07 jan 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Åtgärdar eftersatt underhåll

Debatt:

Fastigheter. När Alliansen (M, Fp, C, Kd, Map) övertog styret i Mariestad i Maj 2012 övertog vi även ett antal surdegar. En av de största surdegarna var underhållet på kommunens fastigheter. Genom åren har man inte underhållit fastigheterna i kommunen och nu finns ett eftersatt underhållsbehov på dryga 137 miljoner. Tidigare majoriteter har valt att prioritera bort fastighetsunderhållet och valt att lägga pengarna på något annat.

Underhållsnivån har varit så låg att det inneburit att fastigheterna sjunkit i värde varje år. Okunskap eller omedvetenhet låter jag vara osagt, men det är inte ansvarstagande och god ekonomisk hushållning att ha så lågt fastighetsunderhåll. Det vi gör nu i alliansen är att vi tar fram underhållspengar och kopplar detta till energisparåtgärder. Vi kommer inom kort presentera ett långsiktigt åtgärdspaket för kommunens fastighetsbestånd, eftersom denna majoritet tänker tar ansvar för kommunens fastigheter. Inom tre till fem år ska vi satsa stora pengar för att råda bot på den förstörelse som varit tidigare.

När vi gått igenom kommunens fastighetsbestånd skapar vi en prioriteringslista och ett åtgärdspaket. Detta kommer att skapa arbetstillfällen för lokala företag och bättre arbetsmiljö/skolmiljö för de som vistas i kommunens byggnader. Renoveringen kommer till stora delar finansieras genom energibesparingsåtgärder. Genom att byta ut ventilation, fönster, belysning, tilläggsisolera och sätta sadeltak med mera kommer detta generera betydligt lägre driftkostnader över tid. Genom att använda detta överskott och återinvestera dessa pengar i fastighetsunderhåll skapar vi ett ekonomiskt utrymme för att genomföra detta underhållspaket vilket gör att fastigheterna kommer att ökar i värde igen.

Självklart kommer det bli något högre driftkostnad, men på lång sikt är detta det mest ekonomiska. Vi måste börja sköta fastigheterna som en privat fastighetsägare gör. Vi i alliansen tänker långsiktigt, energismart och tar ansvar. Den kritik som nu riktas mot kommunen gällande Vänershofshallen beror tyvärr på att tidigare majoriteter inte prioriterat fastighetsunderhållet. En opartisk och oberoende utredning genomförs nu för Vänershofshallen.

Till P O Höglund som framfört kritik mot mig, undrar jag om förfallet av Vänershofshallen är en nyhet? Förfallet har pågått i minst 20 år. Långt innan jag blev politisk aktivt. Har du P O aldrig reagerat över fastighetsskicket tidigare genom åren?

När jag gick i skolan i slutet av 80-talet tyckte jag att hallen var sunkig. Vad har hänt på 25 år? Inte mycket i fastighetsunderhåll, utan hallen har bara stått och låtits förfalla. Att anklaga de tjänstemän och politiker som styr nu för underhållet är magstarkt. Vårt ansvar är för samtliga lokaler och det ansvaret tar vi nu. Det är många tidigare politiker som suttit i majoritet i kommunfullmäktige i Mariestad som borde skämmas för Vänershofshallen och fastighetsunderhållet i kommunen.

Det är Alliansen som under den korta tid vi styrt visat hur en kommun ska skötas exempelvis genom projekten: Stockholmsvägen, Marieholmskolan, Mariaskolan, Hamnen och Gärdesparken .

Det går att göra samma liknelse inom skola och fastighetsunderhåll. I våras fick vi en rapport av skolinspektionen. Vi tog till oss rapporten och kopplade den direkt till en åtgärdslista. Nu har vi en kort åtgärdslista och vi jobbar med rapporten för att långsikt höja kvaliten i skolan. Till skillnad mot den rapport som förra majoriteten fick 2007-2008 som inte kopplades till en åtgärdsplan utan de ryckte på axlarna och vägrade att lyssna på skolinspektionen.

Vi jobbar mer långsiktigt än vad som gjorts tidigare. Detta arbetssätt borde ha påbörjats för länge sedan. Men vi kan inte påverka det som varit utan endast vad vi gör i framtiden. I denna infekterade fråga skall vi inte glömma att vi byggt en kombihall med två stycken fullmåttsplaner vid Vadsbo för 22,5 miljoner helt enligt idrottsalliansens prioriteringslista för att ersätta en yta vid Vänershofshallen. Nu väntar vi alla på den opartiska och oberoende utredningen av Vänershofshallen. Fram till dess kommer vi i majoriteten jobba vidare med renoveringspaketet för samtliga kommunens fastigheter för att komma i kapp med det eftersatta underhållsbehov som skapas av tidigare majoriteter.

Vi gör skillnad och jobbar strategiskt och långsiktigt.

Johan Abrahamsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Underhållsnivån har varit så låg att det inneburit att fastigheterna sjunkit i värde varje år. Okunskap eller omedvetenhet låter jag vara osagt, men det är inte ansvarstagande och god ekonomisk hushållning att ha så lågt fastighetsunderhåll. Det vi gör nu i alliansen är att vi tar fram underhållspengar och kopplar detta till energisparåtgärder. Vi kommer inom kort presentera ett långsiktigt åtgärdspaket för kommunens fastighetsbestånd, eftersom denna majoritet tänker tar ansvar för kommunens fastigheter. Inom tre till fem år ska vi satsa stora pengar för att råda bot på den förstörelse som varit tidigare.

När vi gått igenom kommunens fastighetsbestånd skapar vi en prioriteringslista och ett åtgärdspaket. Detta kommer att skapa arbetstillfällen för lokala företag och bättre arbetsmiljö/skolmiljö för de som vistas i kommunens byggnader. Renoveringen kommer till stora delar finansieras genom energibesparingsåtgärder. Genom att byta ut ventilation, fönster, belysning, tilläggsisolera och sätta sadeltak med mera kommer detta generera betydligt lägre driftkostnader över tid. Genom att använda detta överskott och återinvestera dessa pengar i fastighetsunderhåll skapar vi ett ekonomiskt utrymme för att genomföra detta underhållspaket vilket gör att fastigheterna kommer att ökar i värde igen.

Självklart kommer det bli något högre driftkostnad, men på lång sikt är detta det mest ekonomiska. Vi måste börja sköta fastigheterna som en privat fastighetsägare gör. Vi i alliansen tänker långsiktigt, energismart och tar ansvar. Den kritik som nu riktas mot kommunen gällande Vänershofshallen beror tyvärr på att tidigare majoriteter inte prioriterat fastighetsunderhållet. En opartisk och oberoende utredning genomförs nu för Vänershofshallen.

Till P O Höglund som framfört kritik mot mig, undrar jag om förfallet av Vänershofshallen är en nyhet? Förfallet har pågått i minst 20 år. Långt innan jag blev politisk aktivt. Har du P O aldrig reagerat över fastighetsskicket tidigare genom åren?

När jag gick i skolan i slutet av 80-talet tyckte jag att hallen var sunkig. Vad har hänt på 25 år? Inte mycket i fastighetsunderhåll, utan hallen har bara stått och låtits förfalla. Att anklaga de tjänstemän och politiker som styr nu för underhållet är magstarkt. Vårt ansvar är för samtliga lokaler och det ansvaret tar vi nu. Det är många tidigare politiker som suttit i majoritet i kommunfullmäktige i Mariestad som borde skämmas för Vänershofshallen och fastighetsunderhållet i kommunen.

Det är Alliansen som under den korta tid vi styrt visat hur en kommun ska skötas exempelvis genom projekten: Stockholmsvägen, Marieholmskolan, Mariaskolan, Hamnen och Gärdesparken .

Det går att göra samma liknelse inom skola och fastighetsunderhåll. I våras fick vi en rapport av skolinspektionen. Vi tog till oss rapporten och kopplade den direkt till en åtgärdslista. Nu har vi en kort åtgärdslista och vi jobbar med rapporten för att långsikt höja kvaliten i skolan. Till skillnad mot den rapport som förra majoriteten fick 2007-2008 som inte kopplades till en åtgärdsplan utan de ryckte på axlarna och vägrade att lyssna på skolinspektionen.

Vi jobbar mer långsiktigt än vad som gjorts tidigare. Detta arbetssätt borde ha påbörjats för länge sedan. Men vi kan inte påverka det som varit utan endast vad vi gör i framtiden. I denna infekterade fråga skall vi inte glömma att vi byggt en kombihall med två stycken fullmåttsplaner vid Vadsbo för 22,5 miljoner helt enligt idrottsalliansens prioriteringslista för att ersätta en yta vid Vänershofshallen. Nu väntar vi alla på den opartiska och oberoende utredningen av Vänershofshallen. Fram till dess kommer vi i majoriteten jobba vidare med renoveringspaketet för samtliga kommunens fastigheter för att komma i kapp med det eftersatta underhållsbehov som skapas av tidigare majoriteter.

Vi gör skillnad och jobbar strategiskt och långsiktigt.

Johan Abrahamsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.