08 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Skolan är på rätt väg

: Debatt

Varje elev ska bli sedd. Ser vi eleven, kommer vi även upptäcka vilka behov som finns. Relationen till pedagogerna är det som gör att alla barn lyckas, inte bara de smartaste. Mer tid tillsammans mellan lärare och elev tror vi bidrar till förbättrade resultat och att fler når kunskapsmålen.

Under hösten 2013 ökade vi undervisningstiden i matematik med totalt 120 timmar för varje elev i årskurs 1-3. Nästa höst kommer undervisningstiden i matematik öka även för elever i årskurs 4-6. Vi vill göra ytterligare satsningar på mer undervisningstid i fler ämnen för att höja kunskapsresultaten.

Skickliga lärare ska belönas! Engagerade och skickliga lärare är avgörande för elevernas resultat. Alliansregeringen har infört förstelärartjänster i syfte att försöka höja statusen på läraryrket och ge riktigt duktiga lärare en karriärmöjlighet. Sedan hösten 2013 kan kommunen ansöka om statsbidrag för att införa förstelärartjänster. Förhoppningen är att var sjätte lärare är förstelärare 2017. Syftet med att införa den här karriärmöjligheten för lärare är att det leder till att duktiga lärare stannar kvar i yrket samt att fler i större utsträckning vill utbilda sig till lärare. Kommunen måste ansöka om statsbidraget för att kunna få det.

I januari 2014 presenterade Alliansen tre förslag som ska utredas. Förslagen är tänkta att ytterligare stärka grundskolan. Det gäller:

1. Tioårig grundskola med skolstart vid 6 års ålder. De flesta barn i Sverige går redan idag i förskoleklass, men genom att tydliggöra syftet och göra förskoleklassen till ett obligatoriskt extra skolår ges fler elever förutsättningar att nå målen i utbildningen.

2. Förlängd skolplikt med ytterligare ett år för de elever som saknar behörighet till gymnasiet. Dessa elever kan behöva mer tid för att uppnå målen som krävs för att bli behörig till gymnasiet.

3. Sommarskola. En elev som saknar godkänt betyg i enstaka ämne för att bli behörig till ett nationellt program behöver kanske bara några veckors koncentrerade studier för att klara även det ämnet. Den möjligheten kommer ges genom sommarskola, vilket ska vara obligatorisk för kommuner att anordna.

Att vända ett skepp på en fem-öring tar tid, vi i moderaterna har de senaste åtta åren försökt skapa en ny skola som skall stå stark inför framtiden. Vi satsar på elever och vi satsar på lärare. Naturligtvis kommer och är resan lång inför att åter få en skola i världsklass. Vi måste våga ställa krav på våra kommuner att de skall satsa på skolan även om de är S-styrda.

Vi tror på de barn och unga som skall växa upp och bygga Sverige starkt. Vi tror lärare vill ha nya utmaningar och få möjligheten att åter vara lärare.

Linn Brandström (m) - Regionkandidat - Töreboda

Marcus Källander (m) ? Regionkandidat ? Götene

Rasmus Möller (m) ? Riksdagskandidat - Lidköping

Under hösten 2013 ökade vi undervisningstiden i matematik med totalt 120 timmar för varje elev i årskurs 1-3. Nästa höst kommer undervisningstiden i matematik öka även för elever i årskurs 4-6. Vi vill göra ytterligare satsningar på mer undervisningstid i fler ämnen för att höja kunskapsresultaten.

Skickliga lärare ska belönas! Engagerade och skickliga lärare är avgörande för elevernas resultat. Alliansregeringen har infört förstelärartjänster i syfte att försöka höja statusen på läraryrket och ge riktigt duktiga lärare en karriärmöjlighet. Sedan hösten 2013 kan kommunen ansöka om statsbidrag för att införa förstelärartjänster. Förhoppningen är att var sjätte lärare är förstelärare 2017. Syftet med att införa den här karriärmöjligheten för lärare är att det leder till att duktiga lärare stannar kvar i yrket samt att fler i större utsträckning vill utbilda sig till lärare. Kommunen måste ansöka om statsbidraget för att kunna få det.

I januari 2014 presenterade Alliansen tre förslag som ska utredas. Förslagen är tänkta att ytterligare stärka grundskolan. Det gäller:

1. Tioårig grundskola med skolstart vid 6 års ålder. De flesta barn i Sverige går redan idag i förskoleklass, men genom att tydliggöra syftet och göra förskoleklassen till ett obligatoriskt extra skolår ges fler elever förutsättningar att nå målen i utbildningen.

2. Förlängd skolplikt med ytterligare ett år för de elever som saknar behörighet till gymnasiet. Dessa elever kan behöva mer tid för att uppnå målen som krävs för att bli behörig till gymnasiet.

3. Sommarskola. En elev som saknar godkänt betyg i enstaka ämne för att bli behörig till ett nationellt program behöver kanske bara några veckors koncentrerade studier för att klara även det ämnet. Den möjligheten kommer ges genom sommarskola, vilket ska vara obligatorisk för kommuner att anordna.

Att vända ett skepp på en fem-öring tar tid, vi i moderaterna har de senaste åtta åren försökt skapa en ny skola som skall stå stark inför framtiden. Vi satsar på elever och vi satsar på lärare. Naturligtvis kommer och är resan lång inför att åter få en skola i världsklass. Vi måste våga ställa krav på våra kommuner att de skall satsa på skolan även om de är S-styrda.

Vi tror på de barn och unga som skall växa upp och bygga Sverige starkt. Vi tror lärare vill ha nya utmaningar och få möjligheten att åter vara lärare.

Linn Brandström (m) - Regionkandidat - Töreboda

Marcus Källander (m) ? Regionkandidat ? Götene

Rasmus Möller (m) ? Riksdagskandidat - Lidköping

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.