08 jan 2014 06:00

23 jan 2015 14:30

Långa väntetider på akutmottagningarna i Västra Götaland

Debatt:

Sjukvård. Nyligen publicerade Socialstyrelsen en kartläggning av väntetiderna på de svenska akutmottagningarna. Väntetiderna på akutmottagningarna blir allt längre och skillnaderna är kraftiga. Inte helt överraskande befinner sig flera av Västra Götalandsregionens akutmottagningar i botten –Sahlgrenska Universitetssjukhuset har t ex längst väntetider i hela landet.

I Skaraborg är läget bättre. Tiden till att patienten får träffa en läkare har inte ökat nämnvärt sedan mätningen 2010. På akutmottagningen i Lidköping får patienten vänta 44 minuter för att få träffa en läkare och i Skövde 59 minuter. Detta är emellertid medianvärden vilket innebär att det finns de som tvingas vänta längre än så. Sjukhusen i Lidköping och Skövde är också de som har kortast total vistelsetid av sjukhusen i Västra Götaland.

De långa väntetiderna vid flera av regionens sjukhus får inte skyllas på personalen som dagligen kämpar i verksamheten. Ansvaret ligger hos socialdemokraterna med samarbetspartier som inte ger personalen de verktyg och de resurser som krävs.

I Västra Götalandsregionen finns ett uppdrag om att korta väntetiderna i akutsjukvården. Detta beslut är fattat i bred politisk enighet. Men trots att sjukhusen är långt ifrån att klara målet har inga ytterligare initiativ tagits eller pengar anslagits från den rödgröna regionledningen för att förbättra situationen.

Resurserna och lösningarna finns om man prioriterar rätt. Vi moderater har tillsammans med övriga Allianspartier lagt fram en mängd konkreta förslag för att stärka upp akutsjukvården både genom insatser på såväl själva akutmottagningarna som i andra delar av sjukvården. Det behövs välfungerande primärvård, fler erfarna läkare på akutmottagningarna och fler vägar in till sjukhuset. För att komma tillrätta med problemen och korta väntetiderna på akutmottagningarna krävs insatser och då måste sjukvården prioriteras framför annat.

Gunilla Levén (M)

Oppositionsråd

Västra Götalandsregionen

I Skaraborg är läget bättre. Tiden till att patienten får träffa en läkare har inte ökat nämnvärt sedan mätningen 2010. På akutmottagningen i Lidköping får patienten vänta 44 minuter för att få träffa en läkare och i Skövde 59 minuter. Detta är emellertid medianvärden vilket innebär att det finns de som tvingas vänta längre än så. Sjukhusen i Lidköping och Skövde är också de som har kortast total vistelsetid av sjukhusen i Västra Götaland.

De långa väntetiderna vid flera av regionens sjukhus får inte skyllas på personalen som dagligen kämpar i verksamheten. Ansvaret ligger hos socialdemokraterna med samarbetspartier som inte ger personalen de verktyg och de resurser som krävs.

I Västra Götalandsregionen finns ett uppdrag om att korta väntetiderna i akutsjukvården. Detta beslut är fattat i bred politisk enighet. Men trots att sjukhusen är långt ifrån att klara målet har inga ytterligare initiativ tagits eller pengar anslagits från den rödgröna regionledningen för att förbättra situationen.

Resurserna och lösningarna finns om man prioriterar rätt. Vi moderater har tillsammans med övriga Allianspartier lagt fram en mängd konkreta förslag för att stärka upp akutsjukvården både genom insatser på såväl själva akutmottagningarna som i andra delar av sjukvården. Det behövs välfungerande primärvård, fler erfarna läkare på akutmottagningarna och fler vägar in till sjukhuset. För att komma tillrätta med problemen och korta väntetiderna på akutmottagningarna krävs insatser och då måste sjukvården prioriteras framför annat.

Gunilla Levén (M)

Oppositionsråd

Västra Götalandsregionen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.