28 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

Järnvägen värd att satsa på

:

Nu är jul- och nyårstider, ett par av Sveriges största trafikhelger. Tidningarna brukar vid den här tiden på året rapportera om den nattsvarta trafiken med omkomna och skadade. Men även på andra sätt kommer jul- och nyårshelgerna att innebära störningar i trafiken. Många kommer att ge sig ut på vägarna, med trängsel som följd. Många kommer att vara extra beroende av att tågen går i tid.

Tyvärr visar statistiken att vi är långt ifrån en rimlig situation för tågtrafiken. Eftersatt underhåll och bristande nyinvesteringar under en längre tid har gjort att driftsäkerheten och punktligheten försämrats kraftigt. Även brist på samordning mellan järnvägssystemets olika aktörer har bidragit till problemen. Här är det tydligt att avregleringen av järnvägsmarknaden inte i alla delar har fungerat.

Enligt Trafikverkets nationella plan från i juni kommer järnvägen fortsätta att försämras. Efter sju år med borgerlig regering har järnvägen fortfarande det värsta framför sig. Inom underhållssektorn har 735 personer varslats om uppsägning samtidigt som Riksrevisionen pekar på att de urspårningsfarliga felen ökat med 180 procent de senaste åren. Den försämrade järnvägstrafiken drabbar främst de företag som är beroende av järnvägen för sin export och alla de hundratusentals människor som är beroende av järnvägen för att komma till jobbet, men naturligtvis även dem som åker hem till släktingar över jul och nyår.

För att möta framtidens behov av transporter krävs en fungerande infrastruktur. Det vet vi socialdemokrater. Därför lägger vi 46 miljarder mer än regeringen för investeringar i infrastruktur under planperioden. För att få tågen att gå i tid vill vi socialdemokrater genomföra en storsatsning på järnvägsunderhåll under 2014. Vi anslår 686 miljoner kronor i vårt budgetförslag till detta. Det innebär att förbättringar av järnvägen kan tidigareläggas för att få tågen att gå i tid. Det handlar om att öka takten på att byta ut kontaktledningar och räls. Därmed skulle järnvägssystemet åter kunna fungera för den kapacitet det en gång designades för. Med tanke på att Sverige har omkring åtta procents arbetslöshet är detta också en åtgärd för att få fler i arbete.

När regeringen väljer att sänka skatten så väljer vi socialdemokrater istället att satsa på sådant som bygger Sverige starkt för framtiden. Att hela landet kan hålla ihop och fungera är grundläggande. Att få tågen att fungera är därför en viktig investering för framtiden. Därför är vi framtidspartiet i svensk politik.

Anders Ygeman (S)

Ordf. riksdagens trafikutskott

Monica Green (S)

Riksdagsledamot

Skaraborg

Tyvärr visar statistiken att vi är långt ifrån en rimlig situation för tågtrafiken. Eftersatt underhåll och bristande nyinvesteringar under en längre tid har gjort att driftsäkerheten och punktligheten försämrats kraftigt. Även brist på samordning mellan järnvägssystemets olika aktörer har bidragit till problemen. Här är det tydligt att avregleringen av järnvägsmarknaden inte i alla delar har fungerat.

Enligt Trafikverkets nationella plan från i juni kommer järnvägen fortsätta att försämras. Efter sju år med borgerlig regering har järnvägen fortfarande det värsta framför sig. Inom underhållssektorn har 735 personer varslats om uppsägning samtidigt som Riksrevisionen pekar på att de urspårningsfarliga felen ökat med 180 procent de senaste åren. Den försämrade järnvägstrafiken drabbar främst de företag som är beroende av järnvägen för sin export och alla de hundratusentals människor som är beroende av järnvägen för att komma till jobbet, men naturligtvis även dem som åker hem till släktingar över jul och nyår.

För att möta framtidens behov av transporter krävs en fungerande infrastruktur. Det vet vi socialdemokrater. Därför lägger vi 46 miljarder mer än regeringen för investeringar i infrastruktur under planperioden. För att få tågen att gå i tid vill vi socialdemokrater genomföra en storsatsning på järnvägsunderhåll under 2014. Vi anslår 686 miljoner kronor i vårt budgetförslag till detta. Det innebär att förbättringar av järnvägen kan tidigareläggas för att få tågen att gå i tid. Det handlar om att öka takten på att byta ut kontaktledningar och räls. Därmed skulle järnvägssystemet åter kunna fungera för den kapacitet det en gång designades för. Med tanke på att Sverige har omkring åtta procents arbetslöshet är detta också en åtgärd för att få fler i arbete.

När regeringen väljer att sänka skatten så väljer vi socialdemokrater istället att satsa på sådant som bygger Sverige starkt för framtiden. Att hela landet kan hålla ihop och fungera är grundläggande. Att få tågen att fungera är därför en viktig investering för framtiden. Därför är vi framtidspartiet i svensk politik.

Anders Ygeman (S)

Ordf. riksdagens trafikutskott

Monica Green (S)

Riksdagsledamot

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.