07 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Positiva till ombyggnation av Jubileumsteatern

Debatt:

Nöje. I planeringen kring ombyggnation/reparation av ”Jubileumsteatern” har en ”Samrådsgrupp”, bestående av olika eventuella framtida brukare av teatern träffats tillsammans med arkitekt o tjänstemän från olika sektorer i kommunen. Vi har tillsammans diskuterat olika lösningar på att få till bästa möjliga resultat utifrån de förutsättningar som finns med den befintliga byggnaden Vi vill klargöra lite av hur situationen ser ut idag.

Idag finns en scen på ”Jubileumsteatern” som inte motsvarar de krav man har på en modern välfungerande scen. Den är svår att använd för större orkestrar, större teateruppsättningar, körer och dansuppvisningar. Scenen är hög och lokalen/salongen, som den ser ut idag, är svår att mörklägga och det finns inga stolar som fungerar att sitta på under längre föreställningar. Detta, tillsammans med att lokalen är i mycket dåligt skick och inte är vinterbonad, gör att den idag inte känns ändamålsenlig för att skapa dessa typer av arrangemang där.

Det största problemet vad det gäller ombyggnation av scenen är att scenrummet är omöjligt att bredda. Scenrummets storlek styrs av att hela det höga scenhuset är uppbyggt kring en stålkonstruktion som är bärande. Scenens höjd går inte heller att reglera då den vilar på en betongplatta. Skulle man arbeta för att få en större scen skulle det betyda att man skulle vara tvungen att bygga en helt ny lokal. Våra diskussionen har därför utgått från; ”Hur ska vi få till så bra förutsättningar som möjligt för flest möjliga aktörer?”

Vi i gruppen har hittat vissa förslag till breddning och förlängning av förscenen som skulle kunna bidra till att man efter ombyggnationen skall kunna använda scenen till större orkestrar och det kommer även bli bättre fungerande för teater och dans. Förslagen kommer inte att leda till att vi får en ”Grön scen” (Riksteaterns normer) i Mariestad, utan en scen som i vissa avseende är bättre än den som finns på Mariestads teater idag (Blå scen).

Biutrymmen, som loger, scenförråd och teknikrum kommer att utökas och förbättras betydligt. I ”salongen? kommer man att sitta mycket bättre än vad man gör idag, i stolar med karm. Platsantalet kommer att bli ca 600 pers.

”Folkparksföreningen” önskade en renovering och en ombyggnation av Jubileumsteatern. Deras vision är naturligtvis att de vill att Karlsholme ska fyllas med så mycket aktivitet som möjligt, både av dem själva och andra aktörer. De vill att det ska finnas belysning i parken, och inte som idag, bara mörker. Allt för att man ska öka tillgängligheten och trivseln i parken. Målet är en levande folkets park med en av Sveriges bästa lägen.

Vi vill lyfta fram att vi ställer oss positiva till vad det gäller reparationen och ombyggnationen av ”Jubileumsteatern”. I nuläget finns det som vi ser det, inget bättre alternativ än att renovera lokalerna eftersom ”Jubileumsteater” är i ett mycket dåligt skick och i det nuvarande skicket begränsas det utbud man skulle kunna ha där. Och vi tror att detta blir bästa möjliga med de förutsättningar som finns.

Vi är övertygade att denna ombyggnation skall leda till ett utökat utbud och fler besökare i en folkpark som Mariestadsborna kan vara stolta över

Therese Nordlie (Mariestads Unica Revy)

Michael Stävenborg/Anton Glans (Mammut)

Jan Stål o Totte Raijamäki (Folkparksföreningen)

Linda Skärfstad (Dansstationen)

Jan Tammo (Svenska kyrkan)

Magnus Nilsson.

Idag finns en scen på ”Jubileumsteatern” som inte motsvarar de krav man har på en modern välfungerande scen. Den är svår att använd för större orkestrar, större teateruppsättningar, körer och dansuppvisningar. Scenen är hög och lokalen/salongen, som den ser ut idag, är svår att mörklägga och det finns inga stolar som fungerar att sitta på under längre föreställningar. Detta, tillsammans med att lokalen är i mycket dåligt skick och inte är vinterbonad, gör att den idag inte känns ändamålsenlig för att skapa dessa typer av arrangemang där.

Det största problemet vad det gäller ombyggnation av scenen är att scenrummet är omöjligt att bredda. Scenrummets storlek styrs av att hela det höga scenhuset är uppbyggt kring en stålkonstruktion som är bärande. Scenens höjd går inte heller att reglera då den vilar på en betongplatta. Skulle man arbeta för att få en större scen skulle det betyda att man skulle vara tvungen att bygga en helt ny lokal. Våra diskussionen har därför utgått från; ”Hur ska vi få till så bra förutsättningar som möjligt för flest möjliga aktörer?”

Vi i gruppen har hittat vissa förslag till breddning och förlängning av förscenen som skulle kunna bidra till att man efter ombyggnationen skall kunna använda scenen till större orkestrar och det kommer även bli bättre fungerande för teater och dans. Förslagen kommer inte att leda till att vi får en ”Grön scen” (Riksteaterns normer) i Mariestad, utan en scen som i vissa avseende är bättre än den som finns på Mariestads teater idag (Blå scen).

Biutrymmen, som loger, scenförråd och teknikrum kommer att utökas och förbättras betydligt. I ”salongen? kommer man att sitta mycket bättre än vad man gör idag, i stolar med karm. Platsantalet kommer att bli ca 600 pers.

”Folkparksföreningen” önskade en renovering och en ombyggnation av Jubileumsteatern. Deras vision är naturligtvis att de vill att Karlsholme ska fyllas med så mycket aktivitet som möjligt, både av dem själva och andra aktörer. De vill att det ska finnas belysning i parken, och inte som idag, bara mörker. Allt för att man ska öka tillgängligheten och trivseln i parken. Målet är en levande folkets park med en av Sveriges bästa lägen.

Vi vill lyfta fram att vi ställer oss positiva till vad det gäller reparationen och ombyggnationen av ”Jubileumsteatern”. I nuläget finns det som vi ser det, inget bättre alternativ än att renovera lokalerna eftersom ”Jubileumsteater” är i ett mycket dåligt skick och i det nuvarande skicket begränsas det utbud man skulle kunna ha där. Och vi tror att detta blir bästa möjliga med de förutsättningar som finns.

Vi är övertygade att denna ombyggnation skall leda till ett utökat utbud och fler besökare i en folkpark som Mariestadsborna kan vara stolta över

Therese Nordlie (Mariestads Unica Revy)

Michael Stävenborg/Anton Glans (Mammut)

Jan Stål o Totte Raijamäki (Folkparksföreningen)

Linda Skärfstad (Dansstationen)

Jan Tammo (Svenska kyrkan)

Magnus Nilsson.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.