15 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

Gå och rösta i EU-valet

Debatt:

Söndagen den 25 maj finns det starka skäl för dig att påverka vad som händer i EU-parlamentet. Parlamentet har fått betydligt större makt gentemot Ministerrådet och Kommissionen genom Lissabonfördraget 2009.

Enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting så påverkas cirka sextio procent av ärendena på ett svenskt kommunfullmäktige av beslut som redan tagits inom EU. Tjugo procent av vår svenska lagstiftning påverkas direkt av beslut i EU.

EU-parlamentet är med och fattar beslut om många frågor kring jordbruk och livsmedel men även skogsbruk inte minst kopplat till bioenergi. EU-valet den 25 maj är därför oerhört viktigt för den västsvenska landsbygden. Därför hoppas jag att du röstar och gör ett aktivt val för att välja in svenska EU-parlamentariker som kan jord- och skogsbrukets frågor. Parlamentariker som bejakar att en utveckling av vårt småföretagande i den gröna näringen är grunden för en utveckling av den svenska landsbygden. Europa behöver också få upp ögonen för svensk skog och vilken fantastisk förnyelsebar resurs skogen är. Det behövs politiker på plats i EU som förstår svensk skog och kan se till så att till exempel reglerna för ökad biobränsleproduktion landar klokt.

EU-parlamentsvalet är mycket av ett personval. I parlamentet är man ju inte alltid lojal med partilinjen. Det gör att ditt val av kandidat är viktigt. Vi vill ha flera västsvenskar i EU-parlamentet som behärskar såväl jord- och skogsbruk som småföretagandets villkor och som har kraft och mod att agera. Så jag hoppas att du går och röstar den 25 maj.

En av EU-parlamentets allra största frågor är förstås den gemensamma jordbrukspolitiken, men det finns många förordningar och direktiv som har stor betydelse för svenska bönder och svenska livsmedelsföretag utanför den rena jordbrukspolitiken. Dit hör regler för handel men förstås även ekonomi-, miljö- och klimatfrågor.

Sverige har blivit ett rikt land tack vare handel med andra. Handel är fortsatt en framgångsfaktor för oss in i framtiden. I en globaliserad värld är det genom EU som vi demokratiskt kan styra många frågor som vi inte varken kan eller skulle kunna påverka nationellt längre. Även om Sverige bara har 20 ledamöter i parlamentet, visar erfarenheterna att dessa kan ha stor betydelse för utfallet av EU-beslut, i synnerhet i frågor där vi har unika svenska intressen som skiljer sig från övriga medlemsländer. Idag är 15 av de svenska parlamentarikerna från Mälardalen, här behövs också en bättre geografisk spridning för kunskapen från hela Sverige till EU. Din röst behövs!

Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland

Enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting så påverkas cirka sextio procent av ärendena på ett svenskt kommunfullmäktige av beslut som redan tagits inom EU. Tjugo procent av vår svenska lagstiftning påverkas direkt av beslut i EU.

EU-parlamentet är med och fattar beslut om många frågor kring jordbruk och livsmedel men även skogsbruk inte minst kopplat till bioenergi. EU-valet den 25 maj är därför oerhört viktigt för den västsvenska landsbygden. Därför hoppas jag att du röstar och gör ett aktivt val för att välja in svenska EU-parlamentariker som kan jord- och skogsbrukets frågor. Parlamentariker som bejakar att en utveckling av vårt småföretagande i den gröna näringen är grunden för en utveckling av den svenska landsbygden. Europa behöver också få upp ögonen för svensk skog och vilken fantastisk förnyelsebar resurs skogen är. Det behövs politiker på plats i EU som förstår svensk skog och kan se till så att till exempel reglerna för ökad biobränsleproduktion landar klokt.

EU-parlamentsvalet är mycket av ett personval. I parlamentet är man ju inte alltid lojal med partilinjen. Det gör att ditt val av kandidat är viktigt. Vi vill ha flera västsvenskar i EU-parlamentet som behärskar såväl jord- och skogsbruk som småföretagandets villkor och som har kraft och mod att agera. Så jag hoppas att du går och röstar den 25 maj.

En av EU-parlamentets allra största frågor är förstås den gemensamma jordbrukspolitiken, men det finns många förordningar och direktiv som har stor betydelse för svenska bönder och svenska livsmedelsföretag utanför den rena jordbrukspolitiken. Dit hör regler för handel men förstås även ekonomi-, miljö- och klimatfrågor.

Sverige har blivit ett rikt land tack vare handel med andra. Handel är fortsatt en framgångsfaktor för oss in i framtiden. I en globaliserad värld är det genom EU som vi demokratiskt kan styra många frågor som vi inte varken kan eller skulle kunna påverka nationellt längre. Även om Sverige bara har 20 ledamöter i parlamentet, visar erfarenheterna att dessa kan ha stor betydelse för utfallet av EU-beslut, i synnerhet i frågor där vi har unika svenska intressen som skiljer sig från övriga medlemsländer. Idag är 15 av de svenska parlamentarikerna från Mälardalen, här behövs också en bättre geografisk spridning för kunskapen från hela Sverige till EU. Din röst behövs!

Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.