04 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Alliansen satsar mer på E 20

debatt:

Alliansregeringen fortsätter skapa förutsättningar för ett växande Skaraborg.

Ytterligare en historisk satsning på vägar föreslås med ansvarsfull finansiering om 4 miljarder, varav regeringen tillskjuter ytterligare 2,7 miljarder för fortsatt utbyggnad av E 20, huvudstråket genom Skaraborg mellan Sveriges huvudstad och Sveriges andra stad och norra Europas största hamnstad, Göteborg. Alliansregeringen tar förutsättningar för tillväxt på allvar. Därför tar vi nu ytterligare krafttag för fortsatt utbyggnad. Alliansen bygger Skaraborg starkare.

Alliansregeringen överens om att bygga vägar, E20. E 20 är en betydelsefull pulsåder genom Skaraborg. Den är samtidigt en av de farligaste vägarna. Alliansregeringen gör nu historiska satsningar på Sveriges infrastruktur, med flera viktiga steg för att göra t ex. E20 genom Skaraborg både säkrare och effektivare. Konstruktiva samtal och medfinansiering mellan Skaraborgs kommuner och Västra Götalandsregionen, stärker nu framtidens nödvändiga investeringar. Genom Skaraborg går ett viktigt handels- och transportstråk som vi allianspartier fortsatt vill ta ansvar och utveckla. För oss är det enkelt. Vi är fortsatt överens om att bygga vägar och järnvägar. Något regeringsfärdigt alternativ till detta finns inte.

Alliansregeringen ser ett långsiktigt behov av att E 20 får en standard som både ökar trafiksäkerheten och möter näringslivets som medborgarnas behov av snabba och säkra transporter. Alliansregeringens fyra partier är överens om att utveckling och tillväxt bland annat kommer av att bygga vägar. Idag finns det inget annat regeringsalternativ som är det.

Alliansregeringen genomför därför infrastruktursatsningar på 522 miljarder åren 2014-2025, den största någonsin, som möjliggör att man kan fortsätta bygga ut vägar. Bland annat planfri korsning i Vara och Hova, förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara, förbi Skara, Götene-Mariestad samt förbi Mariestad.

Allt möjliggörs av att alliansregeringen är överens om att bygga vägar, och inser vikten av en säkrare och mer välfungerande E 20 genom Skaraborg. De rödgröna prioriterar annorlunda, med (MP) som gör sitt bästa för att blockera en utbyggnad av vägen samt vill spara 10 miljarder på väginvesteringar. Tvärtemot behoven i Skaraborg.

Bättre vägar och järnvägar skapar förutsättningar för näringslivet att skapa fler arbetstillfällen. Efter en utdragen och omfattande internationell svacka i ekonomin behövs fler redskap för att stärka tillväxt, levande landsbygd och att hålla i landets ekonomi. Två viktiga pulsåder för Skaraborg, och även för Västsverige och Sverige, är Västra Stambanan och E 20.

Cecilia Widegren (M)

Christer Winbäck (FP)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Ytterligare en historisk satsning på vägar föreslås med ansvarsfull finansiering om 4 miljarder, varav regeringen tillskjuter ytterligare 2,7 miljarder för fortsatt utbyggnad av E 20, huvudstråket genom Skaraborg mellan Sveriges huvudstad och Sveriges andra stad och norra Europas största hamnstad, Göteborg. Alliansregeringen tar förutsättningar för tillväxt på allvar. Därför tar vi nu ytterligare krafttag för fortsatt utbyggnad. Alliansen bygger Skaraborg starkare.

Alliansregeringen överens om att bygga vägar, E20. E 20 är en betydelsefull pulsåder genom Skaraborg. Den är samtidigt en av de farligaste vägarna. Alliansregeringen gör nu historiska satsningar på Sveriges infrastruktur, med flera viktiga steg för att göra t ex. E20 genom Skaraborg både säkrare och effektivare. Konstruktiva samtal och medfinansiering mellan Skaraborgs kommuner och Västra Götalandsregionen, stärker nu framtidens nödvändiga investeringar. Genom Skaraborg går ett viktigt handels- och transportstråk som vi allianspartier fortsatt vill ta ansvar och utveckla. För oss är det enkelt. Vi är fortsatt överens om att bygga vägar och järnvägar. Något regeringsfärdigt alternativ till detta finns inte.

Alliansregeringen ser ett långsiktigt behov av att E 20 får en standard som både ökar trafiksäkerheten och möter näringslivets som medborgarnas behov av snabba och säkra transporter. Alliansregeringens fyra partier är överens om att utveckling och tillväxt bland annat kommer av att bygga vägar. Idag finns det inget annat regeringsalternativ som är det.

Alliansregeringen genomför därför infrastruktursatsningar på 522 miljarder åren 2014-2025, den största någonsin, som möjliggör att man kan fortsätta bygga ut vägar. Bland annat planfri korsning i Vara och Hova, förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara, förbi Skara, Götene-Mariestad samt förbi Mariestad.

Allt möjliggörs av att alliansregeringen är överens om att bygga vägar, och inser vikten av en säkrare och mer välfungerande E 20 genom Skaraborg. De rödgröna prioriterar annorlunda, med (MP) som gör sitt bästa för att blockera en utbyggnad av vägen samt vill spara 10 miljarder på väginvesteringar. Tvärtemot behoven i Skaraborg.

Bättre vägar och järnvägar skapar förutsättningar för näringslivet att skapa fler arbetstillfällen. Efter en utdragen och omfattande internationell svacka i ekonomin behövs fler redskap för att stärka tillväxt, levande landsbygd och att hålla i landets ekonomi. Två viktiga pulsåder för Skaraborg, och även för Västsverige och Sverige, är Västra Stambanan och E 20.

Cecilia Widegren (M)

Christer Winbäck (FP)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.