12 maj 2014 06:00

07 jan 2015 12:11

Barn och fattigdom

Debatt:

Barnfattigdom. Det finns ett stort antal barn som växer upp i familjer som har det tufft ekonomiskt, barn som i praktiken lever i fattigdom. Att barnfattigdomen i Sverige har halverats sen i slutet av 1990-talet är ingen tröst för det barnet som är så självklart för andra.

Orsaken till att vi har fattiga barn är att det finns fattiga föräldrar. Fattiga blir föräldrar när de inte har ett jobb. För oss i Centerpartiet är det därför så självklart att frontlinjen i att bekämpa barnfattigdom är att se till att de fattiga barnens föräldrar får arbete. Föräldrar som inte sällan är unga, födda i annat land och därtill inte sällan en ensamstående kvinna.

Vi har sen 2006 varit pådrivande för en lång rad förändringar som direkt medverkat till att fler föräldrar till fattiga barn har fått jobb. Det som förvånat är att vänsteroppositionen, som i grunden delar vår oro för fattiga barn, konsekvent sen motarbetar förslag som minskar antalet familjer som lever med små ekonomiska marginaler.

Centerpartiet drev igenom förslaget om avdragsrätt för hushållsnära tjänster, RUT avdraget. Det har lett till att tusentals föräldrar, inte sällan ensamstående mammor eller föräldrar födda utomlands, har fått jobb. Det kallades av socialdemokrater föraktfullt för pigjobb. Centerpartiet drev också igenom den sänkta restaurangmomsen. Av socialdemokraterna beskrevs det som ”subventionera Toast Skagen för överklassen”.

Idag ser vi resultatet i att det gett tusentals nya jobb i hotell och restaurangbranschen. Det är inte gråhåriga män över 50 som fått merparten av dessa jobb utan betydligt fler småbarnsföräldrar som därmed fått mer pengar att leva på. För att ge fler barn möjligheten att växa upp i familjer som har det tufft ekonomiskt krävs framförallt åtgärder som ökar antalet jobb. Fyra av fem nya jobb skapas av småföretag. Bättre, inte sämre, villkor för småföretagandet leder till minskad barnfattigdom.

Även i den bästa av världar kommer det att finnas barnfamiljer som står utanför arbetsmarknaden. Därför har det vara viktigt att höja bostadsbidraget och att öka på flerbarnstillägget. Det är träffsäkra åtgärder som minskar barnfattigdomen. Vad många barn beskriver som tufft är att inte kunna delta i fritidsaktiviteter som är självklara för andra barn. Det är därför mycket bra att riksdagen inom kort beslutar om att införa en fritidspeng.

Efter den 1 juli 2014 kommer barn i åk 4 till 9, från familjer som långvarigt varit beroende av socialbidrag, rätten att få 3000 kronor per år för sina fritidsaktiviteter. Det är ett förslag som kommer att innebära en stor skillnad för dessa barn. Det är för oss fullkomligt obegripligt att de partier, som likt Centerpartiet är oroade för barnfattigdomen, det vill säga vänsteroppositionen, röstar för att fritidspengen ska till papperskorgen.

Det är väldigt långt från vad som skrivs i FN:s barnkonvention, ”barnens bästa ska alltid komma först”.

Anders W Jonsson ( C) Vice partiledare Centerpartiet Ordförande Riksdagens Socialutskott

Hans Johansson ( C) 2:e vice ordf Distriktsstyrelsen Skaraborg Falköping

Orsaken till att vi har fattiga barn är att det finns fattiga föräldrar. Fattiga blir föräldrar när de inte har ett jobb. För oss i Centerpartiet är det därför så självklart att frontlinjen i att bekämpa barnfattigdom är att se till att de fattiga barnens föräldrar får arbete. Föräldrar som inte sällan är unga, födda i annat land och därtill inte sällan en ensamstående kvinna.

Vi har sen 2006 varit pådrivande för en lång rad förändringar som direkt medverkat till att fler föräldrar till fattiga barn har fått jobb. Det som förvånat är att vänsteroppositionen, som i grunden delar vår oro för fattiga barn, konsekvent sen motarbetar förslag som minskar antalet familjer som lever med små ekonomiska marginaler.

Centerpartiet drev igenom förslaget om avdragsrätt för hushållsnära tjänster, RUT avdraget. Det har lett till att tusentals föräldrar, inte sällan ensamstående mammor eller föräldrar födda utomlands, har fått jobb. Det kallades av socialdemokrater föraktfullt för pigjobb. Centerpartiet drev också igenom den sänkta restaurangmomsen. Av socialdemokraterna beskrevs det som ”subventionera Toast Skagen för överklassen”.

Idag ser vi resultatet i att det gett tusentals nya jobb i hotell och restaurangbranschen. Det är inte gråhåriga män över 50 som fått merparten av dessa jobb utan betydligt fler småbarnsföräldrar som därmed fått mer pengar att leva på. För att ge fler barn möjligheten att växa upp i familjer som har det tufft ekonomiskt krävs framförallt åtgärder som ökar antalet jobb. Fyra av fem nya jobb skapas av småföretag. Bättre, inte sämre, villkor för småföretagandet leder till minskad barnfattigdom.

Även i den bästa av världar kommer det att finnas barnfamiljer som står utanför arbetsmarknaden. Därför har det vara viktigt att höja bostadsbidraget och att öka på flerbarnstillägget. Det är träffsäkra åtgärder som minskar barnfattigdomen. Vad många barn beskriver som tufft är att inte kunna delta i fritidsaktiviteter som är självklara för andra barn. Det är därför mycket bra att riksdagen inom kort beslutar om att införa en fritidspeng.

Efter den 1 juli 2014 kommer barn i åk 4 till 9, från familjer som långvarigt varit beroende av socialbidrag, rätten att få 3000 kronor per år för sina fritidsaktiviteter. Det är ett förslag som kommer att innebära en stor skillnad för dessa barn. Det är för oss fullkomligt obegripligt att de partier, som likt Centerpartiet är oroade för barnfattigdomen, det vill säga vänsteroppositionen, röstar för att fritidspengen ska till papperskorgen.

Det är väldigt långt från vad som skrivs i FN:s barnkonvention, ”barnens bästa ska alltid komma först”.

Anders W Jonsson ( C) Vice partiledare Centerpartiet Ordförande Riksdagens Socialutskott

Hans Johansson ( C) 2:e vice ordf Distriktsstyrelsen Skaraborg Falköping

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.