10 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Regeringen har misslyckats med skolan

Debatt:

Utbildning. Den internationella kunskapsmätningen PISA visar att de svenska kunskapsresultaten har sjunkit dramatiskt och Sverige ligger nu under OECD-genomsnittet i alla ämnen. PISA visar också att den svenska skolan blir mer ojämlik. Vi förlorar just nu det som gör oss stolta över Sverige.

Den moderatledda regeringen hade goda ambitioner att höja resultaten i skolan men deras misslyckande är fundamentalt. Regeringen har konsekvent prioriterat stora skattesänkningar framför nödvändiga investeringar i skolan. I bara den senaste budgeten lägger regeringen 20 gånger mer på skattesänkningar än på skolan.

Vi väljer en annan väg för Sverige. Vi vill skapa en kunskapsskola med höga resultat där varje barn får förutsättningar att lyckas och där det är ordning och reda i skolsystemet.

1. En kunskapsskola med mindre klasser och skickliga lärare

Skolan måste stärkas i grunden. Vi behöver investera i mindre klasser, tidiga insatser och i lärarna. Vi vill minska de stora klasserna i årskurs F-3 med upp till fem elever. Det ger lärarna mer tid med varje elev både de elever som behöver mer stöd för att nå målen i skolan och de som vill ha mer stimulans.

2. En jämlik skola där varje barn kan lyckas

OECD har tydligt visat att de skolsystem i världen som presterar bäst också är de mest jämlika. Regeringen spär på ojämlikheten i skolan genom läx-rut. Vi vill att alla elever ska ges möjlighet till läxhjälp inte bara de som har råd. Resurser till skolan måste fördelas efter behov och staten behöver ta ett större ansvar för de skolor som har lägst resultat och tuffast förutsättningar.

3. Stoppa vinstjakten i skolan

Det måste bli ordning och reda i skolsystemet. Resurserna till skolan ska användas i skolan för att ge våra barn kunskap. Skolbolag ska inte kunna dra ned på undervisningens kvalitet i sin jakt på vinst.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Vi kommer att välja skolinvesteringar framför skattesänkningar.

Stefan Löfven

Socialdemokraternas partiledare

Ibrahim Baylan

Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Urban Ahlin

Riksdagsledamot (S) från Mariestad

Den moderatledda regeringen hade goda ambitioner att höja resultaten i skolan men deras misslyckande är fundamentalt. Regeringen har konsekvent prioriterat stora skattesänkningar framför nödvändiga investeringar i skolan. I bara den senaste budgeten lägger regeringen 20 gånger mer på skattesänkningar än på skolan.

Vi väljer en annan väg för Sverige. Vi vill skapa en kunskapsskola med höga resultat där varje barn får förutsättningar att lyckas och där det är ordning och reda i skolsystemet.

1. En kunskapsskola med mindre klasser och skickliga lärare

Skolan måste stärkas i grunden. Vi behöver investera i mindre klasser, tidiga insatser och i lärarna. Vi vill minska de stora klasserna i årskurs F-3 med upp till fem elever. Det ger lärarna mer tid med varje elev både de elever som behöver mer stöd för att nå målen i skolan och de som vill ha mer stimulans.

2. En jämlik skola där varje barn kan lyckas

OECD har tydligt visat att de skolsystem i världen som presterar bäst också är de mest jämlika. Regeringen spär på ojämlikheten i skolan genom läx-rut. Vi vill att alla elever ska ges möjlighet till läxhjälp inte bara de som har råd. Resurser till skolan måste fördelas efter behov och staten behöver ta ett större ansvar för de skolor som har lägst resultat och tuffast förutsättningar.

3. Stoppa vinstjakten i skolan

Det måste bli ordning och reda i skolsystemet. Resurserna till skolan ska användas i skolan för att ge våra barn kunskap. Skolbolag ska inte kunna dra ned på undervisningens kvalitet i sin jakt på vinst.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Vi kommer att välja skolinvesteringar framför skattesänkningar.

Stefan Löfven

Socialdemokraternas partiledare

Ibrahim Baylan

Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Urban Ahlin

Riksdagsledamot (S) från Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.