09 jan 2014 06:00

23 jan 2015 14:30

Västtrafik nedmonterar landsbygdens resande

Debatt:

Kinnekullebanan. Rune Skogsberg (C) har bland annat i Radio Skaraborg framfört synpunkter på hur stoppet av tågavgångarna på Kinnekullebanans norra del, från Mariestad – Örebro gått till.
Bra där! Jag vill lyfta upp tre faktapunkter att resonera kring.

Vill lyfta upp tre fakta att resonera kring:

1. Västtrafik har förklarat att man inte har tåg så det räcker !

2. Västtrafik hade redan tagit bort 40% av avgångarna i nya tidtabellen !

3. Västtrafiks allmänna målsättning med trefalt ökning av resenärer gör oss till förlorare !

Några reflektioner:

1. Redan i dialogsamtalen vintern-våren 2013 förklarade Västtrafik att det inte fanns tåg tillräckligt för att köra på norra bandelen i samma utsträckning som tidigare. Att det överhuvudtaget var trafik kan alla tacka de 35 år unga Y1-tågen som egentligen skulle ställts av. Det är ju bara tåg som går på bränsle som kan köras på banan eftersom den inte är elektrifierad.

2. I tidtabellen from 14 december hade Västtrafik tagit bort en rad avgångar och gjort norra Kinnekullebanan i princip tågfri mellan klockan 09.00 – 14.00.

Västtrafik har under ärendets gång presenterat tre olika förklaringar.

Först sades att resandeunderlaget var dåligt, men det var tyvärr ren och skär bluff, vilket påvisades. Sedan sades att det bero just på brist på tåg. Och nu senast att det inte fanns plats för regionala tåg på Västra stambanans norra del, på grund av att det går så många tåg. I verkligheten går det upp till 15 gånger fler tåg per dygn på sträckan mellan Alingsås och Göteborg.

3. Det finns ett beslut i regionen och Västtrafiks styrelse att öka antalet resenärer trefaldigt. Flest potentiella resenärer finns i stor-Göteborg och det är där resurserna skall läggas. Det står också skrivit i beslutet. Det gör alltså oss på landsbygden till förlorare per automatik.

Nu hade vi kunnat bli vinnare istället om man gjort ett litet tillägg – öka antalet resenärer utifrån varje linjes och områdes lokala förutsättningar. Då hade vi inte jämförts med stor-Göteborg och hade haft en chans att få en okej kollektivtrafik.

Noterar också:

* att i denna fråga har den politiska ledningen, s+v+mp, stoppat öronen fulla av öronproppar.

* att jag långpendlade under sex år fram till år 2004 mellan Hova och Göteborg. Då fanns det tio (!) avgångar fler per dag än idag med tåg och buss.

Det är en minoritet som idag använder bussen och tågen i våra bygder, så på så sätt är kollektivtrafiken en för många ointressant fråga. Men vet någon en levande åretrunt-bygd utan fungerande kollektivtrafik ?

Med vänlig hälsning

Ulf Sandberg

Obotlig landsbygdsoptimist

oooVästtrafik har för få tåg som kan köra på Kinnekullebanan. De 35 år gamla Y1-tågen skulle egentligen ställts av för länge sedan.

Vill lyfta upp tre fakta att resonera kring:

1. Västtrafik har förklarat att man inte har tåg så det räcker !

2. Västtrafik hade redan tagit bort 40% av avgångarna i nya tidtabellen !

3. Västtrafiks allmänna målsättning med trefalt ökning av resenärer gör oss till förlorare !

Några reflektioner:

1. Redan i dialogsamtalen vintern-våren 2013 förklarade Västtrafik att det inte fanns tåg tillräckligt för att köra på norra bandelen i samma utsträckning som tidigare. Att det överhuvudtaget var trafik kan alla tacka de 35 år unga Y1-tågen som egentligen skulle ställts av. Det är ju bara tåg som går på bränsle som kan köras på banan eftersom den inte är elektrifierad.

2. I tidtabellen from 14 december hade Västtrafik tagit bort en rad avgångar och gjort norra Kinnekullebanan i princip tågfri mellan klockan 09.00 – 14.00.

Västtrafik har under ärendets gång presenterat tre olika förklaringar.

Först sades att resandeunderlaget var dåligt, men det var tyvärr ren och skär bluff, vilket påvisades. Sedan sades att det bero just på brist på tåg. Och nu senast att det inte fanns plats för regionala tåg på Västra stambanans norra del, på grund av att det går så många tåg. I verkligheten går det upp till 15 gånger fler tåg per dygn på sträckan mellan Alingsås och Göteborg.

3. Det finns ett beslut i regionen och Västtrafiks styrelse att öka antalet resenärer trefaldigt. Flest potentiella resenärer finns i stor-Göteborg och det är där resurserna skall läggas. Det står också skrivit i beslutet. Det gör alltså oss på landsbygden till förlorare per automatik.

Nu hade vi kunnat bli vinnare istället om man gjort ett litet tillägg – öka antalet resenärer utifrån varje linjes och områdes lokala förutsättningar. Då hade vi inte jämförts med stor-Göteborg och hade haft en chans att få en okej kollektivtrafik.

Noterar också:

* att i denna fråga har den politiska ledningen, s+v+mp, stoppat öronen fulla av öronproppar.

* att jag långpendlade under sex år fram till år 2004 mellan Hova och Göteborg. Då fanns det tio (!) avgångar fler per dag än idag med tåg och buss.

Det är en minoritet som idag använder bussen och tågen i våra bygder, så på så sätt är kollektivtrafiken en för många ointressant fråga. Men vet någon en levande åretrunt-bygd utan fungerande kollektivtrafik ?

Med vänlig hälsning

Ulf Sandberg

Obotlig landsbygdsoptimist

oooVästtrafik har för få tåg som kan köra på Kinnekullebanan. De 35 år gamla Y1-tågen skulle egentligen ställts av för länge sedan.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.