27 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Låt Sveriges bönder konkurrera på lika villkor

Debatt:

Jordbruk. Sveriges riksdag fattade för ungefär 25 år sedan ett antal långtgående beslut om att Sverige skulle gå före med en starkare djurskyddslag och en starkare miljölagstiftning. Vi har världens starkaste djurskyddslag och i miljöns namn är det svenska jordbruket dessutom utsatt för riktade beskattningar av drivmedel och el som sätter jordbruket i en negativ särställning både gentemot annat svenskt näringsliv och mot jordbruket i våra konkurrentländer.

Därutöver finns förslag i politikens finrum om att öka beskattningen av avstånd samt på bland annat handelsgödsel.

Då besluten togs hade ingen räknat med att vi skulle importera nästan hälften av vår mat 25 år senare. Självklart är det utmärkt med god djuromsorg och bra miljöskydd och Sveriges bönder kommer att fortsätta förse de som vill ha dessa varor med dem, var så säkra. Men, hur hållbart är det läge vi försatt oss i när vi flyttat produktionen utomlands?

Vi har ju dessutom ett antal av våra miljömål som är helt beroende av att produktion sker här.

Vi, bönder i Västra Götaland har, trots att vi är bakbundna på detta sätt, nu ändå gjort mycket av det som rimligen kan åstadkommas på marknaden. Vi gläds åt att ett antal svenska varumärken för ”mer värd mat” stärkts på marknaden. Men, hur rimligt är det att de svenska producenterna, genom strängare miljö- och djurskyddslagstiftning stängs ute från den halvan av matmarknaden som styrs av priset?

Efter alla dessa år finns det nu skäl att ompröva ett och annat. Den viktigaste faktorn i denna omprövning är om samhället kommer att tycka det är viktigt med livsmedelsproduktion i Sverige eller inte. Listan att ta tag i för våra riksdagspolitiker kan göras lång. LRFs regionförbundsstämma vill att ni börjar med några saker:

· Upprätta en brett förankrad tillväxtorienterad strategi för utvecklingen av det svenska jordbruket

· Avsluta det snart trettioåriga experimentet med en djurskyddslag som skiljer sig från våra konkurrentländers

· Jämställ jordbruket med exempelvis gruvnäringen rörande beskattning av diesel

För LRF Västra Götalands stämma med 231 bondeledare den 24 mars 2014

Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland

Därutöver finns förslag i politikens finrum om att öka beskattningen av avstånd samt på bland annat handelsgödsel.

Då besluten togs hade ingen räknat med att vi skulle importera nästan hälften av vår mat 25 år senare. Självklart är det utmärkt med god djuromsorg och bra miljöskydd och Sveriges bönder kommer att fortsätta förse de som vill ha dessa varor med dem, var så säkra. Men, hur hållbart är det läge vi försatt oss i när vi flyttat produktionen utomlands?

Vi har ju dessutom ett antal av våra miljömål som är helt beroende av att produktion sker här.

Vi, bönder i Västra Götaland har, trots att vi är bakbundna på detta sätt, nu ändå gjort mycket av det som rimligen kan åstadkommas på marknaden. Vi gläds åt att ett antal svenska varumärken för ”mer värd mat” stärkts på marknaden. Men, hur rimligt är det att de svenska producenterna, genom strängare miljö- och djurskyddslagstiftning stängs ute från den halvan av matmarknaden som styrs av priset?

Efter alla dessa år finns det nu skäl att ompröva ett och annat. Den viktigaste faktorn i denna omprövning är om samhället kommer att tycka det är viktigt med livsmedelsproduktion i Sverige eller inte. Listan att ta tag i för våra riksdagspolitiker kan göras lång. LRFs regionförbundsstämma vill att ni börjar med några saker:

· Upprätta en brett förankrad tillväxtorienterad strategi för utvecklingen av det svenska jordbruket

· Avsluta det snart trettioåriga experimentet med en djurskyddslag som skiljer sig från våra konkurrentländers

· Jämställ jordbruket med exempelvis gruvnäringen rörande beskattning av diesel

För LRF Västra Götalands stämma med 231 bondeledare den 24 mars 2014

Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.