15 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:55

Yran över att vara till lags tar över förnuftet

Debatt:

Kultur. Angående debattartikeln ”Positiva till ombyggnation av Jubileumsteatern” i MT den 10 februari.
Det har nog smugit sig in en och annan otydlighet i texten. I debattartikeln framgår inte vad ”vissa avseenden” menas med i jämförelse med nuvarande scen på Stadsteatern. Att det är en samrådsgrupp som yttrar sig, som fått ett uppdrag av kulturnätverket och skulle återföra frågan till nätverket, framgår inte heller tydligt.

I artikeln finns heller inget helhetstänk kring kultur. Behovsanalys eller kostnads-, intäktsanalys saknas. Vad kostar det och hur och i vilken utsträckning täcker lokala arrangemang dessa kostnader? Blir kostnaden för hyra densamma som idag eller förändras denna? Vad händer med Rotundan? Ska den rivas eller? Vad händer med Teatern? Det verkar som att yran över att vara till lags tagit över förnuftet om hur framtidens kultur i Mariestad kan se ut i ett större perspektiv.

Kulturskaran menar att samtalet bör börja med vad våra politiker har för syn på kommunal kulturpolitik. Vad är kommunal kulturpolitik och vad innefattas i detta begrepp? Det är det första som behöver förtydligas. Så länge som vi håller oss till tekniska termer som ett hus, ett rum, en scen, hur många som får plats, plana ytor, karmstolar. Kan jag som sitter på sista raden se något över huvud taget vad som sker på scen? Kan man då sälja dessa biljetter till fullt pris? Och kan man då säga att något blivit bättre även om rummet är större?– Ja, då blir det som det nu blivit.

Kulturskaran vill vidareutveckla begreppet som publicerades.

En renovering av Jubileumsteatern, hur påverkar det de övriga satsningarna på kulturlivet i Mariestad? Utomhusscener? Kulturmiljöer för barn och unga, stöd till föreningar i sina verksamheter och utvecklingsmöjligheter. Kulturskolans framtid. Kulturskolan behöver troligt framledes större lokaler. Bibliotekets framtid? Därom nämns inget. Vi vet att kassan för kultur är begränsad. Vad kostar då en renovering av Jubileumsteatern per stol räknat? Att då lägga alla pengarna i en korg är väl att vara lite väl blåögda. Som en motvikt till regionaliseringen av kulturpengar så bildas runt om i Sverige kulturallianser. Dessa har till uppgift att ta tillvara de lokala föreningarnas behov och intressen. Som verkligheten nu ser ut så går alltmer anslag till de större produktionerna vilket utarmar de lokala aktörernas möjligheter.

Ser vi då till den faktiska verkligheten så är det mångfalden av de lokala aktörerna som bär upp kulturen i sina breda lager och fungerar som ett kitt i samhället när det blir allt snävare utrymme för arbetstillfällen och avgränsade levnadsvillkor. Då fyller den lokala föreningen en viktig funktion för människans överlevnad och välbefinnande. I en global värld är det i lokalsamhället som överlevnadsvillkoren behöver vara tydliga, såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt.

Social ekonomi och kulturell ekonomi får en allt större betydelse. Låt oss då förena oss i kulturnätverket att framhålla att frågan är mer komplex än vad som framkommit i debattartikeln.

"Styrgruppen kulturskaran"

Genom Gert Winberg

I artikeln finns heller inget helhetstänk kring kultur. Behovsanalys eller kostnads-, intäktsanalys saknas. Vad kostar det och hur och i vilken utsträckning täcker lokala arrangemang dessa kostnader? Blir kostnaden för hyra densamma som idag eller förändras denna? Vad händer med Rotundan? Ska den rivas eller? Vad händer med Teatern? Det verkar som att yran över att vara till lags tagit över förnuftet om hur framtidens kultur i Mariestad kan se ut i ett större perspektiv.

Kulturskaran menar att samtalet bör börja med vad våra politiker har för syn på kommunal kulturpolitik. Vad är kommunal kulturpolitik och vad innefattas i detta begrepp? Det är det första som behöver förtydligas. Så länge som vi håller oss till tekniska termer som ett hus, ett rum, en scen, hur många som får plats, plana ytor, karmstolar. Kan jag som sitter på sista raden se något över huvud taget vad som sker på scen? Kan man då sälja dessa biljetter till fullt pris? Och kan man då säga att något blivit bättre även om rummet är större?– Ja, då blir det som det nu blivit.

Kulturskaran vill vidareutveckla begreppet som publicerades.

En renovering av Jubileumsteatern, hur påverkar det de övriga satsningarna på kulturlivet i Mariestad? Utomhusscener? Kulturmiljöer för barn och unga, stöd till föreningar i sina verksamheter och utvecklingsmöjligheter. Kulturskolans framtid. Kulturskolan behöver troligt framledes större lokaler. Bibliotekets framtid? Därom nämns inget. Vi vet att kassan för kultur är begränsad. Vad kostar då en renovering av Jubileumsteatern per stol räknat? Att då lägga alla pengarna i en korg är väl att vara lite väl blåögda. Som en motvikt till regionaliseringen av kulturpengar så bildas runt om i Sverige kulturallianser. Dessa har till uppgift att ta tillvara de lokala föreningarnas behov och intressen. Som verkligheten nu ser ut så går alltmer anslag till de större produktionerna vilket utarmar de lokala aktörernas möjligheter.

Ser vi då till den faktiska verkligheten så är det mångfalden av de lokala aktörerna som bär upp kulturen i sina breda lager och fungerar som ett kitt i samhället när det blir allt snävare utrymme för arbetstillfällen och avgränsade levnadsvillkor. Då fyller den lokala föreningen en viktig funktion för människans överlevnad och välbefinnande. I en global värld är det i lokalsamhället som överlevnadsvillkoren behöver vara tydliga, såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt.

Social ekonomi och kulturell ekonomi får en allt större betydelse. Låt oss då förena oss i kulturnätverket att framhålla att frågan är mer komplex än vad som framkommit i debattartikeln.

"Styrgruppen kulturskaran"

Genom Gert Winberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.