11 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Vi måste satsa på de unga och arbetslösa

Debatt:

Arbetsmarknad. Att kunna flytta hemifrån vid 25 års ålder är långtifrån självklart längre. Nästan var fjärde ung vuxen tvingas bo kvar hemma medan lika många flyttar runt mellan osäkra hyreskontrakt. Det värsta är att utvecklingen går åt fel håll, massarbetslösheten har bitit sig fast och bostadsbristen ökar samtidigt som hyrorna på andrahandsmarknaden aktivt drivs upp. Idag hänvisas dessutom många, speciellt de unga, till tillfälliga jobb och/eller jobb via bemanningsföretag.

Korttidsvikariat staplas på varandra så till den grad att till och med EU hotar att dra Sverige inför domstol. Många tvingas leva i extrem ekonomisk otrygghet när de hänvisas till mer eller mindre sporadiska inkomster från timanställningar än här, än där. Det är naturligtvis bättre än att inte ha något jobb alls, men ger inte den trygghet som ett fast jobb ger och som i många fall är en förutsättning för att kunna etablera sig i vuxenlivet, skaffa eget boende.

Vänsterpartiet har länge varit kritiskt till att alltför lite görs för att hjälpa fler i arbete. Vi menar att vi inte har råd, vare sig samhällsekonomiskt eller mänskligt, med dagens massarbetslöshet. Alliansens tafatta försök med halverad arbetsgivaravgift för ungdomar och sänkt krogmoms kostar staten sanslösa 22 miljarder kronor årligen! Åtgärder som har visat sig vara statistiskt så gott som helt verkningslösa. De pengarna kan rätt använda uträtta mirakel!

Tidiga insatser hos Arbetsförmedlingen är avgörande. Kvalificerat stöd i ett tidigt skede absolut nödvändigt. Ändå tvingas Arbetsförmedlingen mest ägna sig åt byråkrati och tvingas att lägga ut delar av sin kärnverksamhet på mer eller mindre seriösa externa företag. Samtidigt har Arbetsförmedlingen med Alliansen vid rodret, mellan 2007-2012, skickat tillbaka otroliga 18 miljarder kronor till staten i outnyttjade resurser! Pengar som var avsedda att hjälpa de arbetslösa. Sanslöst! Vi måste investera i våra unga och arbetslösa! Satsning på utbildningar är ett måste! De arbetssökande ska få de kunskaper de behöver genom fler arbetsmarknadsutbildningsplatser och andra fokuserade satsningar. Alla måste få möjlighet till kompetensutveckling och vid behov kunna ställa om sin yrkeskarriär helt eller delvis.

Samtidigt som vi har en massiv arbetslöshet och dålig matchning på arbetsmarknaden så finns det ett flertal bristyrken där man ropar efter folk, så ska det inte behöva vara! Alla tjänar på att låta de arbetslösa utbilda sig till bristyrken. Vi står även inför en generationsväxling inom flera sektorer av arbetsmarknaden, inte minst inom den gemensamma sektorn. Varför inte låta de många arbetslösa med naturvetenskaplig bakgrund gå en kompletterande utbildning till lärare eller biomedicinsk analytiker till exempel? Inom vårdsektorn kan utbildningsvikariat för unga med rätt yrkesutbildning vara en väg in i jobb. Inom hantverksyrken kan lärlingsplatser vara det som behövs.

För långtidsarbetslösa ungdomar har Vänsterpartiet föreslagit en ny sorts anställning, övergångsjobb. Det är subventionerade anställningar med avtalsenliga löner som ger möjlighet till praktisk erfarenhet och därmed en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Lokala satsningar och projekt där flera aktörer kan medverka och samarbeta är viktiga, men det krävs statliga medel även till sådana lokala initiativ. En stark lokal förankring stärker bygden och dess utveckling och underlättar för såväl lokala arbetsgivare liksom de arbetssökande, som därmed får en kortare väg ut i arbetslivet på flera sätt. Fas 3 är en misslyckad åtgärd som snarast måste fasas ut och ersättas med konstruktiva insatser. Idag fungerar Fas 3 som en slutstation, utan några som helst avgångar vilket statistiken också visar. Det är inte ett värdigt sätt att behandla människor som vill ha ett arbete och klara sin egen försörjning. Dagens arbetsmarknadspolitik behöver reformeras i grunden för att kunna erbjuda de arbetssökande utvecklingsmöjligheter och genvägar ut i arbetslivet istället för en enkelbiljett till Fas 3. Framtidens arbetsmarknad innebär ökad rörlighet och flexibilitet både geografiskt och karriärmässigt vilket ställer helt nya krav både på de arbetssökande och Arbetsförmedlingen, liksom bostadsmarknaden. Vi måste satsa på våra unga och arbetslösa, bygga för framtiden, det är den klokaste framtidsinvestering vi kan göra arbetsmarknadspolitiskt.

Mika Schroderus, Vänsterpartiet Mariestad

Korttidsvikariat staplas på varandra så till den grad att till och med EU hotar att dra Sverige inför domstol. Många tvingas leva i extrem ekonomisk otrygghet när de hänvisas till mer eller mindre sporadiska inkomster från timanställningar än här, än där. Det är naturligtvis bättre än att inte ha något jobb alls, men ger inte den trygghet som ett fast jobb ger och som i många fall är en förutsättning för att kunna etablera sig i vuxenlivet, skaffa eget boende.

Vänsterpartiet har länge varit kritiskt till att alltför lite görs för att hjälpa fler i arbete. Vi menar att vi inte har råd, vare sig samhällsekonomiskt eller mänskligt, med dagens massarbetslöshet. Alliansens tafatta försök med halverad arbetsgivaravgift för ungdomar och sänkt krogmoms kostar staten sanslösa 22 miljarder kronor årligen! Åtgärder som har visat sig vara statistiskt så gott som helt verkningslösa. De pengarna kan rätt använda uträtta mirakel!

Tidiga insatser hos Arbetsförmedlingen är avgörande. Kvalificerat stöd i ett tidigt skede absolut nödvändigt. Ändå tvingas Arbetsförmedlingen mest ägna sig åt byråkrati och tvingas att lägga ut delar av sin kärnverksamhet på mer eller mindre seriösa externa företag. Samtidigt har Arbetsförmedlingen med Alliansen vid rodret, mellan 2007-2012, skickat tillbaka otroliga 18 miljarder kronor till staten i outnyttjade resurser! Pengar som var avsedda att hjälpa de arbetslösa. Sanslöst! Vi måste investera i våra unga och arbetslösa! Satsning på utbildningar är ett måste! De arbetssökande ska få de kunskaper de behöver genom fler arbetsmarknadsutbildningsplatser och andra fokuserade satsningar. Alla måste få möjlighet till kompetensutveckling och vid behov kunna ställa om sin yrkeskarriär helt eller delvis.

Samtidigt som vi har en massiv arbetslöshet och dålig matchning på arbetsmarknaden så finns det ett flertal bristyrken där man ropar efter folk, så ska det inte behöva vara! Alla tjänar på att låta de arbetslösa utbilda sig till bristyrken. Vi står även inför en generationsväxling inom flera sektorer av arbetsmarknaden, inte minst inom den gemensamma sektorn. Varför inte låta de många arbetslösa med naturvetenskaplig bakgrund gå en kompletterande utbildning till lärare eller biomedicinsk analytiker till exempel? Inom vårdsektorn kan utbildningsvikariat för unga med rätt yrkesutbildning vara en väg in i jobb. Inom hantverksyrken kan lärlingsplatser vara det som behövs.

För långtidsarbetslösa ungdomar har Vänsterpartiet föreslagit en ny sorts anställning, övergångsjobb. Det är subventionerade anställningar med avtalsenliga löner som ger möjlighet till praktisk erfarenhet och därmed en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Lokala satsningar och projekt där flera aktörer kan medverka och samarbeta är viktiga, men det krävs statliga medel även till sådana lokala initiativ. En stark lokal förankring stärker bygden och dess utveckling och underlättar för såväl lokala arbetsgivare liksom de arbetssökande, som därmed får en kortare väg ut i arbetslivet på flera sätt. Fas 3 är en misslyckad åtgärd som snarast måste fasas ut och ersättas med konstruktiva insatser. Idag fungerar Fas 3 som en slutstation, utan några som helst avgångar vilket statistiken också visar. Det är inte ett värdigt sätt att behandla människor som vill ha ett arbete och klara sin egen försörjning. Dagens arbetsmarknadspolitik behöver reformeras i grunden för att kunna erbjuda de arbetssökande utvecklingsmöjligheter och genvägar ut i arbetslivet istället för en enkelbiljett till Fas 3. Framtidens arbetsmarknad innebär ökad rörlighet och flexibilitet både geografiskt och karriärmässigt vilket ställer helt nya krav både på de arbetssökande och Arbetsförmedlingen, liksom bostadsmarknaden. Vi måste satsa på våra unga och arbetslösa, bygga för framtiden, det är den klokaste framtidsinvestering vi kan göra arbetsmarknadspolitiskt.

Mika Schroderus, Vänsterpartiet Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.