20 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:09

Kommunalrådet svarar på insändarfrågor

Debatt:

Svar till pensionär i MT den 18 februari
På vilket sätt kan man bidra till att utveckla kommunen även om man inte är politiker? Det går till exempel fint att lämna in medborgarförslag, man kan kontakta en lokal politiker via mejl eller telefon och man kan också skriva insändare så som du valt att göra.

I din insändare begär du svar på fem frågor. Det är dessvärre omöjligt för oss politiker att svara på en fråga som ”Vad händer med äldrevården” via en insändare. Det skulle krävas en hel tidning för att beskriva den verksamheten. Jag ska dock ändå kortfattat försöka svara på de frågor du ställer i din insändare.

Fråga 1: Vad händer med biblioteket? Biblioteket är en viktig verksamhet som även är lagstadgad. Stadsbiblioteket är i behov av renovering, något vi är medvetna om. Fastigheten kommer ingå i en underhållsplan och ska renoveras. Att tillsammans med förvaltningen utveckla verksamheten för att möta efterfrågan som våra medborgare har kommer att ske. Till exempel kommer vi se över om det är möjligt att utöka öppettiderna på helgerna.

Fråga 2: Vad händer med museet? Kommunen har en mängd unika och vackra föremål som idag inte kan visas upp på grund av platsbrist. Marieholm är en oas mitt i Mariestad, men fastigheterna som inhyser museet är inte helt ändamålsenliga och begränsar därför vad vi kan visa upp. Det är viktigt att ha ett museum för att kunna visa upp vår historia, både för våra invånare men även ur ett turistperspektiv. Vi vill att Marieholm ska bli ett attraktivt besöksmål både för våra invånare och turister.

Fråga 3: Vad händer med teatern? Teatern är en fantastisk byggnad och den ska vara kvar i kommunal ägo. Idag används den väldigt frekvent och vi vill även försöka stimulera till mer verksamhet i denna byggnad. Även här måste man koppla byggnaden till en underhållsplan och på kort sikt bland annat byta ut ljudslingan så teatern blir användbar för alla.

Fråga 4: Vad händer med äldrevården? Tack vare att vi fått ordning på kommunens ekonomi kommer vi nu kunna öka anslagen till äldrevården avsevärt. Fler händer behövs inom vården och volymökningen inom framförallt hemtjänsten är vi väl förberedda på. Redan nu ger vi större anslag till äldrevården än tidigare och mer kommer anslås för att kunna höja kvaliteten än mer.

Fråga 5: Vad händer inom industrins och handelns framtida utveckling? Vi har redan nu ett samarbete med Fastighetsägarna och Mariestads handel via det gemensamma projektet ”Handelsplats Mariestad”. Det är enormt viktigt att vi samarbetar vidare i denna fråga om hur vi ska utveckla vår handel och besöksmålet Mariestad. För att vi ska lyckas lyfta vår handel och Mariestad som besöksmål är jag övertygad om att vi måste, och ska, fortsätta samarbeta med näringslivet. Vi ska även utveckla vår industri genom att upplåta förädlingsbar mark. Vi ska också bli mer kundvänliga genom att göra det enklare att söka tillstånd för till exempel byggnation och vi ska se till att våra taxor för tillstånd är rimliga. Vi har redan nu förstärkt vår näringslivsavdelning på kommunen med ytterligare personal. Vi kommer även jobba närmare företagen och värna om att de företagen som redan finns och försöka stimulera till att de vill utveckla sin verksamhet. Idag finns det en enad majoritet (C, FP, KD, M och MAP) som vill utveckla Mariestad. Oppositionen är splittrad och kan inte samarbeta med varandra. Majoriteten samarbetar för Mariestads bästa!

Inför stundande val - glöm inte bort hur det var i vår kommun innan Alliansen tog över!

Johan Abrahamsson

Kommunalråd (M) Mariestads kommun

I din insändare begär du svar på fem frågor. Det är dessvärre omöjligt för oss politiker att svara på en fråga som ”Vad händer med äldrevården” via en insändare. Det skulle krävas en hel tidning för att beskriva den verksamheten. Jag ska dock ändå kortfattat försöka svara på de frågor du ställer i din insändare.

Fråga 1: Vad händer med biblioteket? Biblioteket är en viktig verksamhet som även är lagstadgad. Stadsbiblioteket är i behov av renovering, något vi är medvetna om. Fastigheten kommer ingå i en underhållsplan och ska renoveras. Att tillsammans med förvaltningen utveckla verksamheten för att möta efterfrågan som våra medborgare har kommer att ske. Till exempel kommer vi se över om det är möjligt att utöka öppettiderna på helgerna.

Fråga 2: Vad händer med museet? Kommunen har en mängd unika och vackra föremål som idag inte kan visas upp på grund av platsbrist. Marieholm är en oas mitt i Mariestad, men fastigheterna som inhyser museet är inte helt ändamålsenliga och begränsar därför vad vi kan visa upp. Det är viktigt att ha ett museum för att kunna visa upp vår historia, både för våra invånare men även ur ett turistperspektiv. Vi vill att Marieholm ska bli ett attraktivt besöksmål både för våra invånare och turister.

Fråga 3: Vad händer med teatern? Teatern är en fantastisk byggnad och den ska vara kvar i kommunal ägo. Idag används den väldigt frekvent och vi vill även försöka stimulera till mer verksamhet i denna byggnad. Även här måste man koppla byggnaden till en underhållsplan och på kort sikt bland annat byta ut ljudslingan så teatern blir användbar för alla.

Fråga 4: Vad händer med äldrevården? Tack vare att vi fått ordning på kommunens ekonomi kommer vi nu kunna öka anslagen till äldrevården avsevärt. Fler händer behövs inom vården och volymökningen inom framförallt hemtjänsten är vi väl förberedda på. Redan nu ger vi större anslag till äldrevården än tidigare och mer kommer anslås för att kunna höja kvaliteten än mer.

Fråga 5: Vad händer inom industrins och handelns framtida utveckling? Vi har redan nu ett samarbete med Fastighetsägarna och Mariestads handel via det gemensamma projektet ”Handelsplats Mariestad”. Det är enormt viktigt att vi samarbetar vidare i denna fråga om hur vi ska utveckla vår handel och besöksmålet Mariestad. För att vi ska lyckas lyfta vår handel och Mariestad som besöksmål är jag övertygad om att vi måste, och ska, fortsätta samarbeta med näringslivet. Vi ska även utveckla vår industri genom att upplåta förädlingsbar mark. Vi ska också bli mer kundvänliga genom att göra det enklare att söka tillstånd för till exempel byggnation och vi ska se till att våra taxor för tillstånd är rimliga. Vi har redan nu förstärkt vår näringslivsavdelning på kommunen med ytterligare personal. Vi kommer även jobba närmare företagen och värna om att de företagen som redan finns och försöka stimulera till att de vill utveckla sin verksamhet. Idag finns det en enad majoritet (C, FP, KD, M och MAP) som vill utveckla Mariestad. Oppositionen är splittrad och kan inte samarbeta med varandra. Majoriteten samarbetar för Mariestads bästa!

Inför stundande val - glöm inte bort hur det var i vår kommun innan Alliansen tog över!

Johan Abrahamsson

Kommunalråd (M) Mariestads kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.