09 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Säg nej till motorvägsbluffen

Debatt: E20

De lokala motorvägspartierna har under många år förhindrat utbyggnaden av E20 genom Skaraborg till en mötesseparerad trafiksäker 2+1 väg. Det har man gjort genom att kräva att hela sträckan ska hålla motorvägsstandard – för att man ska kunna köra lika fort som på östgötasidan.

Trafikverket har talat för döva öron när man förklarat att det inte är motiverat ur trafiksynpunkt att bygga varken motorväg eller fyrfältsväg genom Skaraborg. E20 har blivit ett prestigeprojekt som inte har med verklighetens behov att göra.

Men nu – inför valet – kommer den stora nyheten: Till glada bilder som ska illustrera kommunalrådens enighet över partigränserna gör man i samtliga lokalmedier sken av att man nått sitt mål vad gäller utbyggnaden av E20.

Men läser man lite noggrannare visar det sig att Skaraborgskommunerna och Regionen ska skänka 1,35 miljarder till regeringen. Pengar som tas från sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg.

Får skaraborgarna en motorväg för denna uppoffring? Nej! Får vi en fyrfältsväg genom Skaraborg? Nej!

Vi får huvudsakligen en 2+1 väg genom Skaraborg – precis som Trafikverket redan föreslagit. Skillnaden är två vägsträckor med fyrfältsväg: en sträcka på 3,5 mil vid Mariestad och en sträcka på 1,5 mil mellan Vårgårda och Vara. Plus 3 kilometer (!) utanför Skara som troligen förhindrar framtida lösning med vägdragning väster om staden. Till detta finns luddiga utfästelser om att ytterligare utredningar ska göras efter 2025.

Vad som är riktigt bra är att hela E20 genom Västra Götaland blir mötesseparerad. Genom Skaraborg blir det till största delen (ca 60 %) genom 2+1 väg. Precis som Miljöpartiet hela tiden föreslagit. Skillnaden är dock att den välbehövliga ombyggnaden blir än mer försenad, samt att vi alltså tvingas skjuta till kommunala och regionala pengar i stället för att staten bekostar ombyggnaden.

På vissa mindre sträckor sker en dyr och omotiverad utbyggnad till fyrfältsväg – pengar som kunde ha satsas på andra vägar i regionen om klokhet fått råda.

Det gemensamma utspelet från Skaraborgs kommunalråd är svårbegripligt på flera sätt. Svårast att förstå är glädjen över att vi får skjuta till ytterligaredrygt en tredjedels miljard kommunala och regionala pengar, än vad som uppgavs när kommunerna beslutade om medfinansieringen, för att bekosta en utbyggnad som till största delen utgör det ursprungliga förslagets 2+1-väg.

Det är utmärkt att kommunalråden nu förespråkar i huvudsak 2+1-väg men Miljöpartiet upprepar sitt tidigare önskemål om att låta de lokala pengarna stanna i välfärden och att Trafikverkets ursprungliga förslag om en statligt finansierad ombyggnad till en trafiksäker E20 återupplivas.

Vi uppmanar därför Skaraborgs kommunfullmäktigeledamöter att rösta nej till medfinansieringen av denna motorvägsbluff, så att vi kan snabba på ombyggnaden till en mötesseparerad E20 och behålla viktiga skattepengar i välfärden.

Malin Bergström Johansson (MP), Hjo

Maj-Britt Stenberg (MP), Karlsborg

Elisabeth Gustavsson (MP), Skövde

Anders Johansson (MP), Götene

Magnus Gunnarsson (MP), Skara

Annica Snäll (MP), Tidaholm

Ann Kyrkander (MP), Falköping

Nils Farken (MP), Mariestad

Mikael Zetterström (MP), Vara

Mats Olsson (MP), Essunga

Jan Karlsson (MP), Töreboda

Göran Larsson (MP), Lidköping

Christer Eriksson (MP), Gullspång

Ingela Emanuelsson (MP), Grästorp

Erik Lundgren (MP), Tibro

(Samtliga kandiderar som förstanamn på listan i respektive kommun i höstens val)

Trafikverket har talat för döva öron när man förklarat att det inte är motiverat ur trafiksynpunkt att bygga varken motorväg eller fyrfältsväg genom Skaraborg. E20 har blivit ett prestigeprojekt som inte har med verklighetens behov att göra.

Men nu – inför valet – kommer den stora nyheten: Till glada bilder som ska illustrera kommunalrådens enighet över partigränserna gör man i samtliga lokalmedier sken av att man nått sitt mål vad gäller utbyggnaden av E20.

Men läser man lite noggrannare visar det sig att Skaraborgskommunerna och Regionen ska skänka 1,35 miljarder till regeringen. Pengar som tas från sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg.

Får skaraborgarna en motorväg för denna uppoffring? Nej! Får vi en fyrfältsväg genom Skaraborg? Nej!

Vi får huvudsakligen en 2+1 väg genom Skaraborg – precis som Trafikverket redan föreslagit. Skillnaden är två vägsträckor med fyrfältsväg: en sträcka på 3,5 mil vid Mariestad och en sträcka på 1,5 mil mellan Vårgårda och Vara. Plus 3 kilometer (!) utanför Skara som troligen förhindrar framtida lösning med vägdragning väster om staden. Till detta finns luddiga utfästelser om att ytterligare utredningar ska göras efter 2025.

Vad som är riktigt bra är att hela E20 genom Västra Götaland blir mötesseparerad. Genom Skaraborg blir det till största delen (ca 60 %) genom 2+1 väg. Precis som Miljöpartiet hela tiden föreslagit. Skillnaden är dock att den välbehövliga ombyggnaden blir än mer försenad, samt att vi alltså tvingas skjuta till kommunala och regionala pengar i stället för att staten bekostar ombyggnaden.

På vissa mindre sträckor sker en dyr och omotiverad utbyggnad till fyrfältsväg – pengar som kunde ha satsas på andra vägar i regionen om klokhet fått råda.

Det gemensamma utspelet från Skaraborgs kommunalråd är svårbegripligt på flera sätt. Svårast att förstå är glädjen över att vi får skjuta till ytterligaredrygt en tredjedels miljard kommunala och regionala pengar, än vad som uppgavs när kommunerna beslutade om medfinansieringen, för att bekosta en utbyggnad som till största delen utgör det ursprungliga förslagets 2+1-väg.

Det är utmärkt att kommunalråden nu förespråkar i huvudsak 2+1-väg men Miljöpartiet upprepar sitt tidigare önskemål om att låta de lokala pengarna stanna i välfärden och att Trafikverkets ursprungliga förslag om en statligt finansierad ombyggnad till en trafiksäker E20 återupplivas.

Vi uppmanar därför Skaraborgs kommunfullmäktigeledamöter att rösta nej till medfinansieringen av denna motorvägsbluff, så att vi kan snabba på ombyggnaden till en mötesseparerad E20 och behålla viktiga skattepengar i välfärden.

Malin Bergström Johansson (MP), Hjo

Maj-Britt Stenberg (MP), Karlsborg

Elisabeth Gustavsson (MP), Skövde

Anders Johansson (MP), Götene

Magnus Gunnarsson (MP), Skara

Annica Snäll (MP), Tidaholm

Ann Kyrkander (MP), Falköping

Nils Farken (MP), Mariestad

Mikael Zetterström (MP), Vara

Mats Olsson (MP), Essunga

Jan Karlsson (MP), Töreboda

Göran Larsson (MP), Lidköping

Christer Eriksson (MP), Gullspång

Ingela Emanuelsson (MP), Grästorp

Erik Lundgren (MP), Tibro

(Samtliga kandiderar som förstanamn på listan i respektive kommun i höstens val)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.