta om subventionerna till jordbruket så att de skapar incitament för en mer klimatsmart produktion.

Vi vill dessutom stärka djurskyddsreglerna i EU för att komma till rätta med den asymmetriska konkurrenssituationen mellan Sverige och andra europeiska länder. Vid sidan av detta vill vi att EU ökar investeringarna i infrastruktur, teknologi, energi och bostäder. Att sätta upp mål för en hållbar utveckling är ett viktigt steg på vägen, men ska de ha en chans att bli verklighet måste de också backas upp med offentliga satsningar. Genom en sådan politik skulle dessutom hundratusentals jobb kunna skapas, samtidigt som klimatomställning skulle få en ordentlig vitamininjektion.

För Socialdemokratin går klimatomställning hand i hand med kampen för social och ekonomisk rättvisa. Med gemensamma satsningar kan en hållbar utveckling säkras, miljön räddas och jobb skapas i Mariestad, Sverige och Europa. I högerns Europa är klimatet en lyx vi inte har råd med. I Socialdemokraternas Europa är klimatomställningen garanten för vår gemensamma framtid.

Rösta på socialdemokraterna den 25 maj

Ida Ekeroth (S) Riksdagskandidat

Erik Ezelius (S) Riksdagskandidat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.