14 jan 2014 06:00

23 jan 2015 14:30

Alliansen antar kunskapsutmaningen i Skaraborg

:

Skola. Alliansregeringen satsar på kunskap för att höja svenska elevers kunskapsresultat. Sverige och Skaraborg ska ha en kunskapsskola som rustar varje elev, oavsett bakgrund, för såväl livet som för arbetsmarknaden. Därför föreslår vi tre åtgärder för att stärka svensk skola. 10-årig grundskola, obligatorisk sommarskola och förlängd skolplikt för de som inte är behöriga till gymnasiet efter årskurs nio.

Redan 2000 stod det klart att svensk skola behövde stärkas. Tyvärr stod en passiv socialdemokratisk regeringen och titta på när kunskapsresultaten sjönk under ytterligare 6 år. Därför påbörjade alliansregeringen ett stort förändringsarbete av svensk skola 2006 som fem år senare resulterade i de största reformerna av svensk skola sedan folkskolan infördes 1842. Vi har bland annat infört en ny läroplan, ny skollag, karriärtjänster för lärare och en ny lärarutbildning. Enligt regeringens utvärdering av reformerna kommer det ta 5-10 år innan de börjar få effekt. Det finns dock åtgärder som vi redan nu genomför eller kommer att genomföra för att stärka svensk skola.

Lärarna spelar en avgörande roll för elevernas kunskapsresultat. Alliansregeringen vill ha en skola där ambitiösa lärare belönas, och ges en möjlighet att göra karriär, där läraryrket blir ett attraktivt val. I Skaraborg har Alliansregeringen gjort rejäla satsningar för att stärka läraryrket. Skaraborgs elever har fått över 100 nya förstelärare som brinner för undervisning och som ska hjälpa till att stärka pedagogiken och lärandet i Skaraborgs skolvärld.

Tillsammans föreslår alliansen ytterligare tre åtgärder för att stärka svensk skola. Vi vill ha förlänga skolplikten med skolstart från sex års ålder istället för vid sju. Detta skulle ge en obligatorisk skolplikt på tio år, istället för nio som idag. Vi föreslår även obligatorisk sommarskola från årskurs 6 för att de som inte når målen ska få möjlighet att läsa in kunskapsluckorna under sommaren. Dessutom vill vi förlänga skolplikten för de som inte är behöriga för gymnasiet efter årskurs 9.

Alliansen presenterar gemensamma förslag som väljarna kan ta ställning till i god tid innan valet. Mot detta står fyra oppositionspartier utan gemensamma svar eller en gemensam politik. Alliansen vill fortsätta ta ansvar för att stärka kunskapslinjen i svensk skola.

Tomas Tobè (M)

riksdagsledamot tillika ordförande Utbildningsutskottet

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Redan 2000 stod det klart att svensk skola behövde stärkas. Tyvärr stod en passiv socialdemokratisk regeringen och titta på när kunskapsresultaten sjönk under ytterligare 6 år. Därför påbörjade alliansregeringen ett stort förändringsarbete av svensk skola 2006 som fem år senare resulterade i de största reformerna av svensk skola sedan folkskolan infördes 1842. Vi har bland annat infört en ny läroplan, ny skollag, karriärtjänster för lärare och en ny lärarutbildning. Enligt regeringens utvärdering av reformerna kommer det ta 5-10 år innan de börjar få effekt. Det finns dock åtgärder som vi redan nu genomför eller kommer att genomföra för att stärka svensk skola.

Lärarna spelar en avgörande roll för elevernas kunskapsresultat. Alliansregeringen vill ha en skola där ambitiösa lärare belönas, och ges en möjlighet att göra karriär, där läraryrket blir ett attraktivt val. I Skaraborg har Alliansregeringen gjort rejäla satsningar för att stärka läraryrket. Skaraborgs elever har fått över 100 nya förstelärare som brinner för undervisning och som ska hjälpa till att stärka pedagogiken och lärandet i Skaraborgs skolvärld.

Tillsammans föreslår alliansen ytterligare tre åtgärder för att stärka svensk skola. Vi vill ha förlänga skolplikten med skolstart från sex års ålder istället för vid sju. Detta skulle ge en obligatorisk skolplikt på tio år, istället för nio som idag. Vi föreslår även obligatorisk sommarskola från årskurs 6 för att de som inte når målen ska få möjlighet att läsa in kunskapsluckorna under sommaren. Dessutom vill vi förlänga skolplikten för de som inte är behöriga för gymnasiet efter årskurs 9.

Alliansen presenterar gemensamma förslag som väljarna kan ta ställning till i god tid innan valet. Mot detta står fyra oppositionspartier utan gemensamma svar eller en gemensam politik. Alliansen vill fortsätta ta ansvar för att stärka kunskapslinjen i svensk skola.

Tomas Tobè (M)

riksdagsledamot tillika ordförande Utbildningsutskottet

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.