23 jan 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Prioriterar sträckan med kapacitetsproblem

Debatt:

Svar på debattartikel Mariestadstidningen: ”Västtrafik nedmonterar landsbygdens resande”. I MT den 9 januari.

Efter att Trafikverket meddelat om hastighetssänkningar på Kinnekullebanan har Västtrafik försökt lösa situationen så att den ska drabba våra resenärer så lite som möjligt och med de resurser som står till vårt förfogande. Det är ofrånkomligt att resenärer drabbas när förutsättningarna för tågtrafiken förändras så drastiskt och det är svårt att med så kort varsel planera om trafiken på ett bra sätt. Detta drabbar våra kunder och det beklagar vi.

Ulf Sandberg riktar i en debattartikel kritik mot de förändringar av den ordinarie trafiken på Kinnekullebanan som infördes 14 december förra året. Med anledning av det vill vi göra några förtydliganden.

Resandet på Kinnekullebanan är ojämnt fördelat, betydligt fler reser på den södra delen mot Göteborg än på den norra delen mot Örebro. Västtrafik har begränsade resurser i form av både fordon och pengar och måste därför göra prioriteringar. I det här fallet genom att öka utbudet från Mariestad mot Herrljunga och Göteborg där vi har kapacitetsproblem idag och samtidigt dra in några turer med färre resenärer på sträckan mot Örebro. Detta har vi redogjort för i diskussioner med berörda kommuner.

I ett större perspektiv har Västtrafik byggt ut trafiken på Kinnekullebanan, bland annat med direktlinjer till både Göteborg och Örebro. Vi har köpt nya fordon och resandeutvecklingen har varit mycket positiv med en ökning på nära 25 procent mellan 2009 och 2013. Västtrafik ser Kinnekullebanan som en viktig del av det Västsvenska tågnätet och vill fortsätta att utveckla trafiken. Vi ser därför positivt på den upprustning som Trafikverket nu genomför, det handlar också om säkerheten för våra resenärer.

När det gäller frågan om kollektivtrafik på landsbygd arbetar Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland tillsammans med Västtrafik för att utreda hur vi ska utveckla den framöver. I dagarna lanseras en satsning på närtrafik där landsbygdsinvånare i tio kommuner får bättre tillgång till kollektivtrafiken och där Skara, Vara och Götene ingår. Den långsiktiga ambitionen är tydlig - alla invånare i Västra Götaland ska ha ett bra grundutbud av kollektivtrafik.

Jarl Samuelsson

chef tågtrafik Västtrafik

Svar på debattartikel Mariestadstidningen: ”Västtrafik nedmonterar landsbygdens resande”. I MT den 9 januari.

Efter att Trafikverket meddelat om hastighetssänkningar på Kinnekullebanan har Västtrafik försökt lösa situationen så att den ska drabba våra resenärer så lite som möjligt och med de resurser som står till vårt förfogande. Det är ofrånkomligt att resenärer drabbas när förutsättningarna för tågtrafiken förändras så drastiskt och det är svårt att med så kort varsel planera om trafiken på ett bra sätt. Detta drabbar våra kunder och det beklagar vi.

Ulf Sandberg riktar i en debattartikel kritik mot de förändringar av den ordinarie trafiken på Kinnekullebanan som infördes 14 december förra året. Med anledning av det vill vi göra några förtydliganden.

Resandet på Kinnekullebanan är ojämnt fördelat, betydligt fler reser på den södra delen mot Göteborg än på den norra delen mot Örebro. Västtrafik har begränsade resurser i form av både fordon och pengar och måste därför göra prioriteringar. I det här fallet genom att öka utbudet från Mariestad mot Herrljunga och Göteborg där vi har kapacitetsproblem idag och samtidigt dra in några turer med färre resenärer på sträckan mot Örebro. Detta har vi redogjort för i diskussioner med berörda kommuner.

I ett större perspektiv har Västtrafik byggt ut trafiken på Kinnekullebanan, bland annat med direktlinjer till både Göteborg och Örebro. Vi har köpt nya fordon och resandeutvecklingen har varit mycket positiv med en ökning på nära 25 procent mellan 2009 och 2013. Västtrafik ser Kinnekullebanan som en viktig del av det Västsvenska tågnätet och vill fortsätta att utveckla trafiken. Vi ser därför positivt på den upprustning som Trafikverket nu genomför, det handlar också om säkerheten för våra resenärer.

När det gäller frågan om kollektivtrafik på landsbygd arbetar Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland tillsammans med Västtrafik för att utreda hur vi ska utveckla den framöver. I dagarna lanseras en satsning på närtrafik där landsbygdsinvånare i tio kommuner får bättre tillgång till kollektivtrafiken och där Skara, Vara och Götene ingår. Den långsiktiga ambitionen är tydlig - alla invånare i Västra Götaland ska ha ett bra grundutbud av kollektivtrafik.

Jarl Samuelsson

chef tågtrafik Västtrafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.