12 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

Enklare att anställa = enklare att få jobb

Debatt:

Arbetsmarknad. Fler i arbete = bättre välfärd skriver Mikael Damberg (S) och Patrik Björck (S) (2/12). Det är bara att hålla med, men för att få fler i arbete kan man inte liksom Socialdemokraterna straffa dem som anställer.

Mest vill Socialdemokraterna höja skatten för dem som anställer för unga. De vill också slopa restaurangmomsen och RUT-avdraget. Om man ser till vilka som drabbas, handlar det i praktiken om unga, nyanlända och kvinnor. Det är inte en klok arbetsmarknadspolitik.

Vi i Folkpartiet vill i stället göra det enklare att anställa, och enklare att få jobb. Vi vill fortsätta utveckla lärlingsutbildningarna på gymnasiet, lärlingsprovanställningar och de nu kommande YA-jobben (yrkesintroduktionsjobb). Vi vill också göra det tryggare att byta jobb mitt i arbetslivet. Det ska finnas en fungerande arbetslöshetsersättning som omfattar alla, och som i högre utsträckning än idag också ersätter den lön man haft , åtminstone den första tiden.

Det ska bli lättare att vidareutbilda sig eller helt byta utbildning också mitt i livet. Och för det tredje, så måste också den som är nyanställd kunna känna en trygghet i sin anställning. Idag avstår allt för många från att byta jobb, av rädsla för att bli den sist anställde och därmed riskera att vara den första att åka ut. Vi i Folkpartiet vill ändra Lagen om anställningsskydd, så att kompetens ska väga tyngre. Det skulle öka rörligheten på arbetsmarknaden och också underlätta för de unga som idag har svårt att komma in, för att enklare tjänster inte frigörs.

Damberg (S) och Björck (S) skriver i sin artikel att vi måste öka sysselsättningen. Trots det pratar de bara om arbetslöshet. Socialdemokraterna är nämligen bättre på att minska arbetslösheten än att öka sysselsättningen. Minska arbetslösheten kan man nämligen göra snabbt genom en mängd olika omplaceringar av människor, man kan definiera dem som icke-arbetsföra, förtidspensionera dem eller sätta dem i någon slags arbetsmarknadsutbildning så att de kommer bort från statistiken. Sysselsättningen däremot är knepigare. Då måste man bedriva en bra finans- och näringspolitik, så att företag vill och kan växa och anställa. Då funkar inte höjda skatter särskilt bra. Särskilt inte om man höjer skatterna mest för dem som har det allra svårast på arbetsmarknaden.

Christer Nylander (FP)

Riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson

Mest vill Socialdemokraterna höja skatten för dem som anställer för unga. De vill också slopa restaurangmomsen och RUT-avdraget. Om man ser till vilka som drabbas, handlar det i praktiken om unga, nyanlända och kvinnor. Det är inte en klok arbetsmarknadspolitik.

Vi i Folkpartiet vill i stället göra det enklare att anställa, och enklare att få jobb. Vi vill fortsätta utveckla lärlingsutbildningarna på gymnasiet, lärlingsprovanställningar och de nu kommande YA-jobben (yrkesintroduktionsjobb). Vi vill också göra det tryggare att byta jobb mitt i arbetslivet. Det ska finnas en fungerande arbetslöshetsersättning som omfattar alla, och som i högre utsträckning än idag också ersätter den lön man haft , åtminstone den första tiden.

Det ska bli lättare att vidareutbilda sig eller helt byta utbildning också mitt i livet. Och för det tredje, så måste också den som är nyanställd kunna känna en trygghet i sin anställning. Idag avstår allt för många från att byta jobb, av rädsla för att bli den sist anställde och därmed riskera att vara den första att åka ut. Vi i Folkpartiet vill ändra Lagen om anställningsskydd, så att kompetens ska väga tyngre. Det skulle öka rörligheten på arbetsmarknaden och också underlätta för de unga som idag har svårt att komma in, för att enklare tjänster inte frigörs.

Damberg (S) och Björck (S) skriver i sin artikel att vi måste öka sysselsättningen. Trots det pratar de bara om arbetslöshet. Socialdemokraterna är nämligen bättre på att minska arbetslösheten än att öka sysselsättningen. Minska arbetslösheten kan man nämligen göra snabbt genom en mängd olika omplaceringar av människor, man kan definiera dem som icke-arbetsföra, förtidspensionera dem eller sätta dem i någon slags arbetsmarknadsutbildning så att de kommer bort från statistiken. Sysselsättningen däremot är knepigare. Då måste man bedriva en bra finans- och näringspolitik, så att företag vill och kan växa och anställa. Då funkar inte höjda skatter särskilt bra. Särskilt inte om man höjer skatterna mest för dem som har det allra svårast på arbetsmarknaden.

Christer Nylander (FP)

Riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.