11 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Hur sköts Gullspång?

: Debatt

Revisorerna riktar allvarlig kritik i sin revisionsberättelse mot kommunledningen i Gullspång och teknisk verksamhet inom ramen för MTG-samarbetet.

Enligt revisionen saknas tillräcklig styrning och revisorerna bedömer att kommunstyrelsens interna kontroll varit otillräcklig. Därefter radas exemplen upp:

• Tekniska nämnden har ett underskott på 3 miljoner kronor. Revisionens granskning visar på betydande brister i styrning och kontroll av framför allt investeringsprojekt. Enligt uupgift från kommunledningen förekommer ett informellt samråd mellan kommunstyrelsen och tekniska nämndens ledamöter i MTG avseende planering och investeringar i kommunen.

• Kultur som tillväxtfaktor. Revisionen bedömer att bristen på projektmodell, dokumentation och ekonomisk uppföljning gjort, att kommunstyrelsen inte haft en tillfredsställande intern kontroll av vare sig verksamhet eller ekonomi i de genomförda projekten.

• Storgatan i Gullspång. Projektet har växt fram utan att beslut fattats i sin helhet vare sig i MTG-nämnden eller kommunstyrelsen. Kostnaderna har inte återredovisats. Det har brustit i ärendehantering, diarieföring och projektredovisning.

Listan kunde göras längre. Jag har vid flera tillfällen tagit upp:

• Inköp av digitala infartsskyltar för närmare 2 miljoner kronor. Det saknas tillstånd att sätta upp dem och skyltarna ligger i förråd.

• Otterbäckens riviera och pengar till olika utvecklingsgrupper för närmare 1,5 miljoner kr.

• Markinköp till betydande överpriser.

• Kommunen hyr undervisningslokaler i tidigare Nordbankens lokaler trots att kunskapscentrum i Skagersvik står tomt. Kostnaderna, som går till en privat hyresvärd, är på närmare 200 000 kronor per år.

Till detta kommer ett nytt tak på Amnegården för närmare 3 miljoner. Arbetet pågår för fullt. Det finns inget politiskt beslut i kommunfullmäktige. Det saknas också kostnadsförslag. Kommunalrådet undrar: ”Vem har tryckt på knappen?”

Den demokratiska processen undergrävs. Frågorna förs inte till kommunfullmäktige, utan det förekommer ett infomellt samråd. Revisorena slår fast att det saknas ett tydligt ansvar och att beslut fattas på fel nivå.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ska kontrollera kommunstyrelsens verksamhet.

Revisorernas kritik är hård och nödvändig. Kommunalråd, vice kommunalråd och oppositionsråd i allmänna utskottet har ett stort ansvar för rådande missförhållanden.

Kommunfullmäktige måste återta rollen som den ledande politiska kraften i Gullspångs kommun.

Hans-Göran Larsson

Gullspång

Enligt revisionen saknas tillräcklig styrning och revisorerna bedömer att kommunstyrelsens interna kontroll varit otillräcklig. Därefter radas exemplen upp:

• Tekniska nämnden har ett underskott på 3 miljoner kronor. Revisionens granskning visar på betydande brister i styrning och kontroll av framför allt investeringsprojekt. Enligt uupgift från kommunledningen förekommer ett informellt samråd mellan kommunstyrelsen och tekniska nämndens ledamöter i MTG avseende planering och investeringar i kommunen.

• Kultur som tillväxtfaktor. Revisionen bedömer att bristen på projektmodell, dokumentation och ekonomisk uppföljning gjort, att kommunstyrelsen inte haft en tillfredsställande intern kontroll av vare sig verksamhet eller ekonomi i de genomförda projekten.

• Storgatan i Gullspång. Projektet har växt fram utan att beslut fattats i sin helhet vare sig i MTG-nämnden eller kommunstyrelsen. Kostnaderna har inte återredovisats. Det har brustit i ärendehantering, diarieföring och projektredovisning.

Listan kunde göras längre. Jag har vid flera tillfällen tagit upp:

• Inköp av digitala infartsskyltar för närmare 2 miljoner kronor. Det saknas tillstånd att sätta upp dem och skyltarna ligger i förråd.

• Otterbäckens riviera och pengar till olika utvecklingsgrupper för närmare 1,5 miljoner kr.

• Markinköp till betydande överpriser.

• Kommunen hyr undervisningslokaler i tidigare Nordbankens lokaler trots att kunskapscentrum i Skagersvik står tomt. Kostnaderna, som går till en privat hyresvärd, är på närmare 200 000 kronor per år.

Till detta kommer ett nytt tak på Amnegården för närmare 3 miljoner. Arbetet pågår för fullt. Det finns inget politiskt beslut i kommunfullmäktige. Det saknas också kostnadsförslag. Kommunalrådet undrar: ”Vem har tryckt på knappen?”

Den demokratiska processen undergrävs. Frågorna förs inte till kommunfullmäktige, utan det förekommer ett infomellt samråd. Revisorena slår fast att det saknas ett tydligt ansvar och att beslut fattas på fel nivå.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ska kontrollera kommunstyrelsens verksamhet.

Revisorernas kritik är hård och nödvändig. Kommunalråd, vice kommunalråd och oppositionsråd i allmänna utskottet har ett stort ansvar för rådande missförhållanden.

Kommunfullmäktige måste återta rollen som den ledande politiska kraften i Gullspångs kommun.

Hans-Göran Larsson

Gullspång

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.