21 mar 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

Alliansens jobbpolitik en återvändsgränd för ungdomar

Debatt:

Replik. Vi står inför ett vägval säger företrädare för MUF i en debattartikel i MT den 7e mars. Det stämmer. Frågan är vilken slags arbetsmarknad vi ska ha i framtiden?

Ska vi ha en arbetsmarknad där man –speciellt som ung –tvingas leva i otrygghet och ekonomisk utsatthet år efter år? Tvingas hanka sig fram på godtyckliga timanställningar, alltid tillgänglig, alltid villig, för tackar man nej en gång blir man kanske svartlistad eller får färre timmar framöver? En arbetsmarknad där man i många branscher tvingas jobba deltid utan minsta möjlighet till vare sig fast anställning eller heltid? Ska vi fortsätta ha visstidsanställningar som staplas på varandra så till den grad att till och med EU klagar på att det är olagligt, bara för att arbetsgivare inte vill ge sina anställda en tillsvidareanställning med den trygghet och rättigheter det medför? Är det OK att arbetsgivare sparkar alla sina anställda ena dagen för att nästa dag återanställa dem via bemanningsbolag –till sämre löner, anställningsvillkor och arbetsmiljö? Ska vi verkligen fortsätta utvecklingen mot en framtida arbetsmarknad där arbetsgivare lägger sig i och försöker styra hur de anställda ska rösta? Hur långt är steget därifrån till att försöka hindra folk att gå med i och arbeta fackligt, eller politiskt? Redan idag motarbetar en del arbetsgivare de fackliga företrädarna och skyddsombuden i deras arbete. Redan idag sätter många arbetsgivare munkavle på sina anställda i arbetsrelaterade frågor och skrämmer dem till tystnad med hot om repressalier om de uttalar sig ”illojalt” om företaget – klagar på arbetsmiljön eller missförhållanden.

De anställda skräms till tystnad och foglighet. Behandlas som slit- och slängvaror. Och mellan jobben väntar en arbetsmarknadspolitik där de arbetssökande lämnas åt sitt öde, där tiotusentals ”fasas ut”. Är det verkligen den arbetsmarknad och framtid som vi vill ha? Alliansens ”arbetslinje”.

Så behöver det inte vara! Vi har som sagt ett val. I maj kan ni väljare i Europaparlamentsvalet välja att lägga er röst på ett genuint EU-kritiskt parti –Vänsterpartiet –vars partiledare Jonas Sjöstedt personligen suttit som ledamot i Europaparlamentet mellan 1995-2006 och vet hur EU fungerar. En röst på Vänsterpartiet är en röst för ett mer demokratiskt, miljövänligare och medmänskligt EU.

Här på hemmaplan utgör Vänsterpartiets satsning på trygga jobb och ett mänskligt arbetsliv närmast raka motsatsen till MUFs och Alliansens dystopiska ”arbetslinje”. Precis som MUF påpekar i sin debattartikel vill vi normalisera både krogmoms och arbetsgivaravgiften för unga. För sanningen är att dessa enorma skattesänkningar – som genomdrevs av Alliansen som åtgärder mot ungdomsarbetslösheten – tyvärr har visat sig vara så gott som helt verkningslösa! Över 22 miljarder – varje år –slösar Alliansen bort på dessa totalt verkningslösa skattesubventioner! De pengarna vill vi i Vänsterpartiet istället satsa på att bekämpa arbetslösheten genom att investera i riktiga jobb och effektiva arbetsmarknadsåtgärder.

Vi kommer investera pengarna i fler anställda inom välfärden, i infrastruktursatsningar, bostäder och klimatomställning, vilket kommer att skapa betydligt fler (och mer långsiktiga) jobb än Alliansens havererade jobbpolitik. Vi vill avskaffa sjuklöneansvaret för småföretag med upp till tio anställda vilket gynnar både arbetsgivare och arbetssökande. Vi kommer också verka för en tryggare och rättvisare arbetsmarknad. Vi vill bekämpa otrygga anställningar – med rätt till heltid, fast anställning som norm, satsa på att höja lönerna inom kvinnodominerade yrken och begränsa möjligheterna till visstidsanställningar liksom inhyrning via bemanningsbolag. Arbetslöshetsförsäkringen måste också bli mer inkluderande och rättvis så att fler både kvalar in och faktiskt får ut 80% av sin tidigare inkomst –vilket ytterst få gör idag. I slutändan tror vi att alla tjänar på ett mer jämlikt och rättvist samhälle vilket forskning också tillstyrker.

Du som väljare har ett val –vilken slags arbetsmarknad och framtid vill du ha? Vad ska vi lägga pengarna på? Rätt använda kan ovanstående 22 miljarder årligen göra enorm skillnad...

Mika Schroderus, Vänsterpartiet Mariestad

Emil Frick och Vilma Åhlund, Ung Vänster Mariestad

Ska vi ha en arbetsmarknad där man –speciellt som ung –tvingas leva i otrygghet och ekonomisk utsatthet år efter år? Tvingas hanka sig fram på godtyckliga timanställningar, alltid tillgänglig, alltid villig, för tackar man nej en gång blir man kanske svartlistad eller får färre timmar framöver? En arbetsmarknad där man i många branscher tvingas jobba deltid utan minsta möjlighet till vare sig fast anställning eller heltid? Ska vi fortsätta ha visstidsanställningar som staplas på varandra så till den grad att till och med EU klagar på att det är olagligt, bara för att arbetsgivare inte vill ge sina anställda en tillsvidareanställning med den trygghet och rättigheter det medför? Är det OK att arbetsgivare sparkar alla sina anställda ena dagen för att nästa dag återanställa dem via bemanningsbolag –till sämre löner, anställningsvillkor och arbetsmiljö? Ska vi verkligen fortsätta utvecklingen mot en framtida arbetsmarknad där arbetsgivare lägger sig i och försöker styra hur de anställda ska rösta? Hur långt är steget därifrån till att försöka hindra folk att gå med i och arbeta fackligt, eller politiskt? Redan idag motarbetar en del arbetsgivare de fackliga företrädarna och skyddsombuden i deras arbete. Redan idag sätter många arbetsgivare munkavle på sina anställda i arbetsrelaterade frågor och skrämmer dem till tystnad med hot om repressalier om de uttalar sig ”illojalt” om företaget – klagar på arbetsmiljön eller missförhållanden.

De anställda skräms till tystnad och foglighet. Behandlas som slit- och slängvaror. Och mellan jobben väntar en arbetsmarknadspolitik där de arbetssökande lämnas åt sitt öde, där tiotusentals ”fasas ut”. Är det verkligen den arbetsmarknad och framtid som vi vill ha? Alliansens ”arbetslinje”.

Så behöver det inte vara! Vi har som sagt ett val. I maj kan ni väljare i Europaparlamentsvalet välja att lägga er röst på ett genuint EU-kritiskt parti –Vänsterpartiet –vars partiledare Jonas Sjöstedt personligen suttit som ledamot i Europaparlamentet mellan 1995-2006 och vet hur EU fungerar. En röst på Vänsterpartiet är en röst för ett mer demokratiskt, miljövänligare och medmänskligt EU.

Här på hemmaplan utgör Vänsterpartiets satsning på trygga jobb och ett mänskligt arbetsliv närmast raka motsatsen till MUFs och Alliansens dystopiska ”arbetslinje”. Precis som MUF påpekar i sin debattartikel vill vi normalisera både krogmoms och arbetsgivaravgiften för unga. För sanningen är att dessa enorma skattesänkningar – som genomdrevs av Alliansen som åtgärder mot ungdomsarbetslösheten – tyvärr har visat sig vara så gott som helt verkningslösa! Över 22 miljarder – varje år –slösar Alliansen bort på dessa totalt verkningslösa skattesubventioner! De pengarna vill vi i Vänsterpartiet istället satsa på att bekämpa arbetslösheten genom att investera i riktiga jobb och effektiva arbetsmarknadsåtgärder.

Vi kommer investera pengarna i fler anställda inom välfärden, i infrastruktursatsningar, bostäder och klimatomställning, vilket kommer att skapa betydligt fler (och mer långsiktiga) jobb än Alliansens havererade jobbpolitik. Vi vill avskaffa sjuklöneansvaret för småföretag med upp till tio anställda vilket gynnar både arbetsgivare och arbetssökande. Vi kommer också verka för en tryggare och rättvisare arbetsmarknad. Vi vill bekämpa otrygga anställningar – med rätt till heltid, fast anställning som norm, satsa på att höja lönerna inom kvinnodominerade yrken och begränsa möjligheterna till visstidsanställningar liksom inhyrning via bemanningsbolag. Arbetslöshetsförsäkringen måste också bli mer inkluderande och rättvis så att fler både kvalar in och faktiskt får ut 80% av sin tidigare inkomst –vilket ytterst få gör idag. I slutändan tror vi att alla tjänar på ett mer jämlikt och rättvist samhälle vilket forskning också tillstyrker.

Du som väljare har ett val –vilken slags arbetsmarknad och framtid vill du ha? Vad ska vi lägga pengarna på? Rätt använda kan ovanstående 22 miljarder årligen göra enorm skillnad...

Mika Schroderus, Vänsterpartiet Mariestad

Emil Frick och Vilma Åhlund, Ung Vänster Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.