21 jan 2014 06:00

23 jan 2015 14:30

Tusentals anställda riskerar uppsägning med (S)-förslag

Debatt:

Svar till Carina Ohlsson (S) den 17 januari

Carina Ohlsson (S) skriver om (S)-förslaget att spara 10 miljarder på Sveriges myndigheter. Detta förslag slår in öppna dörrar och riskerar att få indirekt negativa konsekvenser för en väl fungerande statsförvaltning. Och direkta negativa konsekvenser för de soldater, poliser, reparatörer, arbetsförmedlare, lokförare med mera som blir av med jobbet. Försvarsmakten, som är Sveriges största myndighet och som kommer att påverkas, bedriver redan idag ett omfattande effektiviseringsarbete. Att lägga ytterligare effektiviseringskrav på försvaret skulle kunna innebära att 3 600 anställda kan behöva sägas upp. Det är nästan exakt det antalet som är försvarsanställda idag i Skaraborg.

Att effektivisera statsförvaltningen är en viktig uppgift och något som alliansregeringen regelbundet jobbar med. Myndigheterna har tydliga krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet och sedan alliansregeringen tillträdde har antalet statliga myndigheter minskat från 468 till 372. Ytterligare besparingskrav på myndigheterna skulle kunna riskera att verksamheten och rättssäkerheten skulle bli lidande.

Försvarsmakten genomgår just nu en stor reform som syftar till att skapa ett mer modernt och ändamålsenligt försvar och ytterst stärka Sveriges försvarsförmåga. En del i den reformen är effektiviseringar av verksamheten. Speciellt försvarslogistiken är ett område som nu genomgår en omfattande förändring som påverkar 1 500 medarbetare. Effektiviseringen av försvarslogistiken skapar resurser som kan läggas på försvarets kärnverksamhet –förbanden.

(S)-förslaget om ytterligare ! effektiviseringar och förändringar i de långsiktiga förutsättningarna för Försvarsmakten skulle få direkt negativa konsekvenser för Sveriges försvar. Eller är det antalet poliser som har ökat de senaste åren som (S) vill dra ner på? Anser (S) i Skaraborg att det finns för många poliser? Eller är det för många som jobbar med rehabilitering och att minska utanförskap på Försäkringskassan? Eller skall det bli färre arbetsförmedlare så att färre hjälper unga till arbete? Var avser Carina Ohlsson (S) dra ner på för att leva upp till sina besparingar på 10 miljarder?

Förslaget skulle även få långtgående konsekvenser för andra stora myndigheter som Försäkringskassan, Polisen och Arbetsförmedlingen.

Alliansregeringen vill att Sverige ska ha en effektiv statsförvaltning och väl fungerande myndigheter. Det målet arbetar vi för dagligen. Skattebetalarnas pengar måste användas på bästa sätt. Däremot är Sverige inte betjänt av ogenomtänkta (S)-förslag som riskerar att motverka sitt syfte.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Svar till Carina Ohlsson (S) den 17 januari

Carina Ohlsson (S) skriver om (S)-förslaget att spara 10 miljarder på Sveriges myndigheter. Detta förslag slår in öppna dörrar och riskerar att få indirekt negativa konsekvenser för en väl fungerande statsförvaltning. Och direkta negativa konsekvenser för de soldater, poliser, reparatörer, arbetsförmedlare, lokförare med mera som blir av med jobbet. Försvarsmakten, som är Sveriges största myndighet och som kommer att påverkas, bedriver redan idag ett omfattande effektiviseringsarbete. Att lägga ytterligare effektiviseringskrav på försvaret skulle kunna innebära att 3 600 anställda kan behöva sägas upp. Det är nästan exakt det antalet som är försvarsanställda idag i Skaraborg.

Att effektivisera statsförvaltningen är en viktig uppgift och något som alliansregeringen regelbundet jobbar med. Myndigheterna har tydliga krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet och sedan alliansregeringen tillträdde har antalet statliga myndigheter minskat från 468 till 372. Ytterligare besparingskrav på myndigheterna skulle kunna riskera att verksamheten och rättssäkerheten skulle bli lidande.

Försvarsmakten genomgår just nu en stor reform som syftar till att skapa ett mer modernt och ändamålsenligt försvar och ytterst stärka Sveriges försvarsförmåga. En del i den reformen är effektiviseringar av verksamheten. Speciellt försvarslogistiken är ett område som nu genomgår en omfattande förändring som påverkar 1 500 medarbetare. Effektiviseringen av försvarslogistiken skapar resurser som kan läggas på försvarets kärnverksamhet –förbanden.

(S)-förslaget om ytterligare ! effektiviseringar och förändringar i de långsiktiga förutsättningarna för Försvarsmakten skulle få direkt negativa konsekvenser för Sveriges försvar. Eller är det antalet poliser som har ökat de senaste åren som (S) vill dra ner på? Anser (S) i Skaraborg att det finns för många poliser? Eller är det för många som jobbar med rehabilitering och att minska utanförskap på Försäkringskassan? Eller skall det bli färre arbetsförmedlare så att färre hjälper unga till arbete? Var avser Carina Ohlsson (S) dra ner på för att leva upp till sina besparingar på 10 miljarder?

Förslaget skulle även få långtgående konsekvenser för andra stora myndigheter som Försäkringskassan, Polisen och Arbetsförmedlingen.

Alliansregeringen vill att Sverige ska ha en effektiv statsförvaltning och väl fungerande myndigheter. Det målet arbetar vi för dagligen. Skattebetalarnas pengar måste användas på bästa sätt. Däremot är Sverige inte betjänt av ogenomtänkta (S)-förslag som riskerar att motverka sitt syfte.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.