03 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

De rödgröna håller inne med nödvändiga resurser till sjukvården

:

Sjukvård. Resultatet för Västra Götalandsregionen landar för 2013 på 566 miljoner kronor exklusive diverse engångskostnader. Samtidigt ger, inte minst den senaste tidens granskningar av väntetiderna på akutmottagningarna, cancersjukvården och vårdköerna, en dyster bild av sjukvården i Västra Götaland.

Sedan 2006, då alliansregeringen tillträdde och bytte den socialdemokratiska bidragslinjen mot en politik där det lönar sig att arbeta, har skatteintäkterna till Västra Götalandsregionen ökat kraftigt. I dag har drygt 200000 fler ett jobb att gå till jämfört med 2006. Men trots detta, och trots ett imponerande arbete av personalen, dras sjukvården med stora problem. Sjukhusen gör underskott, vårdköerna växer och förtroendet för vården minskar.

De stora problemen inom sjukvården och den hårt ansträngda arbetssituationen för personalen borde få socialdemokraterna med samarbetspartierna miljöpartiet och vänstern, i regionen att rodna. Trots att bristerna inom vården är uppenbara håller de inne med nödvändiga resurser till sjukvården.

Patienterna och sjukvårdspersonalen förtjänar politiker som vågar prioritera och sätta sjukvården framför främst. Det kräver en politisk ledning med vilja och en ambition att göra bättre.

Det är uppenbart att det behövs bättre styrning och ledning i sjukvården. Och resurserna finns. Det gäller bara att veta vad man vill uträtta. Tyvärr går det inte att ta miste på den trötthet och idélöshet som präglar den rödgröna regionledningen. Av de vallöften som presenterades vid förra valet har det inte blivit mycket under den gångna mandatperioden. Man har vare sig avsatt pengar eller haft idéer för att ro sina löften i hamn.

Från moderat håll har vi i våra budgetar avsatt mer pengar till sjukvården än den rödgröna regionledningen. Vi har tillsammans med övriga allianspartier bland annat presenterat 25 punkter för en förstärkt akut- och ambulanssjukvård och nio punkter för en förbättrad psykiatri.

Situationen inom sjukvården kräver att politiken prioriterar och sätter sjukvården främst. Att som de rödgröna inte vidta åtgärder och tillskjuta nödvändiga resurser för att lösa problemen inom sjukvården, är oansvarigt. De ökade resurserna måste tillåtas göra nytta i sjukvården.

Johnny Magnusson (M)

Gruppledare för moderaterna i Västra Götalandsregionen

Sedan 2006, då alliansregeringen tillträdde och bytte den socialdemokratiska bidragslinjen mot en politik där det lönar sig att arbeta, har skatteintäkterna till Västra Götalandsregionen ökat kraftigt. I dag har drygt 200000 fler ett jobb att gå till jämfört med 2006. Men trots detta, och trots ett imponerande arbete av personalen, dras sjukvården med stora problem. Sjukhusen gör underskott, vårdköerna växer och förtroendet för vården minskar.

De stora problemen inom sjukvården och den hårt ansträngda arbetssituationen för personalen borde få socialdemokraterna med samarbetspartierna miljöpartiet och vänstern, i regionen att rodna. Trots att bristerna inom vården är uppenbara håller de inne med nödvändiga resurser till sjukvården.

Patienterna och sjukvårdspersonalen förtjänar politiker som vågar prioritera och sätta sjukvården framför främst. Det kräver en politisk ledning med vilja och en ambition att göra bättre.

Det är uppenbart att det behövs bättre styrning och ledning i sjukvården. Och resurserna finns. Det gäller bara att veta vad man vill uträtta. Tyvärr går det inte att ta miste på den trötthet och idélöshet som präglar den rödgröna regionledningen. Av de vallöften som presenterades vid förra valet har det inte blivit mycket under den gångna mandatperioden. Man har vare sig avsatt pengar eller haft idéer för att ro sina löften i hamn.

Från moderat håll har vi i våra budgetar avsatt mer pengar till sjukvården än den rödgröna regionledningen. Vi har tillsammans med övriga allianspartier bland annat presenterat 25 punkter för en förstärkt akut- och ambulanssjukvård och nio punkter för en förbättrad psykiatri.

Situationen inom sjukvården kräver att politiken prioriterar och sätter sjukvården främst. Att som de rödgröna inte vidta åtgärder och tillskjuta nödvändiga resurser för att lösa problemen inom sjukvården, är oansvarigt. De ökade resurserna måste tillåtas göra nytta i sjukvården.

Johnny Magnusson (M)

Gruppledare för moderaterna i Västra Götalandsregionen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.